“Ey insanoğlu! Zamana bir bak! Benim rızam için her şeyden geçip de kendisini aziz etmediğim, bana güvendiği için kafi gelmediğim kimse var mı?” Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle

(Şanlıurfa/ Hz. İbrahim’in aleyhisselam mancınığa gerildiği yer) Allah, her sözü doğru olandır.  Hz. İbrahim aleyhisselam, Nemrud tarafından yakılmak üzere ateşe atıldığında “Ey ateş! İbrahim’e serin ol(yakma)” diye emir buyurarak kurtaran ve muhafaza eden Allah’tır. Çünkü Hz. İbrahim aleyhisselam Rabbine tevekkül(ona güvenip dayanmıştı) etmişti. Allah’ın kendisini aziz edip, kafi geldiği kullarından biri olan Hz. İbrahim’in aleyhisselam…

“Bir hükümdar düşün ki ziyafet hazırlatır ve o ziyafete halkını davet eder” demiş Allah’ın kendisine yakın kıldığı melek

Örnekleme; Düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir anlatım yoludur, anlaşılmasını kolaylaştırır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;  “Rüyamda gördüm Cibrîl(Cebrail) başucumda Mikâil’de ayak ucumda durmuş biri diğerine şöyle diyordu: “Bu kimse için bir örnekleme yap” O’da şöyle dedi: “Dinle kulağın duysun, kalbin anlasın(iyice anla), senin durumunla(Hz. Muhammed’in) ümmetin(Peygamberimize uyanların) durumu bir hükümdarın durumuna…

“Şaban ayının yarısı olduğu gece (Berat gecesi) ; Yüce ALLAH, dünya semasını nüzul eyler(dünya semasına iner) ve her müslümanı bağışlar.”Alemlerin Rabbi olan Allah’ın en sevgili nebisi, biz kullarının özlediği ve en güzel gözyaşı olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

İsmi anılıp O’nun adına hareket edildikçe, yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremediği, her şeyi duyan ve bilen Allah adıyla Hz. Aişe (Allah, ondan razı olsun)şöyle buyurmuştur; -O gece yarısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, secdeye varmış, şu duayı okuyordu, ezberledim “Gizli halim ve hayalim önünde secde etti. Kalbim sana inandı. Nimetlerle sana dönüyorum….

Kıyamet günü Allah, kendisine şöyle soracak ; Bugün mülk kimindir? ve yine kendisine şöyle cevap verecek ; Saltanatın tek sahibi ve daima üstün gelen Allah’ındır.

Kainattaki bütün yaratılanlar yok olduktan sonra Rabbimiz’in kalmasına izin verdiği meleklerden Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhimüsselam‘dir. Onlar Allah’ın emirlerini paylaşanlardır. Allah, Azrail’e şöyle soracaktır “Kim kaldı?” Azrail cevap verecek “Ey Rabbim senin kerim yüzün, kulun ben, kulun Cebrail, kulun Mikail, kulun İsrafil” Allah şöyle söyleyecek “Mikail’in ruhunu al” (Mikail’in ruhu alınır) Allah, Azrail’e şöyle…

“Kim Cebrail’e düşman ise..”Rahmeti gazabını geçen ve kainatta dilediğini yapmaya muktedir olan Allah Azze ve Celle

De ki; Kim Cebrail’e düşmansa bilsin ki, evvelki kitapları tasdik eden, mü’minler için hidâyet ve müjde olan Kur’an’ı senin kalbine Allah’ın izniyle indiren O’dur. (Bakara suresi, 97.ayet) Allah, kullarının yanlış yola sapmalarını ve  günahkar olmalarını istemez, bunun içindir ki onları yanlışlarından doğru yola iletilmeleri için Kur’an-ı Kerim’i Cebrail aleyhisselam ile göndermiştir. Allah’ın melekleri, daima insanlar…

“Melekler, onların etrafını çevirir” Alemlerin Rabbi olan Allah’ın sırlarının madeni Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Ebû Hüreyre ve Ebû Saîd el Hudrî’den (Allah onlardan razı olsun) rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir gurup insan bir yerde toplanıp, Allah’ı gündemde tutmak için onun dinini öğrenmeye çalışırlarsa melekler onların etrafını çevirir. Allah’ın rahmeti onları kaplar ve üzerlerine huzur iner, Allah onları kendi huzurundaki melekler yanında anar. (İbn Mâce, Edeb:…

“Ya Herkail! Kıyamete kadar uçsan yine de arşımı dolaşamazsın” Kudretinin muhteşemliğine hamd edilen, Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle

Her şeyi yaratmaya gücü yeten Cenab-ı Hak, Herkail adında bir melek yaratmıştır ki onun sekiz bin kanadı vardır. Bu melek, Allah-ü Teala’dan arşını tavaf için izin istemiş, izin verilince yola çıkmış ve uçmaya başlamış, üç bin yıl uçmuş fakat yorulmuş, güç ve kuvvetin yalnızca kendisinden olduğu Rabbimiz, ona tekrar kuvvet vermiş ve uçmasını emretmiştir. Üç…

“O kişidir ki hasta ziyaretinde bulunduğu vakit Cennet bahçelerinde meyve topluyor demektir.” Arş üzerindeki azametinin şanı büyük ve ikram sahibi olan Allah’ın Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Allah hepsinden razı olsun Sahabe-i Kiram’dan Sevbân’dan rivayete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir müslüman, müslüman kardeşine hasta ziyaretinde bulunduğu vakit, Cennet bahçelerinde meyve topluyor demektir.” (Buhârî, Merda: 4) Hz. Âişe’den Allah ondan razı olsun rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mü’min bir kişiye bir diken(ve benzeri) batsa veya başına…

“Cebrail’in aleyhisselam tabiriyle, bu sekine-i kudsiye olan İsm-i Azam’ı, Cenab-ı Hakk, ona hediye eder..” Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh

Kim inayet-i ilahiye’ye( Allah’ın yardımına) mazhar ise, bu sekine-i kudsiye olan İsm-i Azam’ı Cenabı Hakk ona hediye eder. Onunla o zamanın şer ve fitnelerinden kurtulur. Kim saadete mazhar ise, o İsm-i Azam onun boynunda mübarek bir gerdanlık hükmünde olur. Allahuekber (10 def’a) Bismillahirrrahmanirrahim Bu dua 19 def’a okunur 1.O, tek ve bir olan Ferd’dir, hayatı…

Sonra Cebrail aleyhisselam şöyle dedi; “Allah sana ve ümmetine selam ediyor, sana ve ümmetine bu duayı hediye etti.”

Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescid’de oturuyordu. Cebrail aleyhisselam geldi ve şöyle dedi ; Allah sana ve ümmetine selam ediyor. Sana ve ümmetine bu duayı (İsm-i A’zam duası) hediye etti. Kim onu okur veya üzerinde taşırsa, Allah onun günahlarını affeder. Velev ki, günahları denizlerin kumları adedince olsun. Peygamber Efendimiz’e sallallahu aleyhi ve sellem,…