“Bir kimse kendini kılıca vursa, kabahat kılıcın mıdır, yoksa kendini kılıca vuranın mı?” Abdülehad Nuri Efendi sırrı mukaddes kılınsın

Allahü Teala’nın selamı, rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun, Abdülehad Nûrî Efendi İstanbul’da yetişen büyük velilerdendir. Süleymâniye Câmiinde vâz ettiği bir gün, kürsüye bir kâğıt kondu. Vâzdan sonra bu şekilde konan kâğıtları okurlardı. Kâğıdı okuyunca; “Sizin gavs(kendisine sığınanlara yardım eden anlamında Gavs ya da “Gavsu’l-Azam” da denir.) olduğunuz söyleniyor. Gavs olan, Allahü teâlânın izni ile istediğini yaparmış….

Yanlışın, hatırı sayılır, gündemde veya bilinen insan(lar)tarafından, güzel yada iyi üslup ile dile getirilmesi, onu doğru kılmaz.

«Dikkat edin, ben sadece bir insanım. Bana bir dâvâcı gelir. Belki de içinizden bir kısmınız delilini çok daha güzel bir dille ifâde eder ve ben onun lehine hüküm veririm. Kimin için bir müslümanın aleyhinde hüküm vermişsem o ateşten bir parçadır. Ya onu taşısın, ya da atsın.» Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bazı insanlar, bazı…

“Ehl-i beytin sevgisinin, îmân ve hüsn-i hâtimeye yâni son nefeste îmân ile gitmeye büyük tesiri olur.” Abdülehad bin Zeynelâbidîn rahmetullahi aleyh

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun, Hindistan evliyâsından olan Abdülehad bin Zeynelâbidîn aynı zamanda İmam Rabbani’nin rahmetullahi aleyh babasıdır. Şöyle buyurmuşlardır; “Salavâtlar Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, uymakla şereflenmenin ve bereketli hidâyetlerine(doğru olan yola) kavuşan müminlere verilen nîmetin hakkının edâsı, şükrüdür(kendimiz için ahirete gönderelim). Ayrıca, Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine,…

Bir ” söz ” üzerine..

Yemeklerde îtidâle(aşırı olmayan, ölçülü), orta hale dikkat etmek, normali muhâfaza etmek, Allahü Teala’ya yakınlaşmanın yollarından biridir.

“İslâm âleminde görülen kötülüklerin başlıca sebebi, müslümanların İslâmiyetten uzaklaşmalarıdır.” Abdülaziz Dehlevi rahmetullahi aleyh

Sırrı mukaddes kılınsın Hindistan evliyâsının büyüklerinden olan Abdülaziz Dehlevi şöyle buyurmuştur; “Birisinden yardım istenirken yalnız ona güvenilirse onun Allahü teâlânın yardımına mazhar olduğu, kavuştuğu düşünülmezse haramdır. Yalnız Allahü teâlâya güvenilip, o kulun Allah’ın yardımına mazhar olduğu, Allahü teâlânın her şeyi sebep ile yarattığı, o kulun da bir sebeb olduğu düşünülürse câiz olur. Peygamberler ve evliyâ…

Sarhoşluk veren içeceği içmeyi âdet edinen..

Allahü Teala ondan razı olsun, meşhur hadis alimlerinden olan Abdülazîz Revvâd hazretleri başından geçen ibret verici bir hâdiseyi şöyle anlatmıştır: Medîne-i münevverede idim. Bir gece Mescid-i Nebî’ye gidiyordum. Bir kadın telaşla yaklaşıp; “Ey efendi! Eğer sevab kazanmak istiyorsan yardıma gel! Şurada bir hasta var can çekişiyor, ölmek üzere. Yanındakiler hep kadın. Bir erkek yok ki,…

“İnsan çoğu zaman, bir şeytan tarafından teşvik edildiğinin farkında olmaz” Şeytan

Yaratıcımız Allah Azze ve Celle, hem Asr-ı saadette hem sonraki gelecek olan insanlara nesilden nesile aktarılması adına, şeytan’ın insanları nasıl doğru yoldan alıkoyduğunu ve kandırdığını anlatması için, Resulü Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yanına göndermişti, bu konuşmalardan bir bölümü ise şöyledir ; “Benim bir oğlum daha vardır ki onun adı da Mütekazi’dir….

“Bütün hareketlerinizde ölçülü olun” Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh

Mısır evliyasından olan Abdülazîz Dîrînî rahmetullahi aleyh, duâlarında Allahü teâlâya şöyle münâcâtta bulunurdu: “İlâhî! İhsân ve ikrâm ederek bize kendini tanıttın. Nîmetlerin deryâsına bizleri daldırıp garkettin(bolluk içinde yaşattın). Her an nîmetlerin deryâsında yüzmekte, onlardan istifâde etmekteyiz. Bizleri râzı olduğun, beğendiğin yer olan Cennetine dâvet ettin. Seni hatırlamak, emirlerini yapmak sebebiyle, bizlere sonsuz nîmetler hazırladın, ihsân…