“Karanlıktaysan, gölgen bile seni yalnız bırakır” diye bir söz vardır..

Ancak biz, Allah’ın kullarıyız Buna tam olarak inanan ise Allah’ın kendisi ile her nerede ve ne şartlarda olursa olsun, onunla beraber olduğunu ve yalnız bırakmadığı bilir. Allahü Teala, dua eden ve onu anıp(zikreden), kendisinden yardım isteyenin halini görür ve işitir.  Allah, kullarına yine kulları ile yardım eder. Yeter ki o insan Allah’a dua etsin, O’ndan…

Melek, Allah’a şöyle bildirir «Ey Rabbım, Senin kulun bir kötülük işlemek istiyor»

Her şeyi gören ve gözeten Allah Teâlâ : «Onu gözetin, eğer (o kötülüğü)işlerse bunu onun hakkında misli ile yazın. Ama terkederse bunu onun için bir iyilik olarak yazın. Çünkü bunu ancak benim için terketmiştir.» buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem   Kaynak : İbn-i Kesir Ebü’l-Fidâ (Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) Hadisler ve ayetlerle…

Nasıl ki kirli su ile kirli çamaşırlar temizlenmez aksine daha beter olur, kirli(haram kazançlı) para ile de hayır(iyilik)yapılmaz.

Çalıştığımız firma veya sahibi olduğumuz işyerini, sahtekarlık yapmadan-yalan söylemeden çalıştırabilmemiz bu nedenle mühim, İslam’a göre kazanmalı ve İslam’a uygun harcamalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır; «Kul haramdan bir mal(para) kazanır da ondan infâkda(harcamada) bulunursa kendisine bereketli(olmaz) kılınmaz, ondan(haramdan) tasadduk(sadaka-bir şey vermek) ederse (Allah katında)kabul edilmez, arkasında bıraksa(miras olarak- umumi insanlara hizmet eden…

“İki kişi, bir kişiyi yalnız bırakarak fısıltı ile konuşmasın çünkü bu hareket o mü’mini incitir. Allah’ta bir mü’minin incinmesinden hoşlanmaz” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

2825.Hadis- Abdullah’den Allah ondan razı olsun rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Üç kişi olduğunuz vakit, iki kişi diğerinden ayrı olarak fısıltı ile konuşmasın. Allah ondan razı olsun Sûfyân rivâyetinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demektedir: İki kişi üçüncüden ayrı olarak fısıltı ile konuşmasın bu hareket onu üzer. (Buhârî, İstizan: 16; Müslim,…

Ey Allah’ın varlığına iman edenler! Birileriyle konuşurken kötü olan şeylerden, yalan, zulüm yapmaktan, günahlardan konuşmayın ﴾Mücadele suresi, 9.ayet﴿ Her şeyi işiten Allah Azze ve Celle

Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri O'(Allah) olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O’ olmasın. Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, O’ mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. ﴾Mücadele suresi, 7.ayet﴿ İçlerinden…

“Nefsim kudret elinde olana yemin ederim ki onun(Ayet-el Kürsi) bir dili ve iki dudağı var ve Arş’ın yanında Melîk’i (Allah’ı) takdis eder.» Allah’ın sırlarının emini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Sahîh bir hadîs-i şerifte bu âyetin(Ayet-el Kürsi) Allah’ın kitabındaki en faziletli âyet olduğu belirtilmiştir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O hayatı ezeli ve ebedi olan Hayy’dır. Bütün mevcudatı(canlı-cansız varlıkları) varlıkta ve hayatta tutan Kayyum’dur. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Göklerde ne var, yerde ne varsa onundur. İzni olmadan onun…

Her şeyi işiten ve bilen Allahü Teala görevli meleğine şöyle buyurur; “kulum ne dedi?”

  Bir kul’un başına gelen ve onun hoşuna gitmeyen bir durumdan ötürü bir hadis-i şerif’ten şöyle nakledilir. Allah Teâlâ(her şeyi işiten ve bilendir, bu soru edadı bizim Rabbimiz’i tanımamız ve hadiseyi anlamamız içindir ki, O’ kulları ile konuşmayı sever) görevli meleğine (musibet ve bela anında) “kulum ne dedi?” buyurur. Melek, “sana hamd etti ve tekrar sana…

Dikkat edin “Allah şöyle diyor” Fahri Kainat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Savaşta, barışta, kardeşlikte, İslam dinini anlatmakta(tebliğ) ve yaşamakta, iyilik ve hayır yapmakta, Allah yolunda olan her icraatta; Allah adına, Allah yolunda cihâd(mücahede eden-çaba gösteren) eden kişi, benim güvencem altındadır. Ruhunu alırsam kendisine Cenneti varis kılarım, şayet(savaşan bir asker ise) memleketlerine geri çevirirsem(yaşatırsam) sevap ve ganimetlerle çeviririm.   Sözlerin en güzeli Allah’ın sözüdür.   Kaynak :…

“Bir kimse muharrem ayında oruç tutar ise onun için her güne otuz günlük oruç sevabı vardır ” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Muharrem ayı, Allah katında saygı gösterilmeye layık görülen bir aydır. Bu ay içinde aşura günü vardır ki, o gün sevap işleyenlerin ecri(mükafatı) Allah katında çok büyük olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır ; Bir kimse muharrem ayının ilk gününü(31 Ağustos) oruçlu geçirirse, geçmiş seneyi oruçla kapatmış ve gelecek seneye de oruçla başlamış olur….

Hakikatler, yalan insanlarla temsil edilemez.

Gerçeğe aykırı(söz, davranış ve vücut dili) olan bir insanın dış görünüşü, tıpkı bir ayna gibidir. İçten yalan olsa da dışına yansıyanlar gerçeği anlamamızı sağlar. “Herkesi bir defa, bazılarını her zaman kandırabilirsiniz. Ama herkesi her zaman kandıramazsınız.”  demiştir Abraham Lincoln Kişi bilmediği halde her hangi bir konuda “bu böyledir” demekten sakınsın. O zaman Allahü teâlâ ona,…