Dünya’da birileri, senin şükretmeyi unuttuğun nimetler için, göz yaşları dökerek, bazıları korkarak, bazıları mücadele vererek, bazıları ise kalp kırıklığı ve üzüntü içinde Rabbin’e yalvarıyor.

Şükür ise sadece, bazılarınızın dilinin ucuyla, yüzeysel olarak söylediği çok şükür, yada bir çoğunuzun anlamını bile bilmediği Elhamdülillah demek değildir. Dünyanın iki ülkesinde bulunan okul yollarından sadece iki tanesi; bazı ailelerin çocukları vardır, onlar ki egosuna hitap edilir, servisleri yada okula ulaşabilmek için her türlü düzgün imkanları olan öğrencilerdir, fakat kimileri okuldan kaçar, kimileri okula gitmek…

Unutmayınız, İslam’da kalite her alanda önemlidir.

İslam’da kalite her alanda önemlidir ; Doğru bilgi ve doğru ve hikmetli uygulama, kaliteyi oluştururlar. Bir insan, her şeyden önce İslam’ı araştırmalı ve dinini öğrenmeli, neden bu dünyada olduğunu araştırmalıdır. Çünkü Allahü Teala, bizi bu dünyaya bir neden ve amaç ile göndermiştir. “Annem’den dünyaya geldim” ezber düşüncesi ile yaşamamalıdır. Geçmişini doğru olarak bilmeyen, geleceğini ona göre hazırlayamaz….

“Yâ Muhammed! Bilmez misin ki, benim yetmişbin çocuğum var. Bunların her birinin vazîfesi başkadır. Ayrıca her birine yetmişbin şeytan yardımcıdır.” şeytan

Yaratıcımız Allah Azze ve Celle, hem Asr-ı saadette hem sonraki gelecek olan insanlara nesilden nesile aktarılması adına, şeytan’ın insanları nasıl doğru yoldan alıkoyduğunu ve kandırdığını anlatması için, Resulü Peygamber Efendimiz’in( sallallahu aleyhi ve sellem) ve sahabenin yanına göndermişti, bu konuşmalardan bir bölümü ise şöyledir ; Yâ Muhammed! Bilmez misin ki, benim yetmişbin çocuğum var. Bunların…

“Çürümüş kemikleri dirilten Allahü Teâlâ’nın izni ile kalk!” Abdülkâdir-i Geylânî sırrı mukaddes kılınsın

Abdülkâdir-i Geylânî’ye rahmetullahi aleyh âit şu kıssa çok meşhûrdur. Evliyânın büyükleri bunu bildirmişlerdir: “Bir kadın, Abdülkâdir-i Geylânî’ye çocuğunu getirip; “Oğlum seni çok seviyor. Ben, Allah için bu oğlumdaki hakkımdan vazgeçtim. Onu sana verdim.” dedi. Abdülkâdir-i Geylânî de çocuğu kabûl etti. Ona, nefsiyle mücâdeleyi ve tasavvuf yoluna girmeyi emretti. Aradan bir müddet geçtikten sonra, annesi oğlunu…

Kainat’ın en tesirli ve metod ile konuşan Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son veda hutbesinde sahabe-i kiram’a şöyle sorar “Bu gün hangi gündür ?”

Amr b. Ahvas’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir; “Rasûlullah’dan sallallahu aleyhi ve sellem işittim, veda haccında insanlara şöyle diyordu; “Bu gün hangi gündür ?” Sahabe-i Kiram: “Haccı Ekber’dir” dediler. Bundan sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; “Her suçlu kendi hesabına suç işler, Dikkat edin! Hiçbir çocuk, babasının yaptığından, hiçbir baba da çocuğunun yaptığından…

Toplumun gelecekteki sağlığı, çocukların zihinlerini ve gönüllerini geliştirmede yatar. Bütün kötülüklerin, yanlışların ve geriliklerin kaynağı, gerçeğe yani doğru olana saygısızlıktır.

Maalesef bazı ebeveynler çocukların korkularına(olması gerekenler müstesna) hitap ederler (hatta bazı sözleri intikam içerir, anne veya babanın çocuğundan intikam alması daha da ileri giden bir davranış tutumu) peki doğru bir davranış mı? Bir zamanlar biz yetişkinler de çocuktuk ve çocukları da bir gün (Allah’ın izniyle) birer yetişkin olacaklar. Zemin her alanda önemlidir Sevgi ve yumuşaklık başta…

İyiliğe ve güzel davranışa önce kendimizden başlamayız, sonra ailemize

“Allah’ım, benim içimi dışımdan daha hayırlı kıl, dışımı da güzel yap.” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam ahlakı tektir ve sabittir. Zaman ve mekanlara göre değişiklik göstermez. Herkes için aynıdır. İç ve dış bütünlüğü ihlas, iyilik ve ihsan iledir. Bir insanda güzel ahlak, sabit sıfat haline gelmiş ise, içeride ve dışarıda bu vasfını korur….