Namaz kılmayan birinin, Cehennemin derinliğini bilmesi, sonunu öğrenmesi ile doğru orantılıdır; bir kaya düşünün ki cehennemin kenarından aşağıya doğru yuvarlandığında 70 sene geçmesine rağmen yine de dibine ulaşamaz.

Ahiret, insan için bir hazine kadar değerli(olmalı). “Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi vardır” denir. Dünyadaki yaşam geçici ve tükenici, öldükten sonraki yaşam olan ahiret ise sonsuzdur. İnsan aklı, ölüm kendisine gelmeyecek gibi sonsuza daha yatkındır. İnsanın emelleri(hedefleri-amaçları) ve idealleri, onun aklındaki dünya sonsuzuna yöneliktir. Fakat gerçek olan sonsuzluk ahirettedir ve ahireti düşünmeyen, ona…

Göklerde ve yerde bulunan canlılar(bitkiler ve hayvanlar) ve melekler, büyüklük taslamadan Allah’a boyun eğerler. ﴾Nahl suresi, 49.ayet﴿ Mahlukatın yegane yaratıcısı olan Allah Azze ve Celle

Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. ﴾Nahl suresi, 50.ayet﴿ Allah, kainatta her şeyi birbirine bağlı ve birbirine hizmet edecek şekilde düzenlemiştir. Allah’ın, yegane ve benzersiz olmasının mühürleri, yarattığı sanatlı eserlerinden her birinin üzerinde açıkça görünmektedir. Kainattaki her şey, Allah’ın ilimlerinin(her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmesinin), eserlerinin, hârika sanatlarının teşhiridir. İnananlar,…

Melek, Allah’a şöyle bildirir «Ey Rabbım, Senin kulun bir kötülük işlemek istiyor»

Her şeyi gören ve gözeten Allah Teâlâ : «Onu gözetin, eğer (o kötülüğü)işlerse bunu onun hakkında misli ile yazın. Ama terkederse bunu onun için bir iyilik olarak yazın. Çünkü bunu ancak benim için terketmiştir.» buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem   Kaynak : İbn-i Kesir Ebü’l-Fidâ (Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) Hadisler ve ayetlerle…

“Bir hükümdar düşün ki ziyafet hazırlatır ve o ziyafete halkını davet eder” demiş Allah’ın kendisine yakın kıldığı melek

Örnekleme; Düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir anlatım yoludur, anlaşılmasını kolaylaştırır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;  “Rüyamda gördüm Cibrîl(Cebrail) başucumda Mikâil’de ayak ucumda durmuş biri diğerine şöyle diyordu: “Bu kimse için bir örnekleme yap” O’da şöyle dedi: “Dinle kulağın duysun, kalbin anlasın(iyice anla), senin durumunla(Hz. Muhammed’in) ümmetin(Peygamberimize uyanların) durumu bir hükümdarın durumuna…

Her insanda bir melek ve şeytan vardır, onunla ilgilenirler

Şeytânın insanla ilgilenmesi onu çirkin, kötü ve yanlış olana yönlendirmesidir ki insanı yanlış ve kötü olana yönlendirmek için yemin etmişti, Meleğin ilgilenmesi ise ona hayır(iyi) ve doğru olana yönlendirmesidir, Doğru olanı kendi nefsinde (kendinde, gönlünde ve hatırında) bulan(hisseden) kişi, bu düşüncenin Allah’tan olduğunu bilsin ve Allah’a hamdetsin, doğru olana sımsıkı sarılsın(o yolu seçsin ve o…

İçinde meleklerin olmadığı bir evde bereket ve rahmet nasıl olur

2804.Hadis- Ebû Talha’dan radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle diyor: Rasûlullah’den sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle diyordu: “Köpek, resim ve heykel bulunan eve melek girmez.” (Buhârî, Bed-il Halk: 27; Müslim, Libas: 17)  2805.Hadis- Rafî’ b. İshâk’ın haber verdiğine göre, şöyle demiştir: Ben ve Abdullah b. ebî Talha Ebû Saîd el Hudrî’yi hastalığı dolayısıyla ziyarete gitmiştik….

Kıyamet günü meleklere, “Bunlar mı(bu insanlar mı) size geçmiş ve geleceği öğrenmek ve istemek için müracaat edip ibadet ediyorlardı?” diyeceği günü bir hatırla!

Allah’ın, onları hep birden (kıyamet gününde)toplayacağı, sonra da meleklere, “Bunlar mı size(müracaat edip, geleceği-geçmişi öğrenmek ve sizden istemek için fal bakıp, dilekte bulunuyorlardı) ibadet ediyorlardı?” diyeceği günü bir hatırla! ﴾Sebe suresi, 40.ayet﴿  (Melekler de şöyle diyecekler)“Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar(bu insanlar) değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar(o insanlar aslında) cinlere(müracaat edip)ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu(bize…

Varlık aleminde olan her şeyin yalnızca kendisinden geldiği ve tekrar O’na döneceği Allah Azze ve Celle buyurmuştur ki;(Resulüm) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak(dünyaya)gönderdik.

Mevlid  kelimesinde doğum mânası vardır. Kandil kelimesinde de belli günlerde yakılan aydınlık anlamı mevcuttur. İkisini bir araya getirip de Mevlid Kandili  dediğimizde, “Resûlüllah`ın sallallahu aleyhi ve sellem doğum gecesinde minarelerde yakılan kandiller” hâtıra gelmektedir. Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi vessellem, mevlid gecelerinde Eshab-ı kirama ziyafet verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Peki nasıldı bu doğum gecesi, çocukluğu ve hayatında yaşanan hadiselerden bazıları? Bunu Dursun…

Meleklerden haya(çekinin-utanın)ediniz

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; Çıplak(ve islama uygun olmayan kıyafetlerle) durmaktan sakınınız. Çünkü sizden ayrılmayan, ancak abdest bozarken(tuvalete girerken) ve eşinizle cinsel ilişki yaparken ayrılan melekler vardır, onlardan haya edip onlara karşı saygılı olunuz.   Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) İbn Ömer’den radıyallahu anh rivayetle / (Buhârî,…

O ki rüyada Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem “O benim oğlum ve sevdiğimdir. Evliyâ arasında derecesi yüksek olacak, benim himayemde bir kutubdur.” dediği Abdülkadir-i Geylani sırrı mukaddes kılınsın

Evliyânın büyüklerinden olan Abdülkadir-i Geylani’nin rahmetullahi aleyh Muhyiddîn, Gavs-ül-a’zam, Kutb-i Rabbânî, Sultân-ul-evliyâ, Kutb-i a’zam gibi lakabları vardır. İran’ın Geylân şehrinde 1078 (H.471)de doğdu. Babası Ebû Sâlih bin Mûsâ Cengîdost’tur. Hazret-i Hasanın oğlu radıyallahu anh Hasan-ı Müsennâ’nın oğlu Abdullah’ın soyundandır. Annesinin ismi Fâtıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkâdir Geylânî, hem seyyid, hem şerîfdir. Hazret-i…