“O kişidir ki hasta ziyaretinde bulunduğu vakit Cennet bahçelerinde meyve topluyor demektir.” Arş üzerindeki azametinin şanı büyük ve ikram sahibi olan Allah’ın Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Allah hepsinden razı olsun Sahabe-i Kiram’dan Sevbân’dan rivayete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir müslüman, müslüman kardeşine hasta ziyaretinde bulunduğu vakit, Cennet bahçelerinde meyve topluyor demektir.” (Buhârî, Merda: 4) Hz. Âişe’den Allah ondan razı olsun rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mü’min bir kişiye bir diken(ve benzeri) batsa veya başına…

“ve ona(sarhoşluk vereni içene) Cehennem’de Tînetü’l hıbâl içirilir.” Allah’ın ezel sırlarının şahidi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

«içki, malı (kazanılanları) heba eder, aklı yok eder(örter-kapatır)» Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; “Sarhoşluk veren (zihni bir süre donduran ve kendinden geçirici bir zevke ulaştıran, aklı karıştıran) her şey haramdır, bir içimi de, bir yudumu da haramdır” Abdullah b. Ömer’den radıyallahu anh rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “İçki (sarhoşluk…

“Allahü teâlâ, günâh işleyip de; ‘O bizi affeder’ diyen kullarını sevmez. ” Abdullah-ı Ensârî rahmetullahi aleyh

Günâhları küçük görmekten daha zararlı bir şey yoktur. Günâhların küçüklüğünü değil de, bizleri ve bizler için her ihtiyacımızı yaratan Rabbimiz’in koyduğu yasakları çiğnemekte olduğunu düşünüp, ona göre hareket etmelidir insan. O’nun rızasına aykırı hareket etmek, emir ve yasaklarını öğrenmek için çaba sarf etmemek yada bilip de bilmemezlikten gelir gibi yaşamaya devam etmenin neresi güvenlidir ki?…

“Yâ Muhammed! Bilirsin ki, yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim” Şeytan

Yaratıcımız Allah Azze ve Celle, şeytan’ın insanları nasıl doğru yoldan alıkoyduğunu ve kandırdığını anlatması için Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yanına şu uyarıda bulunarak göndermişti ki Şeytan, Rabbimiz’in nasıl uyarıda bulunduğunu Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiğinde şöyle anlatmıştır ; “İzzet sahibi olan Allah’ın katından bana bir melek gelip dedi…

Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem “onun öğrendiği ilim, işlediği amelin huzuru ve nûru ile ümmetimin gözleri aydın olur” dediği Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin sırrı mukaddes kılınsın sözleri üzerine

Lâ tahzen! (Üzülme!) Derdin ne olursa olsun bir abdest al, nefes gibi, Ve bir seccade ser odanın bir kösesine, otur ve ağla , Dilersen hiç konuşma, O seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor unutma, Dua ederken O’na kırık bir gönülle el kaldır, Çünkü Allah’ın merhamet ve ihsanı, gönlü kırık kişiye doğru uçar, Sopayla kilime…

“Mü’min bir kul, bayramda dilek diler, Rabbi de onun bu dileğini kabul buyurur, ikram evi olan cennetlerine alır..” Abdulkadir-i Geylani sırrı mukaddes kılınsın

Mü’min bir Kul’un bayramı ; Allah’ın rızasıdır Başında hidayet tacı, gözlerinde ibret nazarı, kulaklarında hakkı dinlemek, dilinde tevhid şehadeti, kalbinde ALLAH ve her daim yakın olma arzusu vardır. Bayram, lezzetler ve arzu edilen dünya değildir Asıl bayram; Orucun ve bu zaman içerisinde tüm hal ve davranışların Allah’ın rızasına uygun olup olmadığının bilinmesi demektir. Günahların ve…