İçinde meleklerin olmadığı bir evde bereket ve rahmet nasıl olur

2804.Hadis- Ebû Talha’dan radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle diyor: Rasûlullah’den sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle diyordu: “Köpek, resim ve heykel bulunan eve melek girmez.” (Buhârî, Bed-il Halk: 27; Müslim, Libas: 17)  2805.Hadis- Rafî’ b. İshâk’ın haber verdiğine göre, şöyle demiştir: Ben ve Abdullah b. ebî Talha Ebû Saîd el Hudrî’yi hastalığı dolayısıyla ziyarete gitmiştik….

O ki bir bedduası üzerine gökten 2000 meleğin indiği son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki lanet ettiği bir kısım kadın ve erkeklerin hali nedir?

2781.Hadis – Humeyd b. Abdurrahman’dan rivayetle(Allah ondan razı olsun),  Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır ; “İsrail oğullarının kadınları bu peruk(saçlarını kuaförlere satanlar ve başkasına ait saçları bir başkalarında kullananlar) işine başladıklarında helak olmuşlardır.” (Buhârî, Ehadis-ul Kur’ân: 27; Müslim, Libas: 17)  2782.Hadis- Abdullah b. Mes’ûd’den(Allah ondan razı olsun) rivâyete göre; “Güzel olacağız diye Allah’ın…

Varlık aleminde olan her şeyin yalnızca kendisinden geldiği ve tekrar O’na döneceği Allah Azze ve Celle buyurmuştur ki;(Resulüm) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak(dünyaya)gönderdik.

Mevlid  kelimesinde doğum mânası vardır. Kandil kelimesinde de belli günlerde yakılan aydınlık anlamı mevcuttur. İkisini bir araya getirip de Mevlid Kandili  dediğimizde, “Resûlüllah`ın sallallahu aleyhi ve sellem doğum gecesinde minarelerde yakılan kandiller” hâtıra gelmektedir. Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi vessellem, mevlid gecelerinde Eshab-ı kirama ziyafet verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Peki nasıldı bu doğum gecesi, çocukluğu ve hayatında yaşanan hadiselerden bazıları? Bunu Dursun…

Meleklerden haya(çekinin-utanın)ediniz

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; Çıplak(ve islama uygun olmayan kıyafetlerle) durmaktan sakınınız. Çünkü sizden ayrılmayan, ancak abdest bozarken(tuvalete girerken) ve eşinizle cinsel ilişki yaparken ayrılan melekler vardır, onlardan haya edip onlara karşı saygılı olunuz.   Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) İbn Ömer’den radıyallahu anh rivayetle / (Buhârî,…

“Bir tatlı dil, bir de af, peşinden eziyet gelecek sadakadan daha hayırlıdır” Her yönden ve her şeyin üzerinde eksiksiz olarak zengin ve kudreti olduğu halde hemen cezalandırmayan Allah Azze ve Celle (Bakara suresi, 263.ayet)

Allah Teâlâ kendi yolunda bulunan ve sonra da hayır ve sadaka verdiği kimselerin başına kakmayan, yaptığından dolayı hiç kimseye ne sözle, ne de işiyle başa kakmayan kimseleri överek buyuruyor ki : «Mallarını Allah yolunda infâk(harcayıp, verip) edip de sonra infâk ettikleri şeyin ardından başa kakmayan ve (iyilik yaptıkları kimseye daha önceki iyiliğin ecrini düşüren) eziyette…

Kendime bir not

Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünyâ ve âhirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünyâ düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında(öldüğünde) dünyâdan alınacak, âhirete götürüleceksin. Dünyâda rahat ve hoş bir hayat arama. Resûl-i ekrem sallallahu aleyhi ve sellem; “(Asıl)Hayat, âhiret hayâtıdır” buyurdu.

“Her göz, yabancı bir kadına bakarak göz zinası işlemiştir. Bir kadın da güzel kokular sürünerek erkeklerin yanından geçerse o da aynen bakan erkekler gibi zina etmiş gibidir.” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) Ebû Musa’dan radıyallahu anh rivayetle / (Dârimî, İstizan: 27) / 2786. Hadis Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashabına, salat ve selam eyle, nihayetsiz rahmet ve bereketine mazhar eyle. Nefsiniz, istek ve arzularınızdır, dikkat etmezseniz sizi cehenneme hazırlar.  

Şeytan, her haram kazancın ortağıdır.

Bu konuda sırrı mukaddes kılınsın Abdülkadir-i Geylani rahmetullahi aleyh, Hakkı Arayanlar eserinde şöyle buyurmuşlardır; Bir kimse haram yoldan kazanç sağladığı zaman Bismillah dese dahi şeytan ona şöyle der; “Bunu kazanırken seninle beraberdim, şimdi de senden ayrılmam çünkü senin ortağınım” Allahü Teala ayeti kerimede mealen şöyle buyurmuştur; …”Onların (haram yoldan kazandıkları)mallarına ve (gayri meşru olan)çocuklarına ortak…

“Allah güzeldir,(helal olup, hayırlı olan )güzel şeyleri sever; temizdir, temiz olan şeyleri sever; ikram sahibidir, ikram edenleri sever; cömerttir, cömert olanları sever” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

  Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) Salih b. Hasan’dan radıyallahu anh rivayetle / 2799. Hadis   Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashabına, salat ve selam eyle, nihayetsiz rahmet ve bereketine mazhar eyle.

Hani İbrahim,”Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster”demişti. ﴾Bakara suresi, 260.ayet﴿ Kesin delil sahibi Allah Azze ve Celle

(Allah ona) “İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için” demişti. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Bakara suresi, 260.ayet) «Onları kendine alıştır, güvendir….