Ey Rabbim, sen kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını da bilensin. Kalbinden geçenleri ve geçecek olan düşünceleri, söylenenleri ve söylenmeyenleri de bilirsin. Bizleri hoşnud olduğun ve olacağın davranış ve amellere yönlendir. Bizleri doğru yolda sabit kıl. Şüphesiz ki sen, her şeyi hakiki manasıyla bilen, işiten ve görensin.

En güzel ve en iyi övgüler, kullarının sahibi ve yardımcısı, Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus’tur. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. ﴾Hac suresi, 77.ayet﴿

Bir “söz” üzerine…

Kişinin kendisine yapılan haksızlık, hiçbir şekilde onun da karşı tarafa haksızlık yapma hakkını vermez.

Dünya’da birileri, senin şükretmeyi unuttuğun nimetler için, göz yaşları dökerek, bazıları korkarak, bazıları mücadele vererek, bazıları ise kalp kırıklığı ve üzüntü içinde Rabbin’e yalvarıyor.

Şükür ise sadece, bazılarınızın dilinin ucuyla, yüzeysel olarak söylediği çok şükür, yada bir çoğunuzun anlamını bile bilmediği Elhamdülillah demek değildir. Dünyanın iki ülkesinde bulunan okul yollarından sadece iki tanesi; bazı ailelerin çocukları vardır, onlar ki egosuna hitap edilir, servisleri yada okula ulaşabilmek için her türlü düzgün imkanları olan öğrencilerdir, fakat kimileri okuldan kaçar, kimileri okula gitmek…

Yurdu ahiret olan ve bunu kabul eden, şüphesiz inanan, güzel(iyilik) ve hayır biriktirsin

İnfak :Helâl yollarla elde edilen malı, kazancı ve elde olanı, ihtiyaca ve dinin gerekli ya da hoş görüldüğü yerlere harcama, sarfetme, tanımdan da anlaşılacağı gibi, insanın sahip olduğu bilgiyi (faydalı ilmi) yayma ve öğretme anlamına da gelir. (https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/infak) Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; Doğrusu her sabah iki melek, gökten iner. Bunlardan birisi; «infâk…

Allah’ım, beni bu dünya’da hayatta tuttuğun zaman süresince, üzerimde hakkı bulunan ve bana iyilikte bulunan kullarının, tövbe edip sana yönelmelerini, rızana ve mağfiretine nail olmalarını, iman ile son nefeslerini vermelerini dilerim.

Allahü Teala, dünya’da her şeyi birbirine bağlı ve birbirine hizmet edecek şekilde düzenlemiştir, bunun içindir ki biz insanlar da öncelikle Peygamber efendimiz’e salat ve selam etmeli ve birbirimiz için dua etmeliyiz. Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashabına, öncesinde gelmiş olan Peygamber ehline, salih ve Evliya…

“Nasıl tatlı olmasın ki, (Allah Azze ve Celle) sevgiliden gelen her şey, tatlı olur.” İmam Rabbani rahmetullahi aleyh

“Allahü teâlâya hamd olsun ve O’nun seçtiği, sevdiği kullarına selâm olsun! Kıymetli efendim! Sıkıntıların gelmeleri, görünüşte çok acı ise de bunların nîmet oldukları umulur. Bu dünyânın en kıymetli sermâyesi, üzüntüler ve sıkıntılardır. Bu dünyâ sofrasının en tatlı yemeği, dert ve musîbetlerdir. Bu tatlı nîmetleri acı ilâçlarla kaplamışlar. Bunun için, dostlara dert ve sıkıntı yağdırmaya başlamışlardır….

Ey rızasına ve mağfiretine nail olmak istediğim, beni yaratan şanı yüce olan Allah’ım!

Allah’ım, bizi namazını ve orucunu kabul buyurduğun kullarından eyle, Bizi kötülüklerini iyiliğe çevirdiğin ve rahmetinle cennetine dahil ettiklerinden eyle, Ya Rabbena, bizi derecelerini yükselttiğin zümreden eyle, Kalplerin kudretinde olduğu rahman ve rahim olan Allah’ım! Kalbimi daima doğru, iyi, güzel ve hayır olana yönlendir ve beni bunda sabit kıl. Sevk eden ve şevk veren Rabbimin şanı…