Allah, her şeyi bir denge üzerine yaratmıştır.

Adl kökünden masdar olup klasik sözlüklerde “iki aşırı tutum ve davranış arasındaki orta hal” şeklinde tanımlanan i‘tidâl bu genel tanım çerçevesinde “orta halde bulunma, ölçülü ve ılımlı olma, soğukkanlılık, denge, düzgünlük, doğruluk” şeklinde açıklanmıştır; ayrıca adâlet kelimesinin bir anlamının da “itidal ve istikamet” olduğu belirtilir. İnsanın kişiliğine olan etkisini de ifade eder. Bazı âyetlerde ahlâkî…

“Düzensiz tesadüfi bir süreçten, düzen ortaya çıktı. Bir slikon atomu, dört oksijen atomu ile birleşti ve Quartz minerali oluştu.” National Geographic/ Down to the earth’s core

Bir ülke, bir şirket, bir aile, bir eğitim ve daha nice topluluklar, düzensizlik ve dağılma olmaması adına bir düzen içinde yönetilmesi gerekirken, kainatta kütlesel ve hacimsel olarak bulunan her şey nasıl düzensiz ve tesadüfi olabilir ki ? Üstelik yıldızların hiçbiri diğerinin yolunu kesmezken.. Kainatta veya Dünyada herhangi bir şey bize gereksiz, gülünç, saçma ya da…

Göklerde ve yerde bulunan canlılar(bitkiler ve hayvanlar) ve melekler, büyüklük taslamadan Allah’a boyun eğerler. ﴾Nahl suresi, 49.ayet﴿ Mahlukatın yegane yaratıcısı olan Allah Azze ve Celle

Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. ﴾Nahl suresi, 50.ayet﴿ Allah, kainatta her şeyi birbirine bağlı ve birbirine hizmet edecek şekilde düzenlemiştir. Allah’ın, yegane ve benzersiz olmasının mühürleri, yarattığı sanatlı eserlerinden her birinin üzerinde açıkça görünmektedir. Kainattaki her şey, Allah’ın ilimlerinin(her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmesinin), eserlerinin, hârika sanatlarının teşhiridir. İnananlar,…

Dünyâya düşkün olanlar âhıretlerini unutur ve harâb ederler, âhiretini düzeltmeye gayret edenlere ise Allahü teâlâ, dünyâyı kendisine hizmetçi kılar.

Hep dünyâ ile meşgûl ve dünyâya düşkün olanlarla alâkadâr olma, onlara rağbet etme, Onlarla yakınlık ve berâberlik hâlinde olman, onların bitmeyen işleriyle, tükenmeyen sıkıntı ve üzüntüleriyle üzülmek olacağını bil, Faydası, menfaati az olan dünyâ malının hevesiyle, sâf, pâk, arı ve temiz kalbini doldurma, Âhirete yarar işleri yapmakta gâyret, titizlik ve hassâsiyet göster, bu hususta hiçbir…

“Karanlıktaysan, gölgen bile seni yalnız bırakır” diye bir söz vardır..

Ancak biz, Allah’ın kullarıyız Allahü Teala bizlere buyurmuştur ki; Allah kuluna yetmez mi? Seni O’ndan (Allah’tan) başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar…﴾Zümer suresi, 36.ayet﴿ Buna tam olarak inanan ise Allah’ın kendisi ile her nerede ve ne şartlarda olursa olsun, onunla beraber olduğunu ve yalnız bırakmadığı bilir. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir? ﴾Zümer suresi, 37.ayet﴿ Allahü Teala,…

5 vakit namazın örneklemesini şöyle yapmıştır Allah’ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; “Söyleyiniz sizden birinizin kapısının önünden her gün beş sefer yıkandığı bir nehir aksaydı o kimsede kir adına bir şey kalır mıydı? Ashab “onun üzerinde kirden bir şey kalmaz” dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem; “işte beş vakit namaz aynen böyledir. Allah o namazla kulunun hatalarını siler süpürür.” (Nuhari,…

Biraz lezzet, biraz tefekkür ve şükür

İnsanların akılları; renkleri ve şekilleri gibi farklıdır. Bütün insanların iki gözü, bir burnu, kaşları ve ağzı vardır. Ama basit biçimde birbirine benzeyen hiçbir insan yoktur. Gerçekte hepsi birbirinden ayrıdır. İnsanların hepsi akıl sahibi bulunmakla beraber, aklî yetenekleri bakımından birbirinden ayrılırlar. O kadar değişik akıllar vardır ki, bilginlerin elinde her birini tasnife(sınıflandırma) tâbi tutacak bir cihaz…

Melek, Allah’a şöyle bildirir «Ey Rabbım, Senin kulun bir kötülük işlemek istiyor»

Her şeyi gören ve gözeten Allah Teâlâ : «Onu gözetin, eğer (o kötülüğü)işlerse bunu onun hakkında misli ile yazın. Ama terkederse bunu onun için bir iyilik olarak yazın. Çünkü bunu ancak benim için terketmiştir.» buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem   Kaynak : İbn-i Kesir Ebü’l-Fidâ (Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) Hadisler ve ayetlerle…