“Bu nur’un kandili, mü’minin beden sırçasındadır. Bir nur ki insan bedeninin içine yerleştirilmiştir ve bu nur ancak mücâhede ile ortaya çıkar.”

İman nurunun kandili, müminin beden sırçasındadır. Ârifin bedeni, nefs ile mücâhede’den(mücadele) bir sırça gibi olur, iman nuru ondan parlamaya başlar. Bir nur ki insan bedeninin içine yerleştirilmiştir ve bu nur ancak mücâhede ile ortaya çıkar. Kabuk(nefs) ne kadar kalın olursa, öz o kadar zayıf ve gizli olur. Kabuk, mücâhede ile daha da zayıflatılıp inceltilirse, içteki…