Namaz kılmayan birinin, Cehennemin derinliğini bilmesi, sonunu öğrenmesi ile doğru orantılıdır; bir kaya düşünün ki cehennemin kenarından aşağıya doğru yuvarlandığında 70 sene geçmesine rağmen yine de dibine ulaşamaz.

Ahiret, insan için bir hazine kadar değerli(olmalı). “Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi vardır” denir. Dünyadaki yaşam geçici ve tükenici, öldükten sonraki yaşam olan ahiret ise sonsuzdur. İnsan aklı, ölüm kendisine gelmeyecek gibi sonsuza daha yatkındır. İnsanın emelleri(hedefleri-amaçları) ve idealleri, onun aklındaki dünya sonsuzuna yöneliktir. Fakat gerçek olan sonsuzluk ahirettedir ve ahireti düşünmeyen, ona…

İki kişi sohbet etmişler..

Namaz kılmayan bir insan, karşısındakine yaşadığı hadiselere istinaden atlattığı badirelerden şöyle bahseder; -Bir gün, bana kaza yapacağım rüyamda bildirildi(bende arabaya binmeden önce mutlaka abdest alırdım) ve sonrasında kaza yaptım. Başka bir zaman ise zehirlenme durumunda iken bir zat beni “kalk zehirleniyorsunuz” diye uyandırdı. Diyerek ve kendisinin sevilen kullardan olduğunu düşünerek bunu karşısındakine lisan-ı hal ve…

Kendisi için korkunç bir gündür ki, o kimsenin amel defteri kıyamet günü sol tarafından verilecek. Sen, onlardan olabilirsin

Kitabı(amel defteri) kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: “Keşke kitabım bana verilmeseydi.” ﴾Hakka suresi, 25.ayet﴿  “Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim.” ﴾Hakka suresi, 26.ayet﴿  “Keşke (toprak olsaydım)ölüm her şeyi bitirseydi.” ﴾Hakka suresi, 27.ayet﴿  “Malım(dünyada iken kazandıklarım) bana hiçbir yarar sağlamadı.” ﴾Hakka suresi, 28.ayet﴿  “Saltanatım da(zenginliğim) yok olup gitti.” ﴾Hakka suresi, 29.ayet﴿  (Allah şöyle der) “Onu yakalayıp bağlayın.” ﴾Hakka suresi, 30.ayet﴿  “Sonra…

Ayetlerle birlikte, kıyamet gününün geleceğine, o gün dirilişe inanmayan ve inkar edenlere kıyamet günü şöyle denilecek..

İnkâr edenler ateşe sunuldukları gün, onlara şöyle denir “Dünyadaki hayatınızda (yaşadınız) güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde(Allah’ı yok sayıp, her şeyin tesadüfen ve kendiliğinden oluşmasına inanarak) haksız yere büyüklük taslamanızdan ve (doğru yolda olmayıp) yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.” ﴾Ahkaf suresi, 20.ayet﴿

Allah’a inancı olmayan insana(ateist), ölürken cennet gösterilir sonrası ise çok vahimdir. Allah muhafaza buyursun

Cennet kendisine gösterilirken, güzel bir melek ona şöyle der ; Ey Allah’ın varlığına ve onun her şeyi yaratan ilah olduğuna inanmayan, (Giyim ve yaşamlarından, ibadetlerinden ötürü)Müslümanlara gerici, şehvet ve arzularının peşinden koşanlara, edep ve ahlak prensiplerini çiğneyenlere aydın ve ilerici diyen alçak! Yanlış yoldaydın. (Asıl doğru ve gerçek) Hak olan islam dinini beğenmezdin. Hz. Muhammed’in…

Demirden tırnaklarla yüzlerini ve gözlerini tırmalayarak azab edilecekler. Onlar gıybet edenlerdir.

Allah hepsinden razı olsun, Ebû Hüreyre’den rivâyete göre şöyle demiştir; Gıybet nedir? Ey Allah’ın Rasûlü! denildi de, şöyle buyurdular: -Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyi ile hatırlayıp konuşmandır. Ashab; Ya söylediğim durum onda mevcud ise dedi. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: -Söylediğin şey onda var ise gıybet etmiş sayılırsın, yoksa iftira etmiş sayılırsın. Aziz ve Celil olan…

“Bütün hareketlerinizde ölçülü olun” Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh

Mısır evliyasından olan Abdülazîz Dîrînî rahmetullahi aleyh, duâlarında Allahü teâlâya şöyle münâcâtta bulunurdu: “İlâhî! İhsân ve ikrâm ederek bize kendini tanıttın. Nîmetlerin deryâsına bizleri daldırıp garkettin(bolluk içinde yaşattın). Her an nîmetlerin deryâsında yüzmekte, onlardan istifâde etmekteyiz. Bizleri râzı olduğun, beğendiğin yer olan Cennetine dâvet ettin. Seni hatırlamak, emirlerini yapmak sebebiyle, bizlere sonsuz nîmetler hazırladın, ihsân…

“Allahü Teala’nın emir ve yasaklarına itaat etmemek günahların başıdır” Abdullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh

Bir kimse, ben bu (cehennemdeki ateşe)sonsuz yanmaya inanmıyorum, bunun için böyle bir felâketten korkmuyorum, bu felâketten kurtulma çârelerini aramıyorum, derse buna deriz ki: “İnanmamak için elinde senedin, belgen var mı? Hangi ilim, hangi fen inanmana mâni oluyor?” Elbet belge gösteremeyecektir, senedi, belgesi olmayan söze ilim, fen denir mi? Buna zan ve ihtimâl denir. Milyonda, milyarda bir…

“Kabirde ise, rûh ve cesed birlikte nîmetlenir yâda azap görür, en çok Cumâ geceleri böyle olur” Abdullah Yafii sırrı mukaddes kılınsın

Allah Resulü’nün sallallahu aleyhi ve sellem bir gece rüyasında; “Ey Abdullah! Ben dünyâ’da senin peygamberin, âhirette şefâatçin, Cennet’te ise arkadaşınım.” dediği Abdullah Yafii rahmetullahi aleyh, 14.asırda Yemen’de yetişen Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyâdandır. Sohbetlerinden birinde şöyle buyurmuştur; -Mevtâları(ölenleri) iyi veya kötü hâlde görmek, Cenâb-ı Hakk’ın bâzı kullarına ihsân ettiği bir keşf ve kerâmettir. Dirilere…