Bir “söz” üzerine..

Cenab-ı Hakk’ın kainatı bir anda yaratmaya kudreti olduğu halde, 6 günde(yada evrede)yaratması (En doğrusunu Allah bilir ) ve tamamlaması ; kullarına her iş ve hareketlerinde sabırlı ve temkinli olmalarını, acele etmemelerini bildirmek ve anlatmak içindir.   Kaynak: Marifetname/ İbrahim Hakkı(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun)

“Bu meleklerin vücutlarının yarısı ateşten, yarısı kardan yaratılmıştır.” Erzurumlu İbrahim Hakkı rahmetullahi aleyh

Cenab-ı Allah, arş-ı azamı yeşil cevherden yaratmıştır ki onun nur ve azametini vasıflandırmak imkansızdır. Arş’ın çevresi kırmızı yakuttandır ki bütün yaratıkların sıfat ve suretleri onda nakşolunmuştur. Nasıl ki yeryüzünde insanların kıblesi Kabe’dir, göklerin üstünde meleklerin kıblesi de Aziz ve Celil olan Allah’ın arş’ıdır. Arş-ı Azam’ın 70 bin dili vardır ki, her dili başka bir lügat…

“O fakir ve zayıf insanlardan ötürü rızıklandırılıyor ve Allah tarafından yardım görüyorsunuz” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Allah ondan razı olsun Ebû’d Derdâ’dan rivâyete göre; “Rasûlullah’dan sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle diyordu “Zayıf, kimsesiz ve fakirleriniz arasında beni arayın, beni ancak onların yanında bulursunuz çünkü sizler o fakir ve zayıf insanlar yüzünden rızıklandırılıyor ve Allah tarafından yardım görüyorsunuz.” (Ebû Dâvûd, Cihâd: 70)   Kaynak: Sünen-i Tirmizi Ebu İsa (Allah’ın selamı rahmeti ve…

“Cenab-ı Allah, ehadiyyet(tek ve benzersiz) mertebesinde bir gizli hazine iken, bilinmeyi istemiş ve sevdiği için, ruhlar ve cisimler alemini yaratmıştır” Erzurumlu İbrahim Hakkı rahmetullahi aleyh

Merhametinin cemalini(güzelliğini) Kudretinin kemalini(mükemmelliğini) Azametinin(sınırsız büyüklük-ululuk) celalini(yüceliğini) Nimetlerinin zenginliğini, şaşırtıcı ve korkutucu özelliklerini, muazzam oluşunu Sanatının zenginliğini, muazzam oluşunu Hikmetlerinin(yarattığı her mahlukatın, her tasarrufun, icraatının amacını ve sebeplerini) sırlarını biz kullarına göstermeyi dilemiştir.   Kaynak : Marifetname/Kainatın Yaratılışı/ Erzurumlu İbrahim Hakkı(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun)  

“İnsanlar için yaratılan hayvanlarda (daha pek çok) yararlar vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi? ”﴾Yasin suresi, 73.ayet﴿ Birliğinin mühürleri, kendi yarattığı sanatlı eserlerinden her birinin üzerinde açıkça görünen, saltanatın tek sahibi, eşi ve benzeri bulunmayan Allah!

Tropik bölgelerde yaşayan ve Papağan balığı denilen bu hayvan, denizlerde sert mercanları yedikten sonra boşaltım sisteminden, o muazzam olarak gördüğümüz güzel kumları çıkartıyor. Çünkü onu yaratan Rabbimiz, ona bu hizmeti yapmasını vahyetmiştir. Kainatın, sevk ve idaresi her an ve her saliye gerektiğinden, bu cihetle bütün yaratılanlardaki hikmetler ve hizmetler, tekliği ve birliği gerektiren idare merkezlerindeki birliği…