Bazı fotoğraflarda hisler, o kadar canlıdır ki baskı yapmak için çok rahatsız edici sayılırlar.

Bir zamanlar bir çok editör tarafından basılmayı reddeden bu fotoğraf, The Observer’de yayınlandı. 1991’de Fotoğraf muhabiri Kenneth Jarecke tarafından çekilen bu fotoğraf, yakılmış Irak askerinin fotoğrafıdır. Askerin çıkmak için verdiği mücadele ve acı yüzüne yansımış, ateş onu dondurmuş. Bu görüntü, Körfez savaşının resmen ateşkes ile sona ermesinden bir kaç dakika önce çekildi. Fotoğrafçı Jarecke, karayolunun…

Kendini(nefsini) bil, tanı.

“Kim Rabbi’nin huzurunda duracağından korkar (Mahşer gününde ) ve nefsini(bedenini-kendisini) arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır” (Naziat suresi 40-41 ayet) Her kim yasak ve haramlardan kaçınır, tutku haline gelmiş alışkanlıklarından sakınarak kendini kurtarırsa, Allah’ın biz insanlara her an olan imtihanında, zatının yardımıyla başarılı olur. Başarı, Allah’ın yardımıyladır Haz aldığınız dünya mahiyetlerinin tamamı şehvettir. Şehvet yalnızca…

İnsanın kendi aleyhine bile olsa hakkı, hakikati söylemek lazımdır.

Köklerimize ve aslımıza olan bağlılığımız zayıf , çünkü müslümanlar kendi kültür ve medeniyetlerinden uzaklaşmıştır. Sebebi ise batı inançları ve kültürleri benimsenmektedir. Bu hususta Ziya Gökalp şöyle söylemiştir; Türkçülüğün vazifesi, bir taraftan yalnız halk arasında kalmış olan Türk kültürünü arayıp bulmak, diğer taraftan da Batı medeniyetini tam ve canlı bir surette ele alarak millî kültüre aşılamaktır….

İyiliğe ve güzel davranışa önce kendimizden başlamayız, sonra ailemize

“Allah’ım, benim içimi dışımdan daha hayırlı kıl, dışımı da güzel yap.” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam ahlakı tektir ve sabittir. Zaman ve mekanlara göre değişiklik göstermez. Herkes için aynıdır. İç ve dış bütünlüğü ihlas, iyilik ve ihsan iledir. Bir insanda güzel ahlak, sabit sıfat haline gelmiş ise, içeride ve dışarıda bu vasfını korur….

Şüphesiz ki Allah’ın her sözü doğru ve gerçekleşeceği kesin olandır.

Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı?(baksınlar) Onlar kendilerinden(sayıca) daha çok, daha güçlü ve onların yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Fakat (kötü yönde)kazanmakta oldukları şeyler onlara bir fayda vermemişti(helak edildiler). (Mü’min suresi 82.ayet) Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var….

Yaradan Rabbimin adıyla..

Bismillahirrahmanirrahim Allah Azze ve Celle Gönül, kirlerden Kalp, katılıktan Ruh, perdelerden Akıl, boş düşüncelerden arınmalı.. Gönül,Allah sevgisinin mekanıdır, en yüce makamdır Gönüle, dünya muhabbeti girerse, Allah sevgisi çıkar Gönlüne geçici dünya sevgisini koyan kişi geçici sevgilere aldanmış demektir Gönül, dost mahallidir ve dost, Allah Teala’dır, Hz. Muhammed’dir sallallahu aleyhi ve sellem ve velilerdir (alimler) Gönüle…