“..Kim böyle hainlik ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şey ile gelir.” ﴾Al-i İmran suresi, 161.ayet﴿

Güveni kötüye kullanmak ve aldatmak hayatın her alanında olan kötü bir davranış şeklidir. Başında bulunduğu milletinin güvenini ve görevini kötüye kullanan Cumhurbaşkanları’nın ve diğer başkanların, patronların ve diğer makam sahiplerinin vay haline.. Fakat bütün hakimlerin asıl ve doğru makamı olan Hak Teala buyurmuştur ki; Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir. ﴾Al-i İmran…

“Dünyanın en faziletli günleri zilhicce ayının ilk on günleridir” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

758. Hadis – Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh/Allah ondan razı olsun rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Zilhicce’nin on gününde(22 Temmuz-30 Temmuz) işlenen ameller diğer günlerde işlenen ameller ve yapılan kulluktan daha sevimlidir. Bu on günde tutulacak her oruç, bir senenin orucuna denktir. Her gecesini namazla değerlendirmekte Kadir gecesini değerlendirme gibidir.” (İbn Mâce,…

Bir tartışma sırasında, kızdığımız anda gerçek için uğraşmayı bırakır, kendimiz yani nefsimiz için uğraşmaya başlarız. Nefsin için değil, hakikat için tartışmadan kaçınarak yumuşak üslup ile sözünü söyle..

Mirac gecesinde Cennetin de kendisine gösterildiği Alemlere Rahmet olarak gönderilen, insanlardan her birinin Allahü Teala’nın kendileri için hazırlattığı cennete nail olmaları için güzel ahlaka yönlendiren Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki; “Geçersiz ve boş olan yalan söylemeyi kim terk ederse Cennetin etrafında bir köşk yaptırılır. Kim de haklı olduğu halde münakaşayı…

Hayatta bulunan insanların kabirdeki sorgu olayını duymamaları, rüya gören insanın rüyasındaki işittiği sesleri yanındaki uyanık kimselerin işitmemesi gibidir.

Biz şüphesiz Münker ve Nekir meleğine ve ölen her insanın Münker ve Nekir tarafından sorgulanacağına inanırız. Onlar geldiği zaman, ölüye ruhu verilir. 1071. Hadis– Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: -Sizden biriniz veya ölü kabre konulunca simsiyah mavi gözlü iki melek ona gelir onlardan birine Münker…

“Cennet’te içeriden dışarısı, dışarıdan içerisi gözüken köşkler vardır..” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

1984. Hadis– Hz. Ali’den radıyallahu anh rivâyete göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Cennet’te içeriden dışarısı, dışarıdan içerisi gözüken köşkler vardır.” Bir bedevi kalkarak şöyle dedi: O köşkler kim içindir? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Güzel ve tatlı sözler söyleyen, yemek yediren, nafile oruçlara devam eden, insanlar uykuda iken geceleri…

Tarafını sen seç..

1971. Hadis– Abdullah b. Mes’ûd’dan radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Doğruluktan ayrılmayınız! Doğruluk iyiliğe götürür, iyilikte  Cennete götürür. Kişi doğru olduğu ve doğruları araştırıp yine doğru yolda olduğu sürece Allah katında “Sıddîk” = Dosdoğru kimse, Allah’tan gelenleri tasdik eden kimse olarak yazılır. Yalandan sakınıp uzak durunuz. Yalan…

“Kim hesapsız Cennet’e girmek isterse, vakitlerini Allahü teâlânın beğendiği şeylerle geçirsin.” Ahmed Gazali rahmetullahi aleyh

İran’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi olan Ahmed Gazali rahmetullahi aleyh, büyük âlim İmâm-ı Gazâlî’nin rahmetullahi aleyh kardeşidir. Ahmed Gazâlî hazretleri insanlara sık sık vakitlerini boş geçirmemeleri ile ilgili olarak şöyle nasîhat ederdi. Buyururdu ki; “Şunu iyi bilin ki, insanlar bu âlemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusu ise kabirdir. Hakîkî vatan, ya Cennet veya…

“Kötü yılan bile kötü arkadaştan iyidir. Çünkü kötü yılan insanın yalnızca canını alır. Kötü arkadaş ise insanı cehenneme sürükler..” demiştir Mevlana Celaleddin Rumi sırrı mukaddes kılınsın

Ve şöyle devam etmiştir sözüne Mevlana Celaleddin-i Rumi rahmetullahi aleyh; “İnsan, görüştüklerinin huyu ile huylanır ve benimser” Dikkat edelim. 1944. Hadis– Abdullah b. Amr’den radıyallahu anh rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah katında arkadaşın en iyisi arkadaşına iyi olandır. Allah katında komşunun en iyisi ise komşusuna karşı iyi…

Türkçe’de daha çok dilenenlere yapılan küçük para yardımı için kullanılan ‘Sadaka’ terimi, bunun yanı sıra aslında Allah’ın hoşnutluğunu(rızasını) kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yapılan gönüllü ve İslam’da yine Allah’ın emrettiği zorunlu maddî yardımları, bu çerçevede verilen para ve eşyayı ifade eder.

Sadaka(zekat), İslâm’ın 5 şartından ve farz ibadetlerden birini oluşturmaktadır. Allah Azze ve Celle, kişinin edindiği malı kendi başarısının ürünü diye görmemesi gerektiğini, bunun gerçek sahibinin Allah olduğunu ve kendisine imtihan amacıyla bir lütuf ve emanet olarak verildiğini hatırlatır, şöyle buyurur Alemlerin Rabbi olan Allah; De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin….

“Bu namazı bir kul kılar ise.. Allah-ü Teala onun okuduğu her harf ve her ayet için cennette bir mahrefe ihsan eder” dedi ümmetinden her bir insanın cennete girmesi için mücadele eden son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki; “Beni Peygamber olarak gönderen Yüce zat hakkı için bu namazı kılanın kalbinden hikmet kaynakları kaynamaya başlar, o hikmetleri dili konuşur. Allah-ü Teala o kimseye, dünyanın derdini de devasını da gösterir.  Beni Peygamber olarak gönderen Allah hakkı için her kim bu namazı anlattığım şekilde kılar ise başını secdeden…