“Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helâl ve temiz şeylerden yeyin. Şeytâna uymayın. Şüphesiz ki o, sizin için apaçık bir düşmandır.” (Bakara suresi, 168.ayet) Beni ve sizleri yaratan, uyaran ve müjdeleyen Efendimiz Allah Azze ve Celle

Allahü Teala, bütün yarattıklarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; “Muhammed’in nefsi yedi kudretinde olan Allah’a yemîn ederim ki, bir kişinin midesine haram olan bir şey girerse onun duası 40 gün kabul olunmaz. Haram ve faiz karışmış ise onun için cehennem daha uygundur.” Şeytan, Allahü Teala’ya insanları kötü ve yanlış olana…

“Ya Muhammed! İnsanların yaşlıları da olsa, tarafımdan azab’a düçar edilecektir, acıma yoktur” Cehennem’e vekil tayin edilen melek Malik

Cenab-ı Allah, yerin 7 kat altında 7 tabaka Cehennem yaratmıştır ki her birinin 7 binden fazla basamakları olup, her tabakasının arası 500 yıllık mesafededir. Cehennemin 7 kapısı vardır, her birinin içinde ateşten 70 bin dağ, her dağda ateşten 70 bin dere, ateşten 70 bin kale, her kalede ateşten 70 bin ev, her evin içinde kızgın…

Kalem, 1795’de keşfedilmeden 1200 yıl kadar önce Allah Azze ve Celle “Eğer yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı..” ayeti ile bildirmiştir.

Her noksanlıktan münezzeh olan Allah, Kur’an-ı Kerim’de Lokman suresinde şöyle buyurmuştur; Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah, büyüklükte eşi ve benzeri olmayan, her şeye hakim ve hikmet sahibidir. ﴾Lokman suresi, 27.ayet﴿ Allah, kıyamete kadar dünyada her şeyi birbirine bağlı ve…

Her hangi bir şeyin “sadece” dışına(görünüşüne) bakmak mı?

Bir kitabın, dış kapağına ve yüzüne bakan, içindeki ilim(bilgi) ve hikmeti(fayda-sır-amaç-neden) okumayan, keşfetmeyen ve dolayısiyle bilmeyenler, Bir kitap, insan veya bilgi, insanı doğru yola da götürebilir fakat yanlış yola da sürükleyebilir. Bilgiye yada insana göre değişir. Uyanık bilinç’te olun Ayın sadece görünüşüne ve ışığına bakan, fakat neden yaratıldığını (hikmetini) bilmeyenler, araştırmayanlar ve öğrenmekten geride kalanlar,…

Sebepler, yalnızca bir sebep’tir. Oluşturan Allah’tır.

Yediğimiz meyvelerde ve sebzelerde ne kan vardır, ne et vardır, ne kemik vardır, ne de damar. Ama bunları yediğimiz zaman hepsi kan, et ve vücud için yararlı hale dönüşür. Tohumda ne yaprak vardır, ne çiçek, ne koku, ne de ağaç. Bunların hepsi canlı olmayan maddelerden yetişirler. Diğer bazı meyvelerde de olduğu gibi elmanın da çeşitli…

Hubble uzay teleskobu 12 gün boyunca uzayın sadece küçük bir tarafına bakarak tüm boyutları, şekilleri ve renkleri ile 10.000 galaksi keşfetti. Bazı bilim adamları, evrende 100 milyarlarca galaksi olabileceğini düşünüyor.

Bütün ışık gibi görünenlerin hepsi birer galaksi ve birbirlerine çarpmadan evrende dönerek hareket ediyor ve ilerliyorlar. Her bir galaksinin kütlesi milyonlar, bazıları ise milyarları buluyor. Daha fazla ve detaylı bilgi için; https://www.nasa.gov/subject/6894/galaxies/ Dünya da dahil olmak üzere evrende her birinin mükemmel bir nizâmı, muhkem/sağlam bir sistemi vardır. Birinin düzeni, diğerini bozmaz. Çünkü hepsi bir birlik…

Bir ” söz ” üzerine

İnsan bazen bunaldığı veya daraldığı zaman, yapması gereken herhangi bir şeyi yapması zorlaşabilir, yapmak istemez. Halbuki insan, o işten gelen hayrın veya iyiliğin, kendisi için olduğunu bilmez, farkında değildir. Kendimizi zorlamamız lazım Buna karşılık, görünürde zevkli fakat aslında şer veya zararlı-kötü bir şey olunca, insan o şeyi yapmayı daha çok ister ve yapmamayı aklından bile…

“Sizden biriniz namaz kıldıktan sonra Allah’a hamd ve sena ile başlayıp, Peygamber’e salat ve selam getirip, sonra dilediği şekilde duâsını yapsın.” Yaratılanlara tayin edilen en efdal imam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesselem

Allahü Teala hepsinden razı olsun, Fedâle b. Ubeyd’den rivâyete göre şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, mescidde oturmakta iken bir adam geldi namaz kıldı sonra şöyle duâ etti: “Allah’ım beni bağışla, bana acı.” Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Ey namaz kılan acele ettin, namaz kılıp oturduğun vakit Allah’a layık olduğu şekilde hamd…

“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu adam, Allah’tan kendisine onunla duâ edildiği zaman, mutlaka kabul edeceği ve kendisinden onunla istenildiği zaman mutlaka vereceği, İsm-i Azam duâsını yapmış oldu.” İman hakikatlerinin merkezi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Allahü Teala hepsinden razı olsun, Ashab-ı Kiram’dan Büreyde el Eslemî ’den rivâyete göre şöyle demiştir: Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın şöyle duâ ettiğini işitti: “Ey Allah’ım, Senin tek olduğuna, senden başka gerçek ilah olmadığına ben inanıyor ve bu gerçeği de başkalarına da bildiriyorum. Sen ikincisi düşünülemeyen teksin. Sen kimseye ve hiçbir şeye…

“Yâ Muhammed! Bilmez misin ki, benim 70.000 çocuğum var. Bunların her birinin vazîfesi başkadır. Ayrıca her birine 70.000 şeytan yardımcıdır.” şeytan

Yaratıcımız Allah Azze ve Celle, hem Asr-ı saadette hem sonraki gelecek olan insanlara nesilden nesile aktarılması adına, şeytanın insanları nasıl doğru yoldan alıkoyduğunu ve kandırdığını anlatması için, Resulü Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yanına göndermişti, bu konuşmalardan bir bölümü ise şöyledir ; Yâ Muhammed! Bilmez misin ki, benim 70.000 çocuğum var. Bunların…