Namaz kılmayan birinin, Cehennemin derinliğini bilmesi, sonunu öğrenmesi ile doğru orantılıdır; bir kaya düşünün ki cehennemin kenarından aşağıya doğru yuvarlandığında 70 sene geçmesine rağmen yine de dibine ulaşamaz.

Ahiret, insan için bir hazine kadar değerli(olmalı). “Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi vardır” denir. Dünyadaki yaşam geçici ve tükenici, öldükten sonraki yaşam olan ahiret ise sonsuzdur. İnsan aklı, ölüm kendisine gelmeyecek gibi sonsuza daha yatkındır. İnsanın emelleri(hedefleri-amaçları) ve idealleri, onun aklındaki dünya sonsuzuna yöneliktir. Fakat gerçek olan sonsuzluk ahirettedir ve ahireti düşünmeyen, ona…

“Kıyamet günü Allah Teâlâ’ya kullarından birisi getirilir” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

Allah Teâlâ «Dünyada benim için ne yaptın?» diye sorar. O kul «Ey Rabbım, dünyada iken senin rızânı umabileceğim zerre ağırlığınca bir şey yapmadım.» der ve bunu üç kere tekrarlar. Sonunda da şöyle der «Ey Rabbım, sen bana fazla mal vermiştin ve ben insanlarla alışveriş ederdim. Müsamahalı olmak benim huylarımdandı. Eli bol olana kolaylık gösterir, darda…

“Bir hükümdar düşün ki ziyafet hazırlatır ve o ziyafete halkını davet eder” demiş Allah’ın kendisine yakın kıldığı melek

Örnekleme; Düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir anlatım yoludur, anlaşılmasını kolaylaştırır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;  “Rüyamda gördüm Cibrîl(Cebrail) başucumda Mikâil’de ayak ucumda durmuş biri diğerine şöyle diyordu: “Bu kimse için bir örnekleme yap” O’da şöyle dedi: “Dinle kulağın duysun, kalbin anlasın(iyice anla), senin durumunla(Hz. Muhammed’in) ümmetin(Peygamberimize uyanların) durumu bir hükümdarın durumuna…

Vicdan, kişinin kendi niyeti veya davranışları hakkında kendi ahlâki değerlerini temel alarak yaptıklarını veya yapacaklarını ölçüp biçtiği bir yerdir

“Kötü bir işin en gizli şahidi, vicdanımızdır.” demiştir Allah’ın emirlerinin halifesi Ömer bin Hattab(Allah ondan razı olsun) “Her şeyde(hayatın her alanında) vicdan sahibi olmayan kişiye hiçbir şeyde güvenme.” demiştir Laurence Sterne “Vicdan, hareketlerimizin kendimiz üzerinde tesir yapabileceği şuurudur.” demiştir Paul Henri Thiry d’Holbach “Vicdan, ruhun ilahi içgüdüsüdür.” demiştir Samuel Smiles Allah’ın son Peygamberi Hz. Muhammed…

İki kişi sohbet etmişler..

Namaz kılmayan bir insan, karşısındakine yaşadığı hadiselere istinaden atlattığı badirelerden şöyle bahseder; -Bir gün, bana kaza yapacağım rüyamda bildirildi(bende arabaya binmeden önce mutlaka abdest alırdım) ve sonrasında kaza yaptım. Başka bir zaman ise zehirlenme durumunda iken bir zat beni “kalk zehirleniyorsunuz” diye uyandırdı. Diyerek ve kendisinin sevilen kullardan olduğunu düşünerek bunu karşısındakine lisan-ı hal ve…

(Her)Kim, kendisine hidayet gelip(islami bir bilgiyi okuduktan-öğrendikten sonra)(Hz. Muhammed’in söylediklerine)karşı çıkar, mü’minlerin(Allah’a itaat edenlerin) yolundan (herhangi bir inanca veya)başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve(dünyada sıkıntı yaşatır, öldükten sonra da) cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. ﴾Nisa suresi, 115.ayet﴿

Her şeyi ve her kulunu işiten, her yaptıklarından haberdar olan Allah Azze ve Celle’nin uyaran bir kelamı üzerine..

Kıyamet günü meleklere, “Bunlar mı(bu insanlar mı) size geçmiş ve geleceği öğrenmek ve istemek için müracaat edip ibadet ediyorlardı?” diyeceği günü bir hatırla!

Allah’ın, onları hep birden (kıyamet gününde)toplayacağı, sonra da meleklere, “Bunlar mı size(müracaat edip, geleceği-geçmişi öğrenmek ve sizden istemek için fal bakıp, dilekte bulunuyorlardı) ibadet ediyorlardı?” diyeceği günü bir hatırla! ﴾Sebe suresi, 40.ayet﴿  (Melekler de şöyle diyecekler)“Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar(bu insanlar) değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar(o insanlar aslında) cinlere(müracaat edip)ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu(bize…

Onların(insanların) pek çoğu haktan(Kur’an’da bildirilenlerden) hoşlanmamaktadırlar. ﴾Mü’minun suresi, 70.ayet﴿

Onun için Allah’ın emirlerine ve yasaklarına riayet etmezler. Onları bilirsiniz ve belki onlardan birisiniz. Allah, her bayana büluğ çağı itibariyle tesettürü emretmiştir.(ama bir çoğu örtünmek istemez)  Allah, her bayan ve erkeğe, karşı cins ile münasebetini mesafeli tutmasını ve evlendiği kişi haricinde hiç bir erkeğe yada bayana(ki buna günümüzde erkek arkadaş, kız arkadaş, sevgili deniyor) yakın…

Şeytan, her haram kazancın ortağıdır.

Bu konuda sırrı mukaddes kılınsın Abdülkadir-i Geylani rahmetullahi aleyh, Hakkı Arayanlar eserinde şöyle buyurmuşlardır; Bir kimse haram yoldan kazanç sağladığı zaman Bismillah dese dahi şeytan ona şöyle der; “Bunu kazanırken seninle beraberdim, şimdi de senden ayrılmam çünkü senin ortağınım” Allahü Teala ayeti kerimede mealen şöyle buyurmuştur; …”Onların (haram yoldan kazandıkları)mallarına ve (gayri meşru olan)çocuklarına ortak…

Kendisi için korkunç bir gündür ki, o kimsenin amel defteri kıyamet günü sol tarafından verilecek. Sen, onlardan olabilirsin

Kitabı(amel defteri) kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: “Keşke kitabım bana verilmeseydi.” ﴾Hakka suresi, 25.ayet﴿  “Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim.” ﴾Hakka suresi, 26.ayet﴿  “Keşke (toprak olsaydım)ölüm her şeyi bitirseydi.” ﴾Hakka suresi, 27.ayet﴿  “Malım(dünyada iken kazandıklarım) bana hiçbir yarar sağlamadı.” ﴾Hakka suresi, 28.ayet﴿  “Saltanatım da(zenginliğim) yok olup gitti.” ﴾Hakka suresi, 29.ayet﴿  (Allah şöyle der) “Onu yakalayıp bağlayın.” ﴾Hakka suresi, 30.ayet﴿  “Sonra…