Bir çok insan, düşündüğünü sanır

Gerçekte olan ise ; Düşündüklerini sanan insanların yerine, başka insanların düşünmesidir. Bu insanların amacı ise; Cehalete sürüklemek ve aldatmaktır.  

Allahü Teâlâ hepimize, doğru dürüst namaz kılmak nasîb eylesin

Namaza dururken, “Allahü ekber(Allah en büyüktür)” demek; Allahü teâlânın, hiçbir mahlûkun ibâdetine muhtâç olmadığını, her bakımdan hiçbir şeye ihtiyâcı olmadığını, insanların namazlarının O’na faydası olmayacağını bildirmektedir. Namaz içindeki tekbirler (Allahü ekber/Allah en büyüktür) ise; Allahü teâlâya karşı yakışır bir ibâdet yapmaya liyâkat(yeterliliğimizin) ve gücümüz olmadığını gösterir. Rükûdaki tesbihlerde de bu manâ bulunduğu için rükûdan sonra…

Allahü Teala’nın kelimelerinin gücü de, onun kudretini göstermektedir.

Her noksanlıktan münezzeh olan Allah’ın kelimelerinin gücünü anlayabilmek için, Kur’an-ı Kerim’i dikkatli okumak gerekir(Kelime manası ile Tefsirini). Kur’an-ı Kerim’in tanımı ; Hadsiz derecede lütuf sahibi Kerim olan Allah’ın sözleri’dir. Kelimelerin etkisi ve gücü, içerdiği derin anlamlar, verdiği bilgiler ise düşündürücüdür, araştırmaya sevk eder, öğüt vericidir, uyarır, heyecan vericidir, korkutur, şaşırtır, sevindirir. Muazzam’dır.  

Bir “kutsal söz” üzerine..

Kullarını çok seven ve onlar tarafından da çok sevilen Vedud Allah buyurmuştur ki; “Ben, yere göğe sığmam. Fakat haramlardan sakınan, temiz mümin(Allah’ın emir ve yasaklarına riayet eden) kulumun kalbine sığarım.”  Her noksanlıktan münezzeh olan Allahü teâlâ, nefs(insanın kendisi yani ruhu) ile sır makâmı arasında bir kalp (gönül) şehri yaratmıştır. Bu şehir(kalp), dâimâ mâmur(tamir-düzen-imar edilmesi gerekir)…

Hz. Âdem ile Hz. Nûh aleyhimusselam arasında on nesil vardır

İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah…

Allah, kudretinin mührünü her şeyin üzerine vuran ve zatına ortak kabul etmeyen Vahid’dir.

Allah’dan başka ilah yoktur, O’ varlığı zorunlu olan Vacib-ul vücud’dur, her şeye mührünü vuran ve zatına ortak kabul etmeyen Vahid’dir, saltanatın tek sahibi, eşi ve benzeri olmayan, bir olan Ehad’dir. Allah’ım, Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, ezelden ebede yaratıklarının ve yaratacaklarının sayısınca salat-ü selam eyle. Allah’ım, Peygamber efendimiz’den sallallahu aleyhi ve sellem, önce gelmiş…

Efendim! Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem; “Mü’minin firâsetinden korkunuz. Çünkü o, Allah’ın nûru ile bakar.” buyuruyor. Bu hadîs-i şerîfin sırrı nedir?

Evliyânın önderlerinden, İslâm âlimlerinin büyüklerinden olan Abdülhâlık Goncdüvânî rahmetullahi aleyh, bir aşûre günü talebelerine derste velîlik hâllerini anlatıyordu. Müslüman kıyâfetinde olan bir genç içeri girip, talebelerin arasına oturdu. Bir müddet sohbetini dinledikten sonra söz isteyerek: “Efendim! Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem; “Mü’minin firâsetinden(bir şeyin iç yüzünü görebildiği, önceden tahmin edip, düşünebilme kabiliyet ve maharetine sahip olma)…