“Kur’ân, yeryüzünün tabiî olaylarını anlatırken, birinci sırayı (H2O)suya verir.” Profesör Dr. Maurice Bucaille

Profesör Bucaille, Tevrat İnciller Kur’an-ı Kerim ve Bilim kitabında bu hususta(özetle)şöyle devam etmiştir;  Kur’an-ı Kerim’de Allah, yarattıklarına verdiği nimetler üzerinde insanları düşünmeye yönelten deliller sunmakla birlikte, bu âyetler bilimin verileriyle karşılaştırmaya değer bilgiler içermektedirler. Bu âyetler bir yandan coğrafî sebeplerle, Kur’ân’ın birinci derecede hitap ettiği Mekke ve Medine halkı, Arap yarımadasındaki bedevîlerin zihniyetlerinin kolayca nüfuz…

Allah onlara zulmedici değil, bil’âkis zulmetmeyen adaletli bir hâkimdir. Zîrâ O’nun herşeye gücü yeter, her şeyi bilir.

Bununla birlikte Allahü Teala’nın yarattıklarından hiç kimseye zulmetmeye ihtiyâcı yoktur. Zulmetmek isteyen, hiçbir şekilde uyarıda bulunmaz ama Cenab-ı Hak bizlere gerçeği(Peygamberler gönderdi ve ayetler) bildirdi. Yeryüzünde insanlar bazı sıkıntılar yaşıyorlar ve kimileriniz neden bunlar oluyor ve bunlara neden izin veriliyor(Allah tarafından) gibi sorular soruyor olabilirler. Cevabı şudur; Allah bizleri ve o sıkıntıları yaşayanları imtihan etmektedir…

Sanatı icra eden bir sanatçı olmak zorundadır. Yaratan Allah’tır, yarattığı sanatlı eserlerinden her birinde açıkca görünmektedir.

(Fotoğraf: Devin Brown) Bir su damlası kurutma sürecinde olduğunda, işte böyle görünür. Yukarıdaki görüntü, Georgia Tech’in araştırmacısı Devin Brown tarafından yanlışlıkla laboratuardaki bir silikon çipin üzerine düşen bir su damlasının aldığı bir mikrograftır (mikroskoptan alınan bir görüntü). Çip üzerinde mikroskobik desenler yapmak için elektron ışını kullanan Brown, fotoğrafı 10x büyütmede çekti. “Blue Sun Flower” başlıklı…

Kainatta ve dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Şifayı bizlere sebeplerden ihsan eden Cenab-ı Hak, her bitkiyi bir hastalığı tedavi etmek ve bir amaca hizmeti için büyütür.

(Crassula argentea) Boyalı olan her üründe, mobilyalarda ve temizlik maddelerinde bulunan insan sağlığına olumsuz yönde etki edebilecek kimyasal maddeleri, araba, benzin, gazyağı, boyalar ve cilalardan yayılan tolueni(zehirli madde)’ni kendisine çekebilir. Oswego Eyalet Üniversitesi New York’taki ekibinin yaptığı araştırmaya göre ev bitkileri havada uçuşan kimyasal bileşikleri kendilerine çekerler. (Chlorophytum comosum) Yakıtlarda bulunan O-xylene(yanıcı ve tahriş edici…

Göklerde ve yerde bulunan canlılar(bitkiler ve hayvanlar) ve melekler, büyüklük taslamadan Allah’a boyun eğerler. ﴾Nahl suresi, 49.ayet﴿ Mahlukatın yegane yaratıcısı olan Allah Azze ve Celle

Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. ﴾Nahl suresi, 50.ayet﴿ Allah, kainatta her şeyi birbirine bağlı ve birbirine hizmet edecek şekilde düzenlemiştir. Allah’ın, yegane ve benzersiz olmasının mühürleri, yarattığı sanatlı eserlerinden her birinin üzerinde açıkça görünmektedir. Kainattaki her şey, Allah’ın ilimlerinin(her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmesinin), eserlerinin, hârika sanatlarının teşhiridir. İnananlar,…

Asıl tasarım, her noksanlıktan münezzeh olup her yönüyle bilen ve kudreti olup her yönüyle yapabilenin işidir. O da Allah Azze ve Celle’dir.

Bütün tasarım ve mimarların, sanatkarların üstünde ise Allah vardır. İnsanların akciğerleri olduğu gibi dünyanın da akciğerlerinden biri ağaçlardır ve şekil tasarımı itibariyle insanların akciğerlerine benzer yanları vardır, fakat fayda olarak ağaçlar zararlı olanı(karbondioksiti) alıp, faydalı olanı(oksijen) verirler, insan ise yararlı olanı alıp, zararlı olanı verirler.(genel olarak zarar verici gibiyiz). Allah’ın bizler için yaratmış olduğu(karbon emicileri)…

Allah’ım, bu yiyeceği bize faydalı kıl ve bize bundan bol ver.

Her şeyi bir hikmete göre yaratan ve sebepsiz hiçbir şey yaratmayan Allahü Teala’nın bizlere olan ikramından olan bal kabağını tüketmenin tam zamanı. Çok iyi bir beta-karoten, C, K, E vitamini, magnezyum, fosfor ve demir kaynağı olan bal kabağının sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Özellikle soğuk kış günlerinde sofralara çeşitli tariflerle bal kabağını getirerek vücudun enerjisini…

“Sevmeyi, sadece severek öğrenebiliriz” demiştir Iris Murdoch. Öyle değil..

Ben bir insanım ve kusursuz değilim. Hatalarım var. Hayatım süresince bir çok insanı sevdiğimi düşündüm fakat insanlar da kusursuz değiller, hataları var. Elbette sonunda öğrendiklerimle şu kanaate vardım; İnsanları olduğu gibi kabul edebilmek. Ben sevgiyi Rabbimiz’den öğrendim. Çünkü Rabbim, bütün varlıklarda olduğu gibi beni de yoktan var edendir. Ben bunu hak edecek bir şey yapmadım…