«Sen “Âmîn” demedin» Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Bir duaya âmîn diyen kimse o duayı okumuş gibidir. Bunun içindir ki imâm’a uyan duâ okumaz, çünkü onun Fâtiha’dan sonra âmîn demesi, okuması demektir. Bunun için Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hadîste şöyle buyurulmuştur; «Kimin imâm’ı varsa, imâm’ın okuyuşu onun için de bir okumadır.» İmâm “Ğayri’l-mağdubi aleyhim vela’d-dâllin” deyince cemâat «âmîn» dediklerinde…

“Zeytin ağacı öyle mübarek bir ağaçtır ki, Hz. Adem aleyhisselam, yeryüzüne ilk indiğinde ondan yemiştir” Abdülkadir Geylani sırrı mukaddes kılınsın

(Yunanistan/ 4000 yıllık bir zeytin ağacı) “Mübarek zeytin ağacı, bu öyle bereketli bir ağaç ki, neredeyse ateş değmeden de yağ ışık verir. Işığı pırıl pırıldır”  (Nur suresi, 35.ayet) “Yine o (mübarek) su (yağmur) ile Sîna dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık ki hem yağ, hem de yiyenlere katık(zeytin) verir. ﴾Mü’minun suresi, 20.ayet﴿ (Sina Dağında, vadide 3.yüzyıla…