Allah’ım! Bugüne kadar karşılaştığım kullarından yollarını şaşıranlar varsa doğru yola ilet, hasta ise şifasını ver, sıkıntıları ve üzüntüleri varsa ferahlık ver, her türlü şer’den muhafaza eyle, her hayırdan onları da nasiplendir.

Şüphesiz ki sen, kullarını her türlü noksanlıktan münezzeh olarak bilmektesin, işitmekte ve görmektesin. Her hayır senin elindedir, senin katındandır. Rabbimiz doğru yola iletenlerin en hayırlısıdır, O’ ne yaparsa hikmetle yapar. Amin.

Yine sonbahar ve kral kelebeklerinin 3000 km yol alma vakti

Kral Kelebeği adı verilen bu kelebekler, her sonbaharda 3000 km yol alırlar. Kuzey Amerika ve Kanada’dan, Kaliforniya ve Meksika’daki kış yaşam alanlarına giderler. İnsan bile düşünen bir varlık iken ve teknoloji elindeyken yolunu bulamaz veya kaybolur. Bu kelebeklerin navigasyonu mu var ki bulundukları kapsülden çıkar çıkmaz, standart olarak aynı yere gidiyorlar? Allah’ın, yegane ve benzersiz…

Zaman değişti, asır başkalaştı, durum bunu gerektiriyor… diye düşünen insanlar

Allah ve Resûlü bir şey hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resülüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde(Rabbinin yolu olan doğru yoldan) sapmıştır. ﴾Ahzab suresi, 36.ayet﴿ Kanunların yegane hakimi Allah Azze ve Celle

Her şeyi işiten ve bilen Allahü Teala görevli meleğine şöyle buyurur; “kulum ne dedi?”

  Bir kul’un başına gelen ve onun hoşuna gitmeyen bir durumdan ötürü bir hadis-i şerif’ten şöyle nakledilir. Allah Teâlâ(her şeyi işiten ve bilendir, bu soru edadı bizim Rabbimiz’i tanımamız ve hadiseyi anlamamız içindir ki, O’ kulları ile konuşmayı sever) görevli meleğine (musibet ve bela anında) “kulum ne dedi?” buyurur. Melek, “sana hamd etti ve tekrar sana…

“Namaz kılanları da biliyoruz, neler yapıyorlar. Ben namaz kılmıyorum, tesettürüm de yok ama ben onlar gibi değilim, iyi bir insanım” gibi düşünenlere ithaf olunur

Öncelikle genellemelerden kaçınılmasını tavsiye ederim, çünkü hem yanlıştır hem de tehlikelidir. Genelleme yaparak bir şey söylediğinizde o sözün nerelere gideceğini ve kimlere ucunun dokunacağını o an düşünemiyorsunuz. Allah muhafaza buyursun, “namaz kılanları da biliyoruz” derken bu söyleminize kadar namaz kılan Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere diğer Peygamberleri aleyhimusselam ve evliyaları sırları…

Allah’a inancı olmayan insana(ateist), ölürken cennet gösterilir sonrası ise çok vahimdir. Allah muhafaza buyursun

Cennet kendisine gösterilirken, güzel bir melek ona şöyle der ; Ey Allah’ın varlığına ve onun her şeyi yaratan ilah olduğuna inanmayan, (Giyim ve yaşamlarından, ibadetlerinden ötürü)Müslümanlara gerici, şehvet ve arzularının peşinden koşanlara, edep ve ahlak prensiplerini çiğneyenlere aydın ve ilerici diyen alçak! Yanlış yoldaydın. (Asıl doğru ve gerçek) Hak olan islam dinini beğenmezdin. Hz. Muhammed’in…

“Ey zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun” Mevlana Celaleddin-i Rumi sırrı mukaddes kılınsın

(Daha önce)Eğer kendilerine (iyi ve doğru olanı söyleyen)bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden(milletlerden) herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah’a yemin etmişlerdi. Fakat onlara (doğru yolu gösteren)bir uyarıcı gelince, bu ancak onların(kendileriyle işbirliği yapmadıklarından ötürü) nefretlerini artırdı. ﴾Fatır suresi, 42.ayet﴿  Yeryüzünde büyüklük taslamak(bir amaca ulaşmak) ve kötü tuzak kurmak için(böyle davranıyorlardı). Oysa…

Allah’ın kendisine dost eylediği Hz. İbrahim’in aleyhisselam duası ile niyaz..

“O'(Allah), beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.” ﴾Şuara suresi, 78.ayet﴿  “O'(Allah), bana yediren ve içirendir.” ﴾Şuara suresi, 79.ayet﴿  “Hastalandığımda da O'(Allah) bana şifa verir.” ﴾Şuara suresi, 80.ayet﴿  “O'(Allah), benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.” ﴾Şuara suresi, 81.ayet﴿  “O'(Allah), hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.” ﴾Şuara suresi, 82.ayet﴿  “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.” ﴾Şuara suresi, 83.ayet﴿ “Beni…