Hakikat başka, halimiz başka

İzzet’i nerede arıyoruz ? Üstünlük, yücelik, şeref, güç, kuvvet, itibar ve ihtirama(saygı-hürmet) layık olma hali anlamına gelen izzet, mümin için başkalarının yakıştırdığı bir sıfat değil, gayri müslimler karşısında El- Muizz (İzzet veren, ağırlayan yani yükselten anlamına gelir.) olan Cenab-ı Mevla’nın kalplerine yerleştirdiği manevi bir üstünlüktür. Deki: Ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü…

Bütün düğümlerin çözüm makamı, ancak şanı yüce, zatı ise yüceler yücesi Alemlerin Rabbi Allah’dır.

Yani kişi, başına ne gelirse gelsin, hep yönünü Allah’a dönmelidir. Bir iyilik gördüğünde onu Rabbin’den bilmeli ve şükretmelidir. Ağır bir imtihanla karşılaştığında Rabbin’e yönelip, O’ndan kurtuluş yolu dilemelidir. Bir günaha ve kusura düştüyse O’ndan af dilemelidir.   Karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et(ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. ﴾Al-i imran suresi, 159﴿…

Vakit kılıç gibidir, sen onu kesmezsen o seni keser

İbn Abbas’dan( Allah ondan razı olsun)rivayet edildiği üzere ” insan “ unutmak manasında olan “nisyan” dan alınmıştır ki, genel olarak unuttuğundan dolayı insana bu ad verilmiştir. Ey iman edenler! Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ında onlara kendilerini unutturduğu(dünyada olmalarının asıl nedenini düşünmeyi) kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık (Allah’ın emir ve yasaklarına uymayan-günahkar) kimselerdir. (Haşr…

“Lakin hangi çiçeği koparmak için elimi uzattıysam, onu ‘Allah, Allah’ diye Rabbini zikreder halde buldum” Aziz Mahmud Hüdayi sırrı mukaddes kılınsın

Sırrı mukaddes kılınsın Muhammed Üftâde, müridleri (derviş/talebe) ile birlikte kır gezisine çıkmışlardı. Muhammed Üftâde rahmetullahi aleyh, söylemi üzerine dervişler dağılıp topladıkları en güzel çiçekleri demet yaparak birer birer ona sundular. Aziz Mahmud Hüdayi’nin rahmetullahi aleyh elinde ise sapı kırılmış, sararıp solmuş tek bir çiçek vardı. Muhammed Üftâde rahmetullahi aleyh çiçeği aldı ve ; –Evladım Mahmud,…

Tıpkı madendeki cevher ile cürufu birbirinden ayırmak için yüksek ateşe maruz bırakıp ayıklamak gibi

Bizleri yaratan, hayat veren ve hayatta bulunabilmemiz için her türlü ihtiyacımızı her an karşılayan ve her yönüyle bütün imkanları yaratan Allahü Teala, Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bilgilendirdiği hadislerde, çok sayıda geçen ve genel manada ” sıkıntı ” anlamına gelen Fitne, her konuda ve zamanda olabilir. Fitne; sıkıntı olmakla birlikte, aynı…

“Ya Muhammed! Cuma benimdir, Cennet benimdir” Göklerde ve yerde bulunan, görünen ve görünmeyen her şeyin sahibi Allah Azze ve Celle.

Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-ü Teala’ya şu münacaatta bulundu; –Allah’ım, ümmetimin günlerden nasibi nedir ? Allah-ü Teala şöyle buyurdu ; -Ya Muhammed, Cuma benimdir, Cennet benimdir, Cuma’yı ümmetine verdim. Cennet de onunla beraberdir. Ümmetin için ben de cennette olacağım. Ey iman(inananlar) edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen Allah’ın zikrine (namaza) koşun…