Namaz kılmayan birinin, Cehennemin derinliğini bilmesi, sonunu öğrenmesi ile doğru orantılıdır; bir kaya düşünün ki cehennemin kenarından aşağıya doğru yuvarlandığında 70 sene geçmesine rağmen yine de dibine ulaşamaz.

Ahiret, insan için bir hazine kadar değerli(olmalı). “Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi vardır” denir. Dünyadaki yaşam geçici ve tükenici, öldükten sonraki yaşam olan ahiret ise sonsuzdur. İnsan aklı, ölüm kendisine gelmeyecek gibi sonsuza daha yatkındır. İnsanın emelleri(hedefleri-amaçları) ve idealleri, onun aklındaki dünya sonsuzuna yöneliktir. Fakat gerçek olan sonsuzluk ahirettedir ve ahireti düşünmeyen, ona…

5 vakit namazın örneklemesini şöyle yapmıştır Allah’ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; “Söyleyiniz sizden birinizin kapısının önünden her gün beş sefer yıkandığı bir nehir aksaydı o kimsede kir adına bir şey kalır mıydı? Ashab “onun üzerinde kirden bir şey kalmaz” dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem; “işte beş vakit namaz aynen böyledir. Allah o namazla kulunun hatalarını siler süpürür.” (Nuhari,…

Nasıl ki kirli su ile kirli çamaşırlar temizlenmez aksine daha beter olur, kirli(haram kazançlı) para ile de hayır(iyilik)yapılmaz.

Çalıştığımız firma veya sahibi olduğumuz işyerini, sahtekarlık yapmadan-yalan söylemeden çalıştırabilmemiz bu nedenle mühim, İslam’a göre kazanmalı ve İslam’a uygun harcamalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır; «Kul haramdan bir mal(para) kazanır da ondan infâkda(harcamada) bulunursa kendisine bereketli(olmaz) kılınmaz, ondan(haramdan) tasadduk(sadaka-bir şey vermek) ederse (Allah katında)kabul edilmez, arkasında bıraksa(miras olarak- umumi insanlara hizmet eden…

“Kul’um bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım” Kullarını çok seven ve onlar tarafından sevilen Vedud Allah Azze ve Celle

“Ben kulumun bana olan tahminine göre ona muamele ederim, o beni gündemde tuttuğu sürece kendisiyle beraberim. Beni içinden anıp hatırlarsa ben de onu kendi kendime anıp hatırlarım. Beni bir topluluk içerisinde gündeme almışsa ben de onu onlardan daha hayırlı bir toplum arasında hatırlarım. “Bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana, bir arşın…

Hadsiz şeref sahibi ve pek yüce olan Rabbimizi, hangi durumlarımızda nasıl tesbih eder ve yardım isteriz?

Her türlü tehlike ve korku halimde ; La ilahe illallah / Allah’tan başka ilah yoktur. Her türlü bolluk, bereket ve hayır için ; Elhamdülillah / Bütün güzel övgüler ve en iyileri Allah’a mahsus’tur. Her genişlik ve rahatlık halimde ; Eşşükrü lillah / Şükür Allah’a mahsus’tur. Her ilginç ve hayret verici şeylere karşılık ; Sübhanallah / Allah…

“Nefsim kudret elinde olana yemin ederim ki onun(Ayet-el Kürsi) bir dili ve iki dudağı var ve Arş’ın yanında Melîk’i (Allah’ı) takdis eder.» Allah’ın sırlarının emini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Sahîh bir hadîs-i şerifte bu âyetin(Ayet-el Kürsi) Allah’ın kitabındaki en faziletli âyet olduğu belirtilmiştir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O hayatı ezeli ve ebedi olan Hayy’dır. Bütün mevcudatı(canlı-cansız varlıkları) varlıkta ve hayatta tutan Kayyum’dur. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Göklerde ne var, yerde ne varsa onundur. İzni olmadan onun…

“Ona hayran oldum, göğün kapıları onun için açıldı” Allah’ın ‘Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin’ buyurduğu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Allah ondan razı olsun İbn Ömer’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılmakta iken cemaatten bir adam: “Büyükler büyüğü Allah’tır. Sayısız hamdler Allah’a mahsustur. Sabah akşam Allah’ı tesbih ve tenzih(her türlü kusur ve eksiklikten uzak tutarım) ederim” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Bunu diyen kimdi?” buyurdu. Cemaatten biri;…

Her şeyi işiten ve bilen Allahü Teala görevli meleğine şöyle buyurur; “kulum ne dedi?”

  Bir kul’un başına gelen ve onun hoşuna gitmeyen bir durumdan ötürü bir hadis-i şerif’ten şöyle nakledilir. Allah Teâlâ(her şeyi işiten ve bilendir, bu soru edadı bizim Rabbimiz’i tanımamız ve hadiseyi anlamamız içindir ki, O’ kulları ile konuşmayı sever) görevli meleğine (musibet ve bela anında) “kulum ne dedi?” buyurur. Melek, “sana hamd etti ve tekrar sana…

Allah’ın kendisine dost eylediği Hz. İbrahim’in aleyhisselam duası ile niyaz..

“O'(Allah), beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.” ﴾Şuara suresi, 78.ayet﴿  “O'(Allah), bana yediren ve içirendir.” ﴾Şuara suresi, 79.ayet﴿  “Hastalandığımda da O'(Allah) bana şifa verir.” ﴾Şuara suresi, 80.ayet﴿  “O'(Allah), benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.” ﴾Şuara suresi, 81.ayet﴿  “O'(Allah), hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.” ﴾Şuara suresi, 82.ayet﴿  “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.” ﴾Şuara suresi, 83.ayet﴿ “Beni…

Dikkat edin “Allah şöyle diyor” Fahri Kainat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Savaşta, barışta, kardeşlikte, İslam dinini anlatmakta(tebliğ) ve yaşamakta, iyilik ve hayır yapmakta, Allah yolunda olan her icraatta; Allah adına, Allah yolunda cihâd(mücahede eden-çaba gösteren) eden kişi, benim güvencem altındadır. Ruhunu alırsam kendisine Cenneti varis kılarım, şayet(savaşan bir asker ise) memleketlerine geri çevirirsem(yaşatırsam) sevap ve ganimetlerle çeviririm.   Sözlerin en güzeli Allah’ın sözüdür.   Kaynak :…