Namaz kılmayan birinin, Cehennemin derinliğini bilmesi, sonunu öğrenmesi ile doğru orantılıdır; bir kaya düşünün ki cehennemin kenarından aşağıya doğru yuvarlandığında 70 sene geçmesine rağmen yine de dibine ulaşamaz.

Ahiret, insan için bir hazine kadar değerli(olmalı). “Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi vardır” denir. Dünyadaki yaşam geçici ve tükenici, öldükten sonraki yaşam olan ahiret ise sonsuzdur. İnsan aklı, ölüm kendisine gelmeyecek gibi sonsuza daha yatkındır. İnsanın emelleri(hedefleri-amaçları) ve idealleri, onun aklındaki dünya sonsuzuna yöneliktir. Fakat gerçek olan sonsuzluk ahirettedir ve ahireti düşünmeyen, ona…

Şeytan, önceden belirlediği amacına ulaşmak için, yolların ve yöntemlerin tümünü, insanın üzerinde uygulayacaktır.

Şeytan, kendisini insandan üstün görmekle birlikte aynı zamanda insanın düşmanıdır ve bu şekilde insanlara karşı harekete geçmektedir. (Şeytan yemin ederek)Andolsun eğer beni(cezalandırmadan) kıyamete kadar ertelersen, onun(Hz. Adem’in) soyunu(insanları), pek azı hariç, (Allah’ın emir ve yasaklarına itaat etmemelerini sağlayıp) kontrolüm altına alacağım. ﴾İsra suresi, 62.ayet﴿  İnsan, hem nefsini(kendinin istek ve arzularını) hem de şeytanı bilirse(tanırsa ve dikkatli…

Teknoloji, insanlar tarafından yine insanlar için yaşamı kolaylaştırmak adına geliştirilen bir bilimdir.

Fakat insanların teknolojik olarak ilerlemelerinin ve geliştirmelerinin bir sınırı vardır. Hiçbir insan, dünyanın koruyucu kalkanı olan manyetosferi üretemez. Öyle bir teknoloji olması gerekir ki koruyucu kalkan, güneş rüzgârının Dünya’nın manyetik alanı ile doğru orantılı olsun ki kalkan bu şekilde etkileşimi ile oluşur. Bu şekil, Dünya’nın güneş rüzgârıyla tamponlandığı için sürekli değişen manyetik alanın şeklini ve…

Kainatta ve dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Şifayı bizlere sebeplerden ihsan eden Cenab-ı Hak, her bitkiyi bir hastalığı tedavi etmek ve bir amaca hizmeti için büyütür.

(Crassula argentea) Boyalı olan her üründe, mobilyalarda ve temizlik maddelerinde bulunan insan sağlığına olumsuz yönde etki edebilecek kimyasal maddeleri, araba, benzin, gazyağı, boyalar ve cilalardan yayılan tolueni(zehirli madde)’ni kendisine çekebilir. Oswego Eyalet Üniversitesi New York’taki ekibinin yaptığı araştırmaya göre ev bitkileri havada uçuşan kimyasal bileşikleri kendilerine çekerler. (Chlorophytum comosum) Yakıtlarda bulunan O-xylene(yanıcı ve tahriş edici…

“Düzensiz tesadüfi bir süreçten, düzen ortaya çıktı. Bir slikon atomu, dört oksijen atomu ile birleşti ve Quartz minerali oluştu.” National Geographic/ Down to the earth’s core

Bir ülke, bir şirket, bir aile, bir eğitim ve daha nice topluluklar, düzensizlik ve dağılma olmaması adına bir düzen içinde yönetilmesi gerekirken, kainatta kütlesel ve hacimsel olarak bulunan her şey nasıl düzensiz ve tesadüfi olabilir ki ? Üstelik yıldızların hiçbiri diğerinin yolunu kesmezken.. Kainatta veya Dünyada herhangi bir şey bize gereksiz, gülünç, saçma ya da…

Dünyâya düşkün olanlar âhıretlerini unutur ve harâb ederler, âhiretini düzeltmeye gayret edenlere ise Allahü teâlâ, dünyâyı kendisine hizmetçi kılar.

Hep dünyâ ile meşgûl ve dünyâya düşkün olanlarla alâkadâr olma, onlara rağbet etme, Onlarla yakınlık ve berâberlik hâlinde olman, onların bitmeyen işleriyle, tükenmeyen sıkıntı ve üzüntüleriyle üzülmek olacağını bil, Faydası, menfaati az olan dünyâ malının hevesiyle, sâf, pâk, arı ve temiz kalbini doldurma, Âhirete yarar işleri yapmakta gâyret, titizlik ve hassâsiyet göster, bu hususta hiçbir…

“Karanlıktaysan, gölgen bile seni yalnız bırakır” diye bir söz vardır..

Ancak biz, Allah’ın kullarıyız Buna tam olarak inanan ise Allah’ın kendisi ile her nerede ve ne şartlarda olursa olsun, onunla beraber olduğunu ve yalnız bırakmadığı bilir. Allahü Teala, dua eden ve onu anıp(zikreden), kendisinden yardım isteyenin halini görür ve işitir.  Allah, kullarına yine kulları ile yardım eder. Yeter ki o insan Allah’a dua etsin, O’ndan…

“Biri sana iyilikte bulunursa, devamlı sûrette Allahü teâlâya şükret. Çünkü o insanın kalbini sana çeviren Cenâb-ı Hak’tır” dedi Sultân-ül-Ârifîn rahmetullahi aleyh

Evliyanın büyüklerinden ve Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin beşincisi olan  Sultân-ül-Ârifîn Bâyezîd-i Bistâmî’nin sırrı mukaddes kılınsın yakınlarından biri seyâhate çıkarken, huzûra gelip; “Bana tavsiyede bulunur musunuz?” dedi. O da; “Üç şey ile sana tavsiyede bulunurum” dedi: “Yolculukta kötü huylunun biri sana arkadaşlık ederse, onun kötülüğünü kendi güzel ahlâk potana sok da şekillendirmeye çalış….

Titanic inşaa edilirken kendisini batıracak olan buz dağı ise 4800 km’lik yolculuğuna 3 yıl süresince olayın vuku bulduğu yere doğru ilerlemeye başladı.

“Asla Batırılamaz ve Batmaz!” denilen gemi, sebeplerden bir sebep olan buz dağı ile temasında okyanusun derinliklerine gönderilmişti.(Allah tarafından) Sebep ise yalnızca birer perdedir. Allah, plan yapanların en üstünüdür. Bu mükemmel planı araştırmalardan dinleyin. Kullandığımız cümleler ve kelimeler mühim, siz bir şey yapmaya karar verirsiniz ama başka bir şey olur ve yapamazsınız. Büyük ve kesin sözler…

Abdülkerim Cili rahmetullahi aleyh, şeytanın stratejilerinden şöyle bahsederek bizleri bilgilendirmektedir

Abdülkerîm Cîlî rahmetullahi aleyh, talebelerini bilhassa nefsin(insanın istek ve arzularının) ve şeytanın aldatmalarına karşı çok uyarır, dikkatli olmalarını öğütler ve hocalarının sözünden hiç çıkmamalarını sıkı sıkıya tenbih ederdi. İblisin şöyle dediğini bildirirdi: “Vallahi, bana göre bin âlimi aldatmak, îmânı kavi bir ümmiyi(okuma yazma bilmeyen ama imanı güçlü olan) aldatmaktan daha kolaydır.” O insanlar üzerinde şeytanın…