Kıyamet günü hamd sancağı, Allahü Teala’nın habibi Hz. Muhammed’e sallallahu aleyhi ve sellem verilecektir.

Cenab-ı Allah, Kıyamet günü habibi Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, Hamd sancağını verecektir. Mahşer gününde Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti(Allah’ın emir ve yasaklarına itaat edenler) bu sancağın altında toplanacak, Peygamber efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Makam-ı Mahmud’a(erişilen en yüksek makam) geçip ümmetine şefaatte bulunacaktır. İşte bundan ötürüdür ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi…

İnayet ve yardımın kaynağı Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü üzerine

Allah hepsinden razı olsun, Ashab-ı Kiram’dan Abdullah b. Amr’dan rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dünya üzerinde hiçbir kimse yoktur ki: “Allah’tan başka gerçek ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet sadece Allah’ın elindedir” derse, denizin köpüğü kadar bile hatası olsa affedilir. (Müsned: 6665)   Kaynak : Sünen-i Tirmizi…

Yaratılanların en kıymetli muallimi Hz.Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem duaları üzerine…

Allah hepsinden razı olsun, Ashab-ı Kiramdan bazıları şöyle rivayet etmişlerdir; Ebû Umâme’den radıyallahu anh rivâyete göre Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem önünden sofra kaldırıldığında şöyle duâ ederdi: Eksiksiz tüm övgülerin hepsi ve en iyileri sanadır. Ya Rabbi! Sen mübareksin her şey senden istenir ve tüm yarattığın nimetlere her zaman muhtacız. (Buhârî, Etıme: 27) Ebû Saîd’den radıyallahu anh…

“Ben, La ilahe illallah diyene azap vermem” Kendisinden başka ilah olmayan Allah Azze ve Celle

Her şeyi yaratmaya mutlak gücü ve kudreti olan Hak Teala, Arş’ın nuruyla 8 cennet yaratmıştır; Darül Celal, Darüs Selam, Cennet’ül Me’va, Cennet’ül Huld, Cennet’ün Naim, Cennet’ül Firdevs, Cennet’ül Karar ve Adn Cennet’idir. Adn cenneti, büyük bir şehrin ortasında ve yüksek bir dağ üzerinde bulunan, bütün cennetlerin içerisinde ve ortalarında bulunmaktadır. Allahü Teala’nın göründüğü yer bu…

“Sütten başka hem yiyecek, hem de içeceğin yerini tutan bir şey yoktur.” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Allah hepsinden razı olsun, Ashab-ı Kiramdan İbn Abbâs’dan rivâyete göre şöyle demiştir: “Ben ve Hâlid b. Velid, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Meymûne’nin yanına girdik, Meymûne bize bir süt kabı getirdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan içti. Ben O’nun sağındaydım. Hâlid ise solundaydı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana; “İçme sırası senindir….

Bir “söz” üzerine..

Allah’ın takdir edip olmasını istediği işler, hiç imtina(kaçınmaksızın) etmeksizin ve beklemeksizin hemen olmaya ve varlık kisvesine(niteliğine, biçimine ve görünüşüne) bürünmeye başlar.  

“Anne ” üzerine

Bir Anne, çocuğuna bir şeyleri kırdığı ve döktüğü için azarlayabiliyor, sanki kendisi sıfır hatasız büyümüş gibi Anneler! Bir zamanlar siz de çocuktunuz ve genç oldunuz, sizinde hatalarınız ve istekleriniz vardı Onları azarlamayın, kötü söz söylemeyin, düzgün bir üslup ile doğrusunu açıklayın.

“Bu ceylanlar, misâfirlerimize ziyâfet için birbirleriyle yarışıyorlar.” Abdurrahman Erzincan-i sırrı mukaddes kılınsın

16.yüzyıl Anadolu evliyasından olan Abdurrahman Erzincan-i rahmetullahi aleyh bir sabah ibâdet ile meşgûl iken odasından çıkıp talebelerine; “Misâfir gelecek, yiyecek bir şeyler hazırlayın.” buyurdu. Hâlbuki dergâhta yemek yapacak bir şey yoktu. Talebeleri durumu arzedince dergâhtan dışarı çıkıp çevresine baktı. Karşı tepeden bir ceylan sürüsü dergâha doğru koşarak geliyordu. Yanındakilere dönüp; “Bu ceylanlar, misâfirlerimize ziyâfet için…