Allah, her şeyi bir denge üzerine yaratmıştır.

Adl kökünden masdar olup klasik sözlüklerde “iki aşırı tutum ve davranış arasındaki orta hal” şeklinde tanımlanan i‘tidâl bu genel tanım çerçevesinde “orta halde bulunma, ölçülü ve ılımlı olma, soğukkanlılık, denge, düzgünlük, doğruluk” şeklinde açıklanmıştır; ayrıca adâlet kelimesinin bir anlamının da “itidal ve istikamet” olduğu belirtilir. İnsanın kişiliğine olan etkisini de ifade eder. Bazı âyetlerde ahlâkî…

“Düzensiz tesadüfi bir süreçten, düzen ortaya çıktı. Bir slikon atomu, dört oksijen atomu ile birleşti ve Quartz minerali oluştu.” National Geographic/ Down to the earth’s core

Bir ülke, bir şirket, bir aile, bir eğitim ve daha nice topluluklar, düzensizlik ve dağılma olmaması adına bir düzen içinde yönetilmesi gerekirken, kainatta kütlesel ve hacimsel olarak bulunan her şey nasıl düzensiz ve tesadüfi olabilir ki ? Üstelik yıldızların hiçbiri diğerinin yolunu kesmezken.. Kainatta veya Dünyada herhangi bir şey bize gereksiz, gülünç, saçma ya da…

Vicdan, kişinin kendi niyeti veya davranışları hakkında kendi ahlâki değerlerini temel alarak yaptıklarını veya yapacaklarını ölçüp biçtiği bir yerdir

“Kötü bir işin en gizli şahidi, vicdanımızdır.” demiştir Allah’ın emirlerinin halifesi Ömer bin Hattab(Allah ondan razı olsun) “Her şeyde(hayatın her alanında) vicdan sahibi olmayan kişiye hiçbir şeyde güvenme.” demiştir Laurence Sterne “Vicdan, hareketlerimizin kendimiz üzerinde tesir yapabileceği şuurudur.” demiştir Paul Henri Thiry d’Holbach “Vicdan, ruhun ilahi içgüdüsüdür.” demiştir Samuel Smiles Allah’ın son Peygamberi Hz. Muhammed…

Bir insanın doğru yönde değişmesi için gerekli olan ilk şey, neden bu dünyada olduğu hakkındaki farkındalığının değişmesidir

“Her soru bir arayıştır” demiştir Martin Heidegger, Fakat bu soru, Franz Kafka’nın şu şekilde düşüncesinde ve eyleminde olmamalı; “Önceleri sorularıma neden cevap alamadığımı anlayamıyordum, ama gerçekte inanmıyordum ki, soruyorum sadece”  İnanmamak şuna benzer; Okyanustan aldığınız bir kap suya bakarak, okyanusta balinaların yaşamadığını iddia etmeye.. Sorgula. Hiçbir fikir, birisi doğru olduğunu söylüyor diye doğru değildir, Kendin düşün….

Yine sonbahar ve kral kelebeklerinin 3000 km yol alma vakti

Kral Kelebeği adı verilen bu kelebekler, her sonbaharda 3000 km yol alırlar. Kuzey Amerika ve Kanada’dan, Kaliforniya ve Meksika’daki kış yaşam alanlarına giderler. İnsan bile düşünen bir varlık iken ve teknoloji elindeyken yolunu bulamaz veya kaybolur. Bu kelebeklerin navigasyonu mu var ki bulundukları kapsülden çıkar çıkmaz, standart olarak aynı yere gidiyorlar? Allah’ın, yegane ve benzersiz…

Bilimsel olarak dünya’nın döndüğü ilk kez 11.yüzyılda El Biruni rahmetullahi aleyh tarafından bildirildi, 16.yüzyıldan sonra ise bu durum uzaydan görüntüleri ile onaylandı.

7.yüzyıl’da ise ezeli ilim sahibi ve  her noksanlıktan münezzeh olan Allahü Teala, bir insanın bilemeyeceği kadar bilimsel (ilmi bilgileri) verileri, geçmiş zamanlarda olanları ve gelecekte olacak olanları, Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle (işaretler-bilgiler) Peygamber Efendimiz’e(o zamanın insanlarının anlayacağı şekilde) sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Hareketsiz ve sabit sandığın dağlar, bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi mükemmel bir…

Akıllı aklı olan, mantıklı ve tarafsız düşünür

Beni yaratan Rabbim’e hamd olsun ki uzun zamandır üzerinde yazmak istediğim bir konu vardı, bu yazı ile başladım ki devamı gelecek Allah’ın izni ve dileğiyle, başarı ise yalnızca Rabbimiz’dendir. Yaşam içerisinde ki bu her konuda olabilir; Din, yaşamın ta kendisidir. Siyaset, iş, eğitim, kişisel gelişim, sosyal durumlar gibi daha niceleri sayılabilir. Bazı insanların, yanlışlar, tutarsızlıklar…

“Çünkü ben nefsimi(kendimi) herkesten ziyade nasihat’e muhtaç görüyorum.” Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh

«Bana öyle bir âyet indirildi ki Dâvûd oğlu Süleyman ile benden başka kimseye indirilmemiştir. Bu «Bismillâhirrahmânirrahîm’dir.» Allah Teâlâ İzzet ve Celâline yemin etti ki kendisinin adı neyin üzerine anılırsa muhakkak onu kutlu kılar. Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem Kaynak : Ebu İsa İbn-i Kesir/ Fatiha suresi tefsir Rahmân: Dünya hayatında, mü’min-kâfir(Allah inancı olmayan- Allah’a ortaklar addeden) gözetmeksizin,…

Müşkül hadiselere sabır ve tahammül

Her türlü noksanlıktan münezzeh ve bizi yaratan, hayat veren Rabbimiz, doğru yolu seçenleri, daha derin bir doğru yol bilinci ile destekler, sabır ve kolaylık lütfeder. Kalıcı mahsullere dönüşen, dürüst ve erdemli davranışlar ise, Rabbimiz katında karşılık olarak [dünyevî kazançlardan] daha değerli ve sonuçları itibariyle daha verimli olacaktır. Hayatın karşına çıkardığı müşkül hadiselere sabır ve tahammül…

Her şeyin bir sebebi olduğuna inananlardanım

Çünkü ben kalbiyle yaşayan ve hissedebilen insanlar zümresindenim. Bir çok insan, anne karnında geliştiğinin, sonrasında ise dünyaya geldiğinin, düşüncesindedir. İlerleyen zamanlarda ise bu durumun yerini, doğum günleri, burcu-yükseleni gibi düşünceler alır. Fakat bir çok insan kendine şu soruları sormaz neden bu dünyadayız? bir insan anne karnında nasıl bu kadar şekillenebilir, saçı ve gözü, teni nasıl…