“Dünyanın en faziletli günleri zilhicce ayının ilk on günleridir” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

758. Hadis – Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh/Allah ondan razı olsun rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Zilhicce’nin on gününde(22 Temmuz-30 Temmuz) işlenen ameller diğer günlerde işlenen ameller ve yapılan kulluktan daha sevimlidir. Bu on günde tutulacak her oruç, bir senenin orucuna denktir. Her gecesini namazla değerlendirmekte Kadir gecesini değerlendirme gibidir.” (İbn Mâce,…

Hayatta bulunan insanların kabirdeki sorgu olayını duymamaları, rüya gören insanın rüyasındaki işittiği sesleri yanındaki uyanık kimselerin işitmemesi gibidir.

Biz şüphesiz Münker ve Nekir meleğine ve ölen her insanın Münker ve Nekir tarafından sorgulanacağına inanırız. Onlar geldiği zaman, ölüye ruhu verilir. 1071. Hadis– Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: -Sizden biriniz veya ölü kabre konulunca simsiyah mavi gözlü iki melek ona gelir onlardan birine Münker…

“Bu namazı bir kul kılar ise.. Allah-ü Teala onun okuduğu her harf ve her ayet için cennette bir mahrefe ihsan eder” dedi ümmetinden her bir insanın cennete girmesi için mücadele eden son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki; “Beni Peygamber olarak gönderen Yüce zat hakkı için bu namazı kılanın kalbinden hikmet kaynakları kaynamaya başlar, o hikmetleri dili konuşur. Allah-ü Teala o kimseye, dünyanın derdini de devasını da gösterir.  Beni Peygamber olarak gönderen Allah hakkı için her kim bu namazı anlattığım şekilde kılar ise başını secdeden…

“Ey meleklerim, sizi şahit tutuyorum. Kullarımın, ramazan ayında tuttukları orucun ve kıldıkları namazın sevabı, rızam ve mağfiretim olsun.” Doğru söz sahibi Allah Azze ve Celle

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur; Bayram gecesi olduğu zaman, bu geceye “Mükafat” gecesi adı verilir. O gecenin sabahında, melekler Allah’ın emri ile yere inerler. O melekler yeryüzüne indikten sonra şöyle seslenirler; “Ey Muhammed ümmeti, ikram sahibi Rabbınıza gelin. Bol bol ihsanlar edecek, büyük günahları bağışlayacak.” Bu sesi, insanlar ve cinler hariç, Allah’ın yarattıklarının…

Günlerin efendisi, Cuma günüdür. Gecelerin efendisi, Kadir gecesidir.

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾Kadir suresi, 1.ayet﴿  Allahü Teala, Kur’an-ı Kerim’i kadir gecesinde Levh-i Mahfuzdan dünya semasındaki yazıcı meleklere indirmiştir. Daha sonra Cebrail aleyhisselam, duruma göre ve lüzum görüldükçe, parça parça 23 senede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize diğer aylarda, gecelerde, vakitlerde indirmiştir. Kadir gecesinin ne olduğunu(nasıl idrak edeceksin) sana nasıl…

“Şayet, yere ve semalara konuşma izni verilecek olsa, ilk olarak ramazan ayında oruç tutanlara cennet müjdesi verirlerdi. “Allah’ın hidayetinin güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adına(Bismillahirrahmanirrahim) Bütün güzel övgüler, şükürler, senalar, takdisler Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus’tur.(Elhamdülillahi Rabbil Alemin) Allah’tan başka yaratıcı ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. (La ilahe illallah, Muhammedun resulullah) “Ey iman edenler ! (bana itaat edenler ve gönderdiğim kitaplarıma ve peygamberlerime inananlar),Sizden öncekilere farz (yapılması…

“..Çünkü oruç(hakiki manada oruç tutan) ile kötü olan her şeyden (günah ve cehennem) sakınır ve sakındırılırsınız.” (Bakara suresi, 183.ayet) Allah Azze ve Celle

Rabbimiz, Bakara suresindeki  “Sizden önceki ümmetlere (insanlara) farz olduğu gibi” geçen ayetinde bunların en evveli Hz. Adem’den aleyhisselam itibaren bahsetmektedir ve bu oruç bahsini Hz. Ali (Allah ondan razı olsun), şöyle nakletmiştir; Bir gün Resulullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim selam verdim, selamımı aldı ve şöyle buyurdu; -Ya Ali, Cebrail burada, sana selam veriyor…

Bu gece(Berat) her birimiz için hüküm/karar gecesidir.

İsmi anılıp O’nun(Allah’ın) adına hareket edildikçe, yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremediği, her şeyi duyan ve bilen Allah adıyla Hz. Aişe radıyallahu anha/ Allah ondan razı olsun şöyle buyurmuştur; -O gece yarısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdeye varmış şu duayı okuyordu, ezberledim. “Gizli halim ve hayalim önünde secde etti. Kalbim sana inandı….

“Ya Aişe, bu ay(şaban ayı) öyle bir aydır ki, ölüm meleğine gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda(Azrail’e aleyhisselam)yazılıp verilir.” Allah’ın, başı olmayan ezeliyet lisanının tercümanı Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Hayır kapıları, bu ayda (şaban ayında) açılır. Bu ayda, kullara bereketler, uğurlar iner. Bu ayda, hatalar bir yana atılır. Bu ayda, günahlar silinir. Bu ay (şaban ayı), Allah Rasulu’nün sallallahu aleyhi ve sellem ayıdır, bunun içindir ki diğer zamanlardan daha fazla salavat gönderilmesi gerekir. İnsanlar şaban ayını bir nimet olarak bilmeli, günahlardan temizlenmeli, tevbe etmelidir….

“Şaban ayında Allah-ü Teala kullarına bereketler indirir, hataları bir yana atılır, günahları silinir” Abdülkadir-i Geylani sırrı mukaddes kılınsın

Bu ay Allah-ü Teala’nın Resulü Ekrem’e sallallahu aleyhi ve sellem, özel kıldığı bir aydır ki, diğer zamanlarda olduğu gibi aslında bu ay içerisinde salavat-ı şerifeleri daha fazla okumak ve bağışlamak gerekir. Okuduğumuz salavat-ı şerifeler, rahmet, övgü, istiğfar, şefaat ve dua ile eşdeğerdir, bundan ötürüdür ki mükafatı da güzeldir. Sahabe’nin ileri gelenlerinden ders alan Mücahid şöyle…