O ki rüyada Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem “O benim oğlum ve sevdiğimdir. Evliyâ arasında derecesi yüksek olacak, benim himayemde bir kutubdur.” dediği Abdülkadir-i Geylani sırrı mukaddes kılınsın

Evliyânın büyüklerinden olan Abdülkadir-i Geylani’nin rahmetullahi aleyh Muhyiddîn, Gavs-ül-a’zam, Kutb-i Rabbânî, Sultân-ul-evliyâ, Kutb-i a’zam gibi lakabları vardır. İran’ın Geylân şehrinde 1078 (H.471)de doğdu. Babası Ebû Sâlih bin Mûsâ Cengîdost’tur. Hazret-i Hasanın oğlu radıyallahu anh Hasan-ı Müsennâ’nın oğlu Abdullah’ın soyundandır. Annesinin ismi Fâtıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkâdir Geylânî, hem seyyid, hem şerîfdir. Hazret-i…

Allah’ın yarattığı ay’ın hilalden dolunay olabilmesi için bile bir zaman gerekir

Bu zaman içinde diğer evrelerini görürüz. Biz insanlar da aynı durumdayız, bir şey için zaman gerekir bazen, zaman gerektiğinde ise sabır gerekir, “Sabretmek öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir.” demiştir Şems-i Tebrizi rahmetullahi aleyh ve eklemiştir  “Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül/(aklında canlandırmak) edebilmektir “ ” Geçmiş, zihinlerimizi kaplayan bir sis bulutundan…

Bazen, kötü şeyler(görünüşte) yapan insanlar, farkında bile değillerdir, onlar ki Allah’ın büyük planına hizmet ediyorlardır.

İnsanlar, sebeplerin ardındakini ve gelecekte ne olacağını bilemezler, sadece gördükleri ile düşünür ve konuşurlar. Sabırlar tükenir, hislerle hareket edilir. Sabır ve olayların ardındaki hikmetlerle ilgili bir çok şey okuruz ve dinleriz, fakat bunu kendi yaşamımızda tecrübe edindiğimizde “neden?, nasıl?, ne? ” ile başlayan cümleler ile devam ederiz. Onu kendiniz için kötülük sanmayın, o sizin için…

“İyi veya kötü günleri, insanlar arasında döndürürüz” Allah Azze ve Celle

Güçlü ol, gevşeklik gösterme ve toparlan, Sadece Allah’a güven İyi günlerin de olacaktır, kötü günlerin de olacaktır Kendini hırpalama Allahü Teala, kullarının böyle bir durumun içine düşmemeleri için ikaz etmektedir. Diğer bir deyişle ; durumlar gelir ve geçer. Bütün bunlar bizleri tekdüzelikten kurtarmak ve olumlu yönde değiştirmek için vardır. Kimileri iyi yönde, kimileri kötü yönde…

Toplumun gelecekteki sağlığı, çocukların kalplerini ve zihinlerini geliştirmede yatar. Bütün kötülüklerin, yanlışların ve geriliklerin kaynağı, gerçeğe yani doğru olana saygısızlıktır.

Maalesef bazı ebeveynler çocukların korkularına(olması gerekenler müstesna) hitap ederler (hatta bazı sözleri intikam içerir, anne veya babanın çocuğundan intikam alması daha da ileri giden bir davranış tutumu) peki doğru bir davranış mı? Bir zamanlar biz yetişkinler de çocuktuk ve çocukları da bir gün (Allah’ın izniyle) birer yetişkin olacaklar. Zemin her alanda önemlidir Sevgi ve yumuşaklık başta…

“O’na yumuşak üslup’da söyleyin” Hilm sahibi olan Allah Azze ve Celle

“Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yada korkar.” (Taha suresi 44.ayet  ) Her işte yumuşak huylu olmayı buyuran Allahü Teala, Peygamberi Hz. Musa’ya aleyhisselam “kavlen leyyinen” yani muhatabı rencide etmeyen, sakin, yumuşak, bir dille Firavun’a hitap etmesini buyurmuşken, ne kadar günahkar olursa olsun, ne kadar haram ve hatalar içinde olursa olsun, bunu insanlardan esirgemek…

Bir “söz” üzerine..

İşlerinin olması mutlak Allah’tandır, Sakın zannetmeyin ki bu kullardandır.   Abdullah-ı Dehlevi (Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun, sırrı mukaddes kılınsın )   Allah Dünya’da her şeyi birbirine bağlı ve birbirine hizmet edecek şekilde düzenlemiştir.  

Bir “söz” üzerine

Gördüğün, duyduğun şeylerin ayıplarını açığa vurma, onları sakla ve sadece kendi ayıplarını bil, Başkasında gördüğün ve duyduğun çirkin şeyi, kendin içinde çirkin bil, Tevazulu ol, İnsanın selameti, dilini muhafaza etmesindedir ve insan kıyamet günü, bedenindeki hiçbir organa, diline olduğu kadar öfkeli olmayacak. Cevap ve karar vermekte (ne kendin için, ne başkaları için) acele etme, iyi…