“İnsanlar zâlimi ve zulmünü görüp de onu zulümden el çektirmezlerse, Allah’ın onların hepsinin başına bir ceza indirmesi çok yakındır” Bütün peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

yh.gif

2168. Hadis – Ebû Bekir es Sıddik’den radıyallahu anh/Allah ondan razı olsun, rivâyete göre, şöyle demiştir;

“Ey insanlar; Sizler sadece kendinizden sorumlusunuz, eğer siz doğru yolda iseniz sapıklığa(doğru yoldan ayrılanlar) düşenler size hiçbir zarar veremezler.” Maide 105. ayetini okuyorsunuz, halbuki ben Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: “İnsanlar zâlimi ve zulmünü görüp de onu zulümden el çektirmezlerse Allah’ın onların hepsinin başına bir ceza indirmesi çok yakındır.(Ebû Dâvûd, Fiten: 1)

2169. Hadis– Huzeyfe b. el Yemân’den radıyallahu anh/Allah ondan razı olsun, rivâyete göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Canım, kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki mutlaka iyilikleri emredecek ve kötülüklerden insanları sakındıracaksınız. Böyle yapmaz iseniz, Allah size bir ceza gönderiverir de ona dua edersiniz, duanız kabul olunmaz.” 

2173. Hadis– Numân b. Beşîr’den radıyallahu anh/ Allah ondan razı olsun rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah’ın çizdiği sınırlara riayet ederek İslam’ı yaşamaya dikkat gösterenlerle, riyakarlık ve yağcılıkla Müslüman geçinenlerin durumu denizdeki bir geminin alt ve üst katını kur’a çekerek paylaşan insanların durumuna benzer. Bunlardan kimisine geminin alt kısmı kimine de üst kısmı düşer. Aşağıdakiler su almak için yukarı inip-çıkarlarken yukarıdakilerin üzerlerine su sıçrattılar. Bunun üzerine yukarıdakiler şöyle derler “Yukarıya çıkarak bize eziyet etmenize müsaade etmeyeceğiz.” Aşağıdakiler de şöyle derler: “Biz de geminin alt kısmından bir delik açarak suyumuzu oradan alırız.” Eğer üsttekiler, alttakileri yapacakları bu işten el çektirmezlerse hepsi birden boğulup ölürler, onlara engel olurlarsa, hepsi birden kurtulurlar.” (Buhârî, Şerike: 6)

2174. Hadis – Ebû Saîd el Hudrî’den sallallahu aleyhi ve sellem rivâyete göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “En üstün cihâd(mücadele), zâlim olup haksızlık yapan devlet idarecisine gerçeği söylemektir.” (İbn Mâce, Fiten: 5)

 

Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun)

Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashabına, salat ve selam eyle, nihayetsiz rahmet ve bereketine mazhar eyle.

 

İyi ve hayır yönde görev ve sorumluluklarımız var.