“Üzerinde çalıştığımız her hayvan bizi şaşırttı” Neil deGrasse Tyson

Kurtların, köpeklerin ne kadar akıllı olduklarını gördük. Ama sadece onlar değil, “kuş beyinli” diye dalga geçtiğimiz kuşlar da çok akıllı. Sayı sayabiliyor, alet kullanabiliyorlar. Neil deGrasse Tyson ABD’li astrofizikçi    Allah’ın, yegane ve benzersiz olmasının mühürleri, yarattığı sanatlı eserlerinden her birinin üzerinde açıkça görünmektedir. Kainattaki her şey, Allah’ın ilimlerinin, eserlerinin, hârika sanatlarının teşhiridir.

“Gözler O’nu idrak edemez ama O’ gözleri (insanın gördüğünü Allah’da görür)idrak eder. ﴾En’am suresi, 103.ayet﴿ Yarattıklarının kalbinden ve aklından geçenleri de, geçecek olanları da en ince ayrıntısına kadar bilen Hak Teala

Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller(Kur’an ayetleri) geldi. Artık kim gözünü açar hakkı(gerçekleri) idrak(hem aklını, hem kalbini kullanarak) ederse kendi yararına, kim de (gerçeklerin karşısında) körlük ederse(yüz çevirir yada inkar ederse) kendi zararınadır. ﴾En’am suresi, 104.ayet﴿   Dünyanın hakiki mahiyetini idrak edin, ölmeden ebedi olan ahiret hayatınıza hazırlanın. Düşmanını(şeytanı) iyi tanı. Dostunu (seni yaratan Allah’ı) daha…

Halbuki Allah, Kur’an-ı Kerim’de dünyadaki ve kainattaki hârikalara bakıp ibret almaya, zatını ve nelere kudretinin olduğunu tanımaya, öğrenmeye yönlendirmektedir.

Bu bir kar tanesinin bir kaç kat büyütülerek yakından çekilen resmidir. “Mikroskop altında, kar tanelerinin güzellik mucizeleri olduğunu gördüm ve bu güzelliğin başkaları tarafından görülmemesi ve takdir edilmemesi bir utanç gibiydi. Her kristal, tasarımın bir şaheseriydi ve hiç bir tasarım, hiç tekrarlanmadı. Bir kar tanesi eridiğinde, o tasarım sonsuza dek kayboldu. Arkasında herhangi bir kayıt bırakmadan, o…

“Cenab-ı Allah, ehadiyyet(tek ve benzersiz) mertebesinde bir gizli hazine iken, bilinmeyi istemiş ve sevdiği için, ruhlar ve cisimler alemini yaratmıştır” Erzurumlu İbrahim Hakkı rahmetullahi aleyh

Merhametinin cemalini(güzelliğini) Kudretinin kemalini(mükemmelliğini) Azametinin(sınırsız büyüklük-ululuk) celalini(yüceliğini) Nimetlerinin zenginliğini, şaşırtıcı ve korkutucu özelliklerini, muazzam oluşunu Sanatının zenginliğini, muazzam oluşunu Hikmetlerinin(yarattığı her mahlukatın, her tasarrufun, icraatının amacını ve sebeplerini) sırlarını biz kullarına göstermeyi dilemiştir.   Kaynak : Marifetname/Kainatın Yaratılışı/ Erzurumlu İbrahim Hakkı(Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun)