Şeytan, her haram kazancın ortağıdır.

Bu konuda sırrı mukaddes kılınsın Abdülkadir-i Geylani rahmetullahi aleyh, Hakkı Arayanlar eserinde şöyle buyurmuşlardır; Bir kimse haram yoldan kazanç sağladığı zaman Bismillah dese dahi şeytan ona şöyle der; “Bunu kazanırken seninle beraberdim, şimdi de senden ayrılmam çünkü senin ortağınım” Allahü Teala ayeti kerimede mealen şöyle buyurmuştur; …”Onların (haram yoldan kazandıkları)mallarına ve (gayri meşru olan)çocuklarına ortak…

Şeytanın bir “sözü” üzerine

“Yâ Muhammed! Kıyâmete kadar takdîr edilen işler olacaktır. Beni şakilerin(Allah’a itaatsizlerin) efendisi kılan ve Cehennem ehlinin odunu yapan Allahü teâlâ, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir.”   (Resûlullah Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem şeytan’a; “Ey Ebâ Mürre! Acaba senin bir tövbe etmen ve Allahü teâlâya dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olurum. Söz veririm” buyurması üzerine şeytanın verdiği cevaplardan…

O ki rüyada Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem “O benim oğlum ve sevdiğimdir. Evliyâ arasında derecesi yüksek olacak, benim himayemde bir kutubdur.” dediği Abdülkadir-i Geylani sırrı mukaddes kılınsın

Evliyânın büyüklerinden olan Abdülkadir-i Geylani’nin rahmetullahi aleyh Muhyiddîn, Gavs-ül-a’zam, Kutb-i Rabbânî, Sultân-ul-evliyâ, Kutb-i a’zam gibi lakabları vardır. İran’ın Geylân şehrinde 1078 (H.471)de doğdu. Babası Ebû Sâlih bin Mûsâ Cengîdost’tur. Hazret-i Hasanın oğlu radıyallahu anh Hasan-ı Müsennâ’nın oğlu Abdullah’ın soyundandır. Annesinin ismi Fâtıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkâdir Geylânî, hem seyyid, hem şerîfdir. Hazret-i…

Allah’a inancı olmayan insana(ateist), ölürken cennet gösterilir sonrası ise çok vahimdir. Allah muhafaza buyursun

Cennet kendisine gösterilirken, güzel bir melek ona şöyle der ; Ey Allah’ın varlığına ve onun her şeyi yaratan ilah olduğuna inanmayan, (Giyim ve yaşamlarından, ibadetlerinden ötürü)Müslümanlara gerici, şehvet ve arzularının peşinden koşanlara, edep ve ahlak prensiplerini çiğneyenlere aydın ve ilerici diyen alçak! Yanlış yoldaydın. (Asıl doğru ve gerçek) Hak olan islam dinini beğenmezdin. Hz. Muhammed’in…

Rabbimiz’in bir “sözü” üzerine

De ki(şöyle dua et): “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” ﴾Mü’minun suresi, 97-98.ayet﴿ Şüphesiz ki Rabbimiz, öğretenlerin en hayırlısı, en güzelidir.

Dikkat edin! Amellerinizden önemsemediğiniz bazı konularda şeytanın kendisine itaat edeceksiniz ve oda bundan razı olacaktır.” Sırların şahidi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccında verdiği hutbeden bir söz üzerine..     Amel nedir? İş, vazife, hareket, idare, daire, işlemek, yapmak, davranış, etki, ibadet, hayırlı iş. Daha ziyade canlıların bir maksatla yaptıkları işe amel denir. Yapılan işte bir gaye ve maksat yoksa buna fiil denir, amel denmez (Râgıb el-Isfahânî, Müfredât, 348)

Allah kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah’tan başka, beni ve anamı iki ilah edinin dedin?” ﴾Maide suresi, 116.ayet﴿

İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları(gizli olanları) hakkıyla bilensin. Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: “Benim de Rabbim,…