Mevlânâ Hâlid-i Bağdadi ki, son sayılı nefeslerinde, her azâsından, hattâ mübârek saçlarından Hakk’ın zikrinin belirtileri görülüyordu, sırrı mukaddes kılınsın.

Taun hastalığından ötürü ağırlaşan Mevlana Halid-i Bağdadi sırrı mukaddes kılınsın Allah rahmet etsin, son anlarında göz uçları ile kıbleye yönelip sağ yanı üzere yatarak, murâkabe(kişinin manevi kalbine dikkatini yöneltmesi ve yaratıcısından gelecek sezgiyi beklemesini ifade eder.) ve Allahü teâlânın kudretini tefekkürle meşgûl olmaya başladı. Hastalığının şiddetinden; “Ah! vah!” gibi sesler aslâ duyulmayıp, her azâsından, hattâ…

İmtihan, Allah’a itaat edenler için bir hediyedir

Çünkü imtihanda olan ve itaat eden kul, Allahü Teala tarafından hususi olarak mülakata çağrılmıştır. Dünyada iken insanın Rabbinin kendisi ile ilgilenmesi ne güzel bir şereftir. Hadiselerle şunu belirtmektedir her sözü gerçekleşen ve gerçekleşecek olan Cenab-ı Hak; Sen, bazı şeyler öğrendin (bildirdiğim ayetlerimi de okudun, işittin); sana, seni bir takım hadiselerle imtihan edeceğimi(zorluklarla, sıkıntılarla, sağlığınla, canınla, bazı…

Bizleri yaratan Rabbimiz’in, haram kıldıkları ile beslenen vücut, Allah’a ibâdete kalkmakta gevşeklik ve ağırlık gösterir. Allah muhafaza buyursun.

Vücûdumuzu elimizden geldiği kadar helâl ile doyuralım ki, helâl ile beslenen o vücûd Allah’a ibâdette pek hafif ve latîf olarak rûha uysun. Haramlarla beslenen vücut, Allah’a ibâdete kalkmakta gevşeklik ve ağırlık gösterir. Peki vücut sadece gıda ile mi beslenir? Elbette hayır. Ruhumuzu unuturuz, bazen.. Gözlerin gördüğü ile beslenir, Kulaklarımızın işittikleri ile beslenir, Dilimizin konuştukları ile…

Hayırlı olan çocuk, anne ve babanın ardından hayırla dua edendir. İnsanlar, o anne ve babanın çocuğundan bir şeyler öğrendikçe ve faydalandıkça, insanlara hayrı tesir ettikçe, çocuğun anne ve babası da bundan faydalanır.(öldükten sonra) Elhamdülillah

Abdülhay Efendi Öztoprak rahmetullahi aleyh, hayır yapmanın önemini şöyle bildirdi; Umûma faydası olacak hayır bırakmak ne hoştur. Hayat defteri kapanır, fakat amel defteri, ondan menfaat gördüğü müddetçe kapanmaz, hayır yazılır. Üç şey vardır ki, sâhibinin hayırlı amel defterini kapatmaz. Umûma faydası dokunacak ilim, mârifet, sanat öğretmek. Bunun gibi umûma faydası dokunacak kuyu kazdırmak, su getirtmek,…

“Allah için tevâzû edeni, Allahü teâlâ yükseltir.” Güzel ahlakın en yüksek mertebesinde olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Kemâl derecesine ulaşan insanların, yükseldikçe tevâzû ve sûreten kendinden aşağı olanlara karşı davranışlarındaki güzellik artar. Zannolunmasın ki, onun bu tevâzûsu kadrini ve kıymetini azaltır. Hayır, belki daha fazla yükseltir. “Allah için tevâzû edeni Allahü teâlâ yükseltir.” hadîs-i şerîfi bunu ifâde etmektedir. Dünyevî ve uhrevî, maddî ve mânevî mertebelere yükselen kimseler aslâ kendi kulluklarını unutmaz. Allah…

Cenab-ı Hak, ezelde secde edilmesini emrettiği zaman, melekler bu emre itaat etmişti, fakat iblis secde etmeyerek bu emri yerine getirmemişti. Peki kendisine emredildiği halde secde etmeyen insanın durumunun iblis’den farkı var mıdır ki

Kainatı ve içindekileri yaratan ve her şey, bütün kanun ve kuralları ile kendisine ait olan Allahü Teala Araf suresinin 13.ayetinde mealen emredileni yapmadığı için şeytana şu cevabı vermiştir, “Şimdi in aşağı oradan(cennetten). Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın” dedi. Cehennem ehlinden oldu. Namaz kılmayan insanında ineceği yer, şeytanla aynı…

“Gözler O’nu idrak edemez ama O’ gözleri (insanın gördüğünü Allah’da görür)idrak eder. ﴾En’am suresi, 103.ayet﴿ Yarattıklarının kalbinden ve aklından geçenleri de, geçecek olanları da en ince ayrıntısına kadar bilen Hak Teala

Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller(Kur’an ayetleri) geldi. Artık kim gözünü açar hakkı(gerçekleri) idrak(hem aklını, hem kalbini kullanarak) ederse kendi yararına, kim de (gerçeklerin karşısında) körlük ederse(yüz çevirir yada inkar ederse) kendi zararınadır. ﴾En’am suresi, 104.ayet﴿   Dünyanın hakiki mahiyetini idrak edin, ölmeden ebedi olan ahiret hayatınıza hazırlanın. Düşmanını(şeytanı) iyi tanı. Dostunu (seni yaratan Allah’ı) daha…

Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar, yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır. ﴾En’am suresi, 120.ayet﴿ Yarattıklarını cezalandırmaktan ötürü uyaran, esirgeyen, çok merhametli ve halim olan Allah Azze ve Celle

Allahü teâlâ,(günahlarından ötürü) bir kimseye bir müddete kadar, devamlı olarak hakkında hayırlı olmayan nîmetler verip(o insan için bazı şeyler yolunda ve güzel gider), onun da bunu Allahü teâlâ’nın bir lütfu ve ihsânı(ikramı), tuttuğu yolun(yaşadığı hayatın) kendisi için iyi olduğunu zannederek aldandığı, gururlandığı, gaflette bulunduğu(Allah’ın kendisine yaptığı bu durumdan habersiz ve duyarsız olarak yaşaması), taşkınlık yaptığı…

O'(Allah) gökten su (yağmur)indirendir. ﴾En’am suresi, 99.ayet﴿ Kullarına hadsiz ikram sahibi Kerim olan Allah Azze ve Celle

“İşte biz onunla(yağmur-su) her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir, ve o yeşil bitkilerden, üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. (Meyvelerden)Birbirine benzer(olanları vardır) ve birbirinden farklı(olanları vardır). Bunların meyvesine(henüz çiçek ve tomurcuk iken), sonra bir meyve verdiği zaman(olgunlaşmadan önce), bir de olgunlaştığı zaman…