Günlerin efendisi, Cuma günüdür. Gecelerin efendisi, Kadir gecesidir.

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾Kadir suresi, 1.ayet﴿  Allahü Teala, Kur’an-ı Kerim’i kadir gecesinde Levh-i Mahfuzdan dünya semasındaki yazıcı meleklere indirmiştir. Daha sonra Cebrail aleyhisselam, duruma göre ve lüzum görüldükçe, parça parça 23 senede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize diğer aylarda, gecelerde, vakitlerde indirmiştir. Kadir gecesinin ne olduğunu(nasıl idrak edeceksin) sana nasıl…

Bu gece(Berat) her birimiz için hüküm/karar gecesidir.

İsmi anılıp O’nun(Allah’ın) adına hareket edildikçe, yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremediği, her şeyi duyan ve bilen Allah adıyla Hz. Aişe radıyallahu anha/ Allah ondan razı olsun şöyle buyurmuştur; -O gece yarısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdeye varmış şu duayı okuyordu, ezberledim. “Gizli halim ve hayalim önünde secde etti. Kalbim sana inandı….

O gün izin verseydi Allah, kainat inerdi yeryüzüne, fakat emir ve izin yalnızca Cebrail’e aleyhisselam

İsra (Mirac), yaratılanlardan hiçbir varlığın ulaşamadığı bir yakınlığın, Fahr-i Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize bahşedilmesi hadisesidir. Gelin bu hadiseyi şairane bir anlatımla Dursun Ali Erzincanlı’dan dinleyelim. Ebü’l-Hüseyin Nûrî rahmetullahi aleyh/Allah ona rahmet etsin şöyle güzel izah’da  bulunmuştur; “Allahü teâlâ bütün kalplere nazar(baktı) kıldı. Kendisini görmeye Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem kalbinden daha şevk…

Sen kabire konulduğunda ve herkes orayı terkettiğinde, korkunu ve yalnızlığını giderecek, kıyamet günü ise yanında olacak biri gelecek, işte o’ senin recep ayında kılacağın namazın sevabı olacak ve sana şöyle diyecek ; “Seni müjdelerim, Yüce Mevla’dan sana gelecek hayır hiç eksik olamayacak..” 

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, recep ayına girdiğinde şöyle dua ederdi; -Allah’ım, bize recep ve şaban ayında bereket ihsan eyle, uğurlu kıl. Bizi ramazan ayına kavuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Recep ayının faziletine dair şöyle buyurmuştur; -Allahü Teala, Nuh’u aleyhisselam bu ayda gemiye bindirdi. Nuh aleyhisselam, gemide iken oruç tuttu. Gemide kendisi…

“Ey insanoğlu! Zamana bir bak! Benim rızam için her şeyden geçip de kendisini aziz etmediğim, bana güvendiği için kafi gelmediğim kimse var mı?” Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle

(Şanlıurfa/ Hz. İbrahim’in aleyhisselam mancınığa gerildiği yer) Allah, her sözü doğru olandır.  Hz. İbrahim aleyhisselam, Nemrud tarafından yakılmak üzere ateşe atıldığında “Ey ateş! İbrahim’e serin ol(yakma)” diye emir buyurarak kurtaran ve muhafaza eden Allah’tır. Çünkü Hz. İbrahim aleyhisselam Rabbine tevekkül(ona güvenip dayanmıştı) etmişti. Allah’ın kendisini aziz edip, kafi geldiği kullarından biri olan Hz. İbrahim’in aleyhisselam…

“Bir hükümdar düşün ki ziyafet hazırlatır ve o ziyafete halkını davet eder” demiş Allah’ın kendisine yakın kıldığı melek

Örnekleme; Düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir anlatım yoludur, anlaşılmasını kolaylaştırır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;  “Rüyamda gördüm Cibrîl(Cebrail) başucumda Mikâil’de ayak ucumda durmuş biri diğerine şöyle diyordu: “Bu kimse için bir örnekleme yap” O’da şöyle dedi: “Dinle kulağın duysun, kalbin anlasın(iyice anla), senin durumunla(Hz. Muhammed’in) ümmetin(Peygamberimize uyanların) durumu bir hükümdarın durumuna…

İlk defa sepet ören, Hz. Süleyman’dır aleyhisselam

Hz. Süleyman aleyhisselam şöyle münacaatta bulundu; “Rabbim, benden evvel hiç kimseye vermediğin mülkü bana verdin. Benden sonra, bu mülkü başkasına vermemen için senden dilekte bulundum, sende bu dileğimi yerine getirdin. Şayet verdiğin bu nimete şükür için kusurlu olursam, benden daha çok şükreden birini göster ki, ona göre şükredeyim.” Allahü Teala şöyle buyurdu; “Ya Süleyman, bana…

Kıyamet günü Allah kendisine şöyle soracak; Bugün mülk kimindir?

Kainattaki bütün yaratılanlar yok olduktan sonra Rabbimiz’in kalmasına izin verdiği meleklerden Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhimüsselam‘dir. Onlar Allah’ın emirlerini paylaşanlardır. Allah, Azrail’e şöyle soracaktır “Kim kaldı?” Azrail cevap verecek “Ey Rabbim senin kerim yüzün, kulun ben, kulun Cebrail, kulun Mikail, kulun İsrafil” Allah şöyle söyleyecek “Mikail’in ruhunu al” (Mikail’in ruhu alınır) Allah, Azrail’e şöyle…

“Kim Cebrail’e düşman ise..”Rahmeti gazabını geçen ve kainatta dilediğini yapmaya muktedir olan Allah Azze ve Celle

De ki; Kim Cebrail’e düşmansa bilsin ki, evvelki kitapları tasdik eden, mü’minler için hidâyet ve müjde olan Kur’an’ı senin kalbine Allah’ın izniyle indiren O’dur. (Bakara suresi, 97.ayet) Allah, kullarının yanlış yola sapmalarını ve  günahkar olmalarını istemez, bunun içindir ki onları yanlışlarından doğru yola iletilmeleri için Kur’an-ı Kerim’i Cebrail aleyhisselam ile göndermiştir. Allah’ın melekleri, daima insanlar…

“Melekler, onların etrafını çevirir” Alemlerin Rabbi olan Allah’ın sırlarının madeni Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Ebû Hüreyre ve Ebû Saîd el Hudrî’den (Allah onlardan razı olsun) rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir gurup insan bir yerde toplanıp, Allah’ı gündemde tutmak için onun dinini öğrenmeye çalışırlarsa melekler onların etrafını çevirir. Allah’ın rahmeti onları kaplar ve üzerlerine huzur iner, Allah onları kendi huzurundaki melekler yanında anar. (İbn Mâce, Edeb:…