“İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, dininin gereklerini yerine getirme konusunda dirençli davranıp müslümanca yaşayan kimse, avuç içerisinde ateş tutan kimse gibi olacaktır.” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) 2260. Hadis / Enes bin Malik’den radıyallahu anh rivayetle Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashabına, salat ve selam eyle, nihayetsiz rahmet ve bereketine mazhar eyle.      

Her kim Kevser havuzunda Allah Rasulüne sallallahu aleyhi ve sellem eşlik etmek isterse, zulüm eden idarecinin yanında yer almasın

2259. Hadis- Ka’b b. Ucre’den radıyallahu anh rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Dinleyin! Benden sonra bir kısım idareciler gelecek. Her kim onların yanına girer, onları destekler ve yalanlarını doğru kabul eder, onların haksızlıklarında onlara yardım ederse benden değildir. Bende ondan değilim, bu tip kimseler (Kevser)havuz başında bana yaklaşamayacaklardır. Her kim de…

Kıyamet günü Allah şöyle buyuracak; “Sizi bir insan olarak, dünyada sadece yaşayın diye yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” ﴾Mü’minun suresi, 115.ayet﴿

(Kıyamet günü)Artık kimlerin tartıları terazide hafif gelirse, işte onlar da(emir ve yasaklarıma riayet etmediklerinden) kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. ﴾Mü’minun suresi, 103.ayet﴿  (Cehennemde)Ateş yüzlerini saracak ve onların yüzleri gerilip, şekilden şekile girecekler. ﴾Mü’minun suresi, 104.ayet﴿ Allah onlara şöyle diyecek; “Âyetlerim size okunuyordu ve siz onları yalanlıyordunuz değil mi?”﴾Mü’minun suresi, 105.ayet﴿ Onlar da şöyle diyecekler:…

Bir “nasihat” üzerine…

Abdülvâhid bin Zeyd’in rahmetullahi aleyh yanında, “Mümin nasıl olmalı?”, diye sorduklarında, Buyurdu ki: Allah’tan korkup, benzi sararır, Kaçınır haramlardan, emirlere sarılır. Düşünür mahşerdeki, verecek hesâbını, Titrer, hatırladıkça, cehennem azâbını. İşlemiş bulunduğu günahlar sebebiyle, ayıplar kendisini, uğraşır nefsi ile. Bir sözü söylemeden önce düşünür, ölçer, biçer, hayırlı değil ise, söylemekten vazgeçer. İşlediği günahlar öyle üzer ki…

Yücelikte benzeri olmayan Allah, biz kullarını şöyle uyarmaktadır; Cehennemde en büyük ateşe girecek olan, en bedbaht kimse öğüt almaktan(Kur’an ayetlerinden, onu uygulamaktan)kaçınır. ﴾A’la suresi, 11-12.ayet﴿ 

Sonra orada(cehennemde) ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar. ﴾A’la suresi, 13.ayet﴿ Cennet ve Cehennemi yaratan ve onun sahibi olan Allah, biz kullarını cehennem’e girmememiz için uyarmaktadır. “En iyi dost, bendeki en iyi yönleri ortaya çıkaran insandır” demiştir Henry Ford Cenab-ı Hak kullarını her yönüyle bilmektedir ve dilerse dilediklerini nitelikli bir halde donanımlı kılar….

Sırrı mukaddes kılınsın, İmam Rabbani’nin sözleri üzerine..

Dünyâ işleri ile elden geldiği kadar az uğraşınız ki, dünyâya gönül bağlamak tehlikesine düşmeyesiniz! Dünyâya düşkün olmak felâketinden Allahü teâlâya sığınırız. Dünyâya gönül bağlamayan fakir bir çöpçü, gönlünü dünyâya kaptıran koltukdaki zenginden kat kat daha kıymetlidir. Birkaç günlük hayatta dünyâya gönül vermemek, hiçbir şeye düşkün olmamak için çok uğraşınız! Dünyâya düşkün olmaktan ve dünyâya düşkün…

“O insandır ki kıyamet günü onun sancağı arkasına saplanıp dikilecektir, O zalim ve zulüm eden devlet başkanıdır.” Allah’ın son elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Zalimler ve zulmedenler için yaşasın Cehennem!!! 2191.Hadis– Ebû Saîd el Hudrî’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün ikindi namazını ilk vaktinde kıldırıp sonra kalkıp konuşmaya başladı. Kıyamete kadar olacak şeylerden bildirmedik hiçbir şey bırakmadı. Bu haber verdiği şeyleri ezberleyen ezberledi unutan unuttu. Söyledikleri arasında şunlar vardı: “Dünya yemyeşil…

Namaz kılmayan birinin, Cehennemin derinliğini bilmesi, sonunu öğrenmesi ile doğru orantılıdır; bir kaya düşünün ki cehennemin kenarından aşağıya doğru yuvarlandığında 70 sene geçmesine rağmen yine de dibine ulaşamaz.

Ahiret, insan için bir hazine kadar değerli(olmalı). “Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi vardır” denir. Dünyadaki yaşam geçici ve tükenici, öldükten sonraki yaşam olan ahiret ise sonsuzdur. İnsan aklı, ölüm kendisine gelmeyecek gibi sonsuza daha yatkındır. İnsanın emelleri(hedefleri-amaçları) ve idealleri, onun aklındaki dünya sonsuzuna yöneliktir. Fakat gerçek olan sonsuzluk ahirettedir ve ahireti düşünmeyen, ona…

Şeytan, önceden belirlediği amacına ulaşmak için, yolların ve yöntemlerin tümünü, insanın üzerinde uygulayacaktır.

Şeytan, kendisini insandan üstün görmekle birlikte aynı zamanda insanın düşmanıdır ve bu şekilde insanlara karşı harekete geçmektedir. (Şeytan yemin ederek)Andolsun eğer beni(cezalandırmadan) kıyamete kadar ertelersen, onun(Hz. Adem’in) soyunu(insanları), pek azı hariç, (Allah’ın emir ve yasaklarına itaat etmemelerini sağlayıp) kontrolüm altına alacağım. ﴾İsra suresi, 62.ayet﴿  İnsan, hem nefsini(kendinin istek ve arzularını) hem de şeytanı bilirse(tanırsa ve dikkatli…