“Tartışırken sakin olun; şiddetiniz hatayı kusura, gerçeği kabalığa çevirir” demiştir George Herbert

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki; Salih müslümanlar, öfkelerini tutanlardır. Hangi yaşta olursa olsun, bir insanın ne şekilde yetiştiğini veya kendisini nasıl yetiştirdiğini bir münakaşa veya münazara ortamındaki davranışlarından anlayabilirsiniz. George Bernard Shaw, “İnsanın yetişme düzeyi, kavga ederken gösterdiği davranışla ölçülür.” demiştir. İnsan, kendisine karşı yapılan hatâ ve kusurlara tahammül edip, öfkelenince sabretmeli,…

Seyyid Sadreddîn Buhârî rahmetullahi aleyh der ki…

“Dünyâda iki büyük nîmet vardır. Bunlar, bütün nîmetlerden üstündür, lâkin insanlar bu iki nîmetin kıymetini bilmiyorlar. Onlara kavuşmaktan gâfil bulunuyorlar. Birincisi; iki cihânın efendisi Muhammed aleyhisselâmın mübârek vücûdunun, Medîne-i münevverede bulunmasıdır. İkincisi ise; Kur’ân-ı kerîmdir. Hak teâlâ, onunla söylüyor ve insanlar bundan gâfillerdir.”

“Mü’minin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere kendini sokar.” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) 2254. Hadis / Huzeyfe’den radıyallahu anh rivayetle (İbn Mâce, Fiten: 21) Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashabına, salat ve selam eyle, nihayetsiz rahmet ve bereketine mazhar eyle.  

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yeni bir kıyafeti olduğunda ve onu giydiğinde nasıl dua ederdi?

1767. Hadis- Ebû Saîd’den radıyallahu anh/Allah ondan razı olsun rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman o elbiseyi sarık gömlek vs. olarak ismini belirtir ve şöyle dua ederdi: “Allah’ım sana hamdolsun, bunu bana sen giydirdin senden bu elbisenin hayrını ve hayırda kullanılmasını istiyorum şerrinden ve şerde kullanılmasından da…

İnsanın, başkaları hakkında kötü düşünmesinin önüne geçebilir miyiz?

O da cevap olarak şöyle dedi: “Bu, çok zayıf bir ihtimâldir. Bir insan, hayâtı boyunca durmadan ibâdet yapsa, kazandığı sevapları terâzinin bir kefesine koysa, bu kimsenin bir müslüman hakkında sû-i zannından(kötü düşünmesinden) meydana gelen günâhını da bir kefesine koysan, günah kefesinin ağır basacağını görürsün. Sâlih, iyi kimselerin hayatları boyunca yaptığı ibâdetler, bir defâ yaptığı kötü…

“İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, dininin gereklerini yerine getirme konusunda dirençli davranıp müslümanca yaşayan kimse, avuç içerisinde ateş tutan kimse gibi olacaktır.” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) 2260. Hadis / Enes bin Malik’den radıyallahu anh rivayetle Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashabına, salat ve selam eyle, nihayetsiz rahmet ve bereketine mazhar eyle.      

Her kim Kevser havuzunda Allah Rasulüne sallallahu aleyhi ve sellem eşlik etmek isterse, zulüm eden idarecinin yanında yer almasın

2259. Hadis- Ka’b b. Ucre’den radıyallahu anh rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Dinleyin! Benden sonra bir kısım idareciler gelecek. Her kim onların yanına girer, onları destekler ve yalanlarını doğru kabul eder, onların haksızlıklarında onlara yardım ederse benden değildir. Bende ondan değilim, bu tip kimseler (Kevser)havuz başında bana yaklaşamayacaklardır. Her kim de…

Kıyamet günü Allah şöyle buyuracak; “Sizi bir insan olarak, dünyada sadece yaşayın diye yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” ﴾Mü’minun suresi, 115.ayet﴿

(Kıyamet günü)Artık kimlerin tartıları terazide hafif gelirse, işte onlar da(emir ve yasaklarıma riayet etmediklerinden) kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. ﴾Mü’minun suresi, 103.ayet﴿  (Cehennemde)Ateş yüzlerini saracak ve onların yüzleri gerilip, şekilden şekile girecekler. ﴾Mü’minun suresi, 104.ayet﴿ Allah onlara şöyle diyecek; “Âyetlerim size okunuyordu ve siz onları yalanlıyordunuz değil mi?”﴾Mü’minun suresi, 105.ayet﴿ Onlar da şöyle diyecekler:…

“O gece onu rüyâmda bir bahçe içinde gördüm. Bahçenin üzerinde yüksek bir kubbe, kubbenin altında bir taht üzerine oturmuştu”

Sırrı mukaddes kılınsın, Sahabe-i Kiramı gören ve evliyanın büyüklerinden olan Abdülvâhid bin Zeyd rahmetullahi aleyh anlatır; Bir defâsında deniz yolculuğuna çıkmıştık. Bindiğimiz gemi fırtınaya tutuldu. Sonunda dalgalar bizi bir adaya sürükledi. İnip dolaşmaya başladık. Puta tapan bir adama rastladım. “Neden bu puta tapıyorsun. Bu ne fayda ne de zarar verir!” dedim. “Siz kime taparsınız?” diye…