“Bir kimse muharrem ayında oruç tutar ise onun için her güne otuz günlük oruç sevabı vardır ” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Muharrem ayı, Allah katında saygı gösterilmeye layık görülen bir aydır. Bu ay içinde aşura günü vardır ki, o gün sevap işleyenlerin ecri(mükafatı) Allah katında çok büyük olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır ; Bir kimse muharrem ayının ilk gününü(31 Ağustos) oruçlu geçirirse, geçmiş seneyi oruçla kapatmış ve gelecek seneye de oruçla başlamış olur….

Dikkat edin! Amellerinizden önemsemediğiniz bazı konularda şeytanın kendisine itaat edeceksiniz ve oda bundan razı olacaktır.” Sırların şahidi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccında verdiği hutbeden bir söz üzerine.. Amel nedir? İş, vazife, hareket, idare, işlemek, yapmak, davranış, etki, ibadet, hayırlı iş. Daha ziyade canlıların bir maksatla yaptıkları işe amel denir. Yapılan işte bir gaye ve maksat yoksa buna fiil denir, amel denmez (Râgıb el-Isfahânî, Müfredât, 348)

Bir yıldız, henüz dünya ve içindekiler oluşmadan önce akıl edip süpernova patlaması ile atomları altın madeni olarak birleştirebilir mi?

Sonrasında dünyanın oluşumunda dahil olup “milyonlarca yıl sonra insan türünün işine yarayacak diye düşünebilir mi?” Tabi ki hayır. Altın ve mücevherler yalnızca insanların kullandığı bir madendir. Bir yıldızın milyarlarca yıl önce(henüz dünya oluşmadan) insanlar için bunu düşünüp, yapması olanaksızdır çünkü bütün bunlar için AKIL ve BİLMEK gerekir. Bütün mücevherleri kulları için geçim kaynağı ve süs…

Nitekim cevizin kabuğu ne kadar incelirse, içi o kadar dolar. Kabuk ne kadar kalın olursa, iç o kadar zayıf olur.

İnsan da öyledir, iman nurunun kandili müminin beden sırçasındadır. Ârifin bedeni, nefs(istek-arzu) ile mücâhede’den(mücadele) bir sırça gibi olur, iman nuru ondan parlamaya başlar. Bir nur ki insan bedeninin içine yerleştirilmiştir ve bu nur ancak mücâhede ile ortaya çıkar. Kabuk(nefs) ne kadar kalın olursa(dünya ile ne kadar meşgul  ve arzu-istekleri ne kadar fazla ise), öz o…

Ya İlahena! Bu günümüzün başını iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise muvaffakiyet(başarılı) eyle.

Ve bu günümüzü bizim için saadet, şehadet, tevbe, mağfiret ve iman ile sona erdir. Ya İlahena! Bu günümüzün evvelini bizim için rahmet, ortasını fani şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram kıl. Bizleri sana layıkıyla şükreden kullarından eyle. amin.   Kaynak: Cevşen / Evrad-ı Kudsiye/ Bediüzzaman Said Nursi (Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine…

Biz, insanlar için binecekleri nice şeyler yarattık. ﴾Yasin suresi, 42.ayet﴿ Ezeli ilim sahibi Hak Teala

Bazılarınız şöyle düşünüyor olabilir ; “Bu araçları yapanların hepsi birer insan, nasıl oluyorda ayette böyle yazıyor?” Cenab-ı Hak, biz insanların ihtiyacına göre temel olan malzemeleri yani elementleri dünyaya göndermiştir. Malzeme yani temel elementler olmadan hiçbir şey olmazdı. Discovery Science bir belgeselinde ise şöyle açıklar ; Siz arabanızın nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Bugün kullanılan…