Allah’ın bir insan’a olan kahrı nasıl olur?

Hz. İsa’yı aleyhisselam bir gün aceleyle birinden kaçarken görürler. Kimden kaçtığı sorulunca da ; –Ahmaktan kaçıyorum ! der. –Sen, nefesi ile körlerin ve sağırların şifa bulduğu, ölülerin dirildiği ” Mesih ” değil misin? İstediğin her şeyi yapabildiğin halde niçin kaçıyorsun ? diye sorulur. Hz. İsa aleyhisselam ise ; – “İsm-i Azam’ı sağır ve kör’e okudum onlar…

“Çünkü ben nefsimi(kendimi) herkesten ziyade nasihat’e muhtaç görüyorum.” Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh

«Bana öyle bir âyet indirildi ki Dâvûd oğlu Süleyman ile benden başka kimseye indirilmemiştir. Bu «Bismillâhirrahmânirrahîm’dir.» Allah Teâlâ İzzet ve Celâline yemin etti ki kendisinin adı neyin üzerine anılırsa muhakkak onu kutlu kılar. Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem Kaynak : Ebu İsa İbn-i Kesir/ Fatiha suresi tefsir Rahmân: Dünya hayatında, mü’min-kâfir(Allah inancı olmayan- Allah’a ortaklar addeden) gözetmeksizin,…

1974 Kıbrıs harekatında bir asker ve 346 sene evvel vefat eden Aziz Mahmud Hüdayi sırrı mukaddes kılınsın

Yıl 1975. Öğle namazına yakın bir vakitte Hazret-i Pîr’in türbesi önüne nur yüzlü, buğday tenli  bir genç gelmişti. O an tesâdüfen Azîz Mahmûd Hüdâyî Câmii’nin imamına rastladı ve –Efendim, ben Azîz Mahmûd Hüdâyî’yi görmeye geldim! Kendisiyle nasıl görüşebilirim? Acabâ şu an burada mıdır? diye sordu. Böyle bir suâl karşısında şaşıran imam Muharrem Efendi; –Oğlum! Evet Azîz…