“Bir kimse muharrem ayında oruç tutar ise onun için her güne otuz günlük oruç sevabı vardır ” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Muharrem ayı, Allah katında saygı gösterilmeye layık görülen bir aydır. Bu ay içinde aşura günü vardır ki, o gün sevap işleyenlerin ecri(mükafatı) Allah katında çok büyük olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır ; Bir kimse muharrem ayının ilk gününü(31 Ağustos) oruçlu geçirirse, geçmiş seneyi oruçla kapatmış ve gelecek seneye de oruçla başlamış olur….

“Ey meleklerim, sizi şahit tutuyorum. Kullarımın, ramazan ayında tuttukları orucun ve kıldıkları namazın sevabı, rızam ve mağfiretim olsun.” Doğru söz sahibi Allah Azze ve Celle

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur; Bayram gecesi olduğu zaman, bu geceye “Mükafat” gecesi adı verilir. O gecenin sabahında, melekler Allah’ın emri ile yere inerler. O melekler yeryüzüne indikten sonra şöyle seslenirler; “Ey Muhammed ümmeti, ikram sahibi Rabbınıza gelin. Bol bol ihsanlar edecek, büyük günahları bağışlayacak.” Bu sesi, insanlar ve cinler hariç, Allah’ın yarattıklarının…

“Arşın gölgesi altında oturanlar, bu birkaç ağaç parçasından yapılmış taht’a iner mi?” Kirâmen kâtibîn meleklerinin kendisine göründüğü, aşıkların sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi sırrı mukaddes kılınsın

Mevleviyye yolunun büyüklerinden, görünen ve görünmeyen kemâlât, olgunluklar, yüksek hâller sâhibi velî olan Bostan Çelebi sırrı mukaddes kılınsın, Sultan I. Ahmed’in tahta geçmesinden sonra büyük ceddi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin sırrı mukaddes kılınsın, mânevî işâreti üzerine İstanbul’a geldi. Kadir gecesi olması muhtemel bir gecede Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin radıyallahu anh(Allah ondan razı olsun) kabr-i şerîfini ziyâret…

“Hayır olsun inşâallah. Bu gece rüyâda yaşlı bir zât bana; ‘Eyüp’te Baba Haydar sizi bekliyor. ‘dedi.” Kanuni Sultan Süleyman

Kânûnî Sultan Süleymân (Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun), bir gece rüyâsında ak sakallı, nûr yüzlü bir ihtiyârın sırtını sıvazladığını gördü. İhtiyâr kendisine: “Efendimiz, Eyüp’teki Baba Haydar, sizi kulübesinde bekliyor. Onu ziyâret ediniz.” dedi. Pâdişâh uyanınca bu sıcak sesi mânâlândırmaya çalıştı. Kimdi bu Baba Haydar? Devamlı Eyüb’e gitmesine rağmen, Baba Haydar diye birisinden…

“Şayet, yere ve semalara konuşma izni verilecek olsa, ilk olarak ramazan ayında oruç tutanlara cennet müjdesi verirlerdi. “Allah’ın hidayetinin güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adına(Bismillahirrahmanirrahim) Bütün güzel övgüler, şükürler, senalar, takdisler Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus’tur.(Elhamdülillahi Rabbil Alemin) Allah’tan başka yaratıcı ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. (La ilahe illallah, Muhammedün resulullah) “Ey iman edenler ! (bana itaat edenler ve gönderdiğim kitaplarıma ve peygamberlerime inananlar),Sizden öncekilere farz (yapılması…

“Şaban ayının yarısı olduğu gece (Berat gecesi) ; Yüce ALLAH, dünya semasını nüzul eyler(dünya semasına iner) ve her müslümanı bağışlar.”Alemlerin Rabbi olan Allah’ın en sevgili nebisi, biz kullarının özlediği ve en güzel gözyaşı olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

İsmi anılıp O’nun adına hareket edildikçe, yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremediği, her şeyi duyan ve bilen Allah adıyla Hz. Aişe (Allah, ondan razı olsun)şöyle buyurmuştur; -O gece yarısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, secdeye varmış, şu duayı okuyordu, ezberledim “Gizli halim ve hayalim önünde secde etti. Kalbim sana inandı. Nimetlerle sana dönüyorum….

Allah’ım, beni bu dünya’da hayatta tuttuğun zaman süresince, üzerimde hakkı bulunan ve bana iyilikte bulunan kullarının, tövbe edip sana yönelmelerini, rızana ve mağfiretine nail olmalarını, iman ile son nefeslerini vermelerini dilerim.

Allahü Teala, dünya’da her şeyi birbirine bağlı ve birbirine hizmet edecek şekilde düzenlemiştir, bunun içindir ki biz insanlar da öncelikle Peygamber efendimiz’e salat ve selam etmeli ve birbirimiz için dua etmeliyiz. Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashabına, öncesinde gelmiş olan Peygamber ehline, salih ve Evliya…

Unutmayınız, İslam’da kalite her alanda önemlidir.

İslam’da kalite her alanda önemlidir ; Doğru bilgi ve doğru ve hikmetli uygulama, kaliteyi oluştururlar. Bir insan, her şeyden önce İslam’ı araştırmalı ve dinini öğrenmeli, neden bu dünyada olduğunu araştırmalıdır. Çünkü Allahü Teala, bizi bu dünyaya bir neden ve amaç ile göndermiştir. “Annem’den dünyaya geldim” ezber düşüncesi ile yaşamamalıdır. Geçmişini doğru olarak bilmeyen, geleceğini ona göre hazırlayamaz….

Kıyamet günü Allah, kendisine şöyle soracak ; Bugün mülk kimindir? ve yine kendisine şöyle cevap verecek ; Saltanatın tek sahibi ve daima üstün gelen Allah’ındır.

Kainattaki bütün yaratılanlar yok olduktan sonra Rabbimiz’in kalmasına izin verdiği meleklerden Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhimüsselam‘dir. Onlar Allah’ın emirlerini paylaşanlardır. Allah, Azrail’e şöyle soracaktır “Kim kaldı?” Azrail cevap verecek “Ey Rabbim senin kerim yüzün, kulun ben, kulun Cebrail, kulun Mikail, kulun İsrafil” Allah şöyle söyleyecek “Mikail’in ruhunu al” (Mikail’in ruhu alınır) Allah, Azrail’e şöyle…

“Benden başka gerçek ilah yoktur. Güç ve kuvvet benimdir ve bendendir” Eşsiz ve mutlak güç sahibi Hak Teala

Biz kul olarak Allah’ı zikrederken yüzeysel ve çoğu zaman anlamını bilmeden zikrederiz. Allah sadece Musa aleyhisselam ile konuştu diye düşünürüz, lakin biz onu zikrederken o bizi doğrular. Allah hepsinden razı olsun, Ashab-ı Kiram’dan Ebû Saîd ve Ebû Hüreyre’den rivâyete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur ; Her kim hastalandığında bunu söylerse ve…