“Şayet, yere ve semalara konuşma izni verilecek olsa, ilk olarak ramazan ayında oruç tutanlara cennet müjdesi verirlerdi. “Allah’ın hidayetinin güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adına(Bismillahirrahmanirrahim) Bütün güzel övgüler, şükürler, senalar, takdisler Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus’tur.(Elhamdülillahi Rabbil Alemin) Allah’tan başka yaratıcı ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. (La ilahe illallah, Muhammedun resulullah) “Ey iman edenler ! (bana itaat edenler ve gönderdiğim kitaplarıma ve peygamberlerime inananlar),Sizden öncekilere farz (yapılması…

Bu gece(Berat) her birimiz için hüküm/karar gecesidir.

İsmi anılıp O’nun(Allah’ın) adına hareket edildikçe, yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremediği, her şeyi duyan ve bilen Allah adıyla Hz. Aişe radıyallahu anha/ Allah ondan razı olsun şöyle buyurmuştur; -O gece yarısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdeye varmış şu duayı okuyordu, ezberledim. “Gizli halim ve hayalim önünde secde etti. Kalbim sana inandı….

Allah’ın hoşnud olduğu şeylerden olan namaz ve tesettürden bazıları hoşnud olmaz ve yapmazlar. Allah, onlar hakkında şöyle buyurmuştur..

Onlar Kur’an-ı (okuyup üzerinde)düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? ﴾Muhammed suresi, 24.ayet﴿  (Kur’an-Kerimde)Kendileri için hidayet(doğru olan ve Allah’ın rızasına-hoşnudluğuna, cennete götürecek olan) yolu (bildirildikten)belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri(bildikleri-okudukları ve duydukları halde), şeytan (dünya yaşamına dair her şey ile)aldatıp peşinden sürüklemiş(onları Allah’ın emir ve yasaklarından uzak tutmuş), ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür. ﴾Muhammed suresi, 25.ayet﴿ …

Sen kabire konulduğunda ve herkes orayı terkettiğinde, korkunu ve yalnızlığını giderecek, kıyamet günü ise yanında olacak biri gelecek, işte o’ senin recep ayında kılacağın namazın sevabı olacak ve sana şöyle diyecek ; “Seni müjdelerim, Yüce Mevla’dan sana gelecek hayır hiç eksik olamayacak..” 

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, recep ayına girdiğinde şöyle dua ederdi; -Allah’ım, bize recep ve şaban ayında bereket ihsan eyle, uğurlu kıl. Bizi ramazan ayına kavuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Recep ayının faziletine dair şöyle buyurmuştur; -Allahü Teala, Nuh’u aleyhisselam bu ayda gemiye bindirdi. Nuh aleyhisselam, gemide iken oruç tuttu. Gemide kendisi…

“Tartışırken sakin olun; şiddetiniz hatayı kusura, gerçeği kabalığa çevirir” demiştir George Herbert

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki; Salih müslümanlar, öfkelerini tutanlardır. Hangi yaşta olursa olsun, bir insanın ne şekilde yetiştiğini veya kendisini nasıl yetiştirdiğini bir münakaşa veya münazara ortamındaki davranışlarından anlayabilirsiniz. George Bernard Shaw, “İnsanın yetişme düzeyi, kavga ederken gösterdiği davranışla ölçülür.” demiştir. İnsan, kendisine karşı yapılan hatâ ve kusurlara tahammül edip, öfkelenince sabretmeli,…

Yücelikte benzeri olmayan Allah, biz kullarını şöyle uyarmaktadır; Cehennemde en büyük ateşe girecek olan, en bedbaht kimse öğüt almaktan(Kur’an ayetlerinden, onu uygulamaktan)kaçınır. ﴾A’la suresi, 11-12.ayet﴿ 

Sonra orada(cehennemde) ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar. ﴾A’la suresi, 13.ayet﴿ Cennet ve Cehennemi yaratan ve onun sahibi olan Allah, biz kullarını cehennem’e girmememiz için uyarmaktadır. “En iyi dost, bendeki en iyi yönleri ortaya çıkaran insandır” demiştir Henry Ford Cenab-ı Hak kullarını her yönüyle bilmektedir ve dilerse dilediklerini nitelikli bir halde donanımlı kılar….

Şeytan, önceden belirlediği amacına ulaşmak için, yolların ve yöntemlerin tümünü, insanın üzerinde uygulayacaktır.

Şeytan, kendisini insandan üstün görmekle birlikte aynı zamanda insanın düşmanıdır ve bu şekilde insanlara karşı harekete geçmektedir. Üstün görmesi ise şeytanın Kibirli ve Irkçı(ayrımcı) olduğunun bir göstergesidir. İlk ırkçılığı yapan da şüphesiz şeytandır ve ırkçılık(ayrımcılık) yapan da ondandır ve onun gideceği yere gidecektir. Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Adem için…

Abdülkerim Cili rahmetullahi aleyh, şeytanın stratejilerinden şöyle bahsederek bizleri bilgilendirmektedir

Abdülkerîm Cîlî rahmetullahi aleyh, talebelerini bilhassa nefsin(insanın istek ve arzularının) ve şeytanın aldatmalarına karşı çok uyarır, dikkatli olmalarını öğütler ve hocalarının sözünden hiç çıkmamalarını sıkı sıkıya tenbih ederdi. İblisin şöyle dediğini bildirirdi: “Vallahi, bana göre bin âlimi aldatmak, îmânı kavi bir ümmiyi(okuma yazma bilmeyen ama imanı güçlü olan) aldatmaktan daha kolaydır.” O insanlar üzerinde şeytanın…

Her insanda bir melek ve şeytan vardır, onunla ilgilenirler

Şeytânın insanla ilgilenmesi onu çirkin, kötü ve yanlış olana yönlendirmesidir ki insanı yanlış ve kötü olana yönlendirmek için yemin etmişti, Meleğin ilgilenmesi ise ona hayır(iyi) ve doğru olana yönlendirmesidir, Doğru olanı kendi nefsinde (kendinde, gönlünde ve hatırında) bulan(hisseden) kişi, bu düşüncenin Allah’tan olduğunu bilsin ve Allah’a hamdetsin, doğru olana sımsıkı sarılsın(o yolu seçsin ve o…