“İnsan yalnızca farkına vardığı şeylerden sorumlu olsaydı, akılsız aptallar her türlü hatadan peşin peşin arınmış olurlardı” demiştir Milan Kundera

Ancak azizim, insan bilmekle yükümlüdür. İnsan bilgisizliğinden sorumludur. Bilgisizlik bir hatadır. Nasıl ki günümüzde insan bir suç işleyip, “ben bunun suç olduğunu ve bana nelere sebep olacağını bilmiyordum” diyemez ve buna hakkı yoksa, “Allah’ın emir ve yasaklarından haberim yoktu, bunları yapmadığım takdirde cehennem ve kabir azabı ile cezalandırılacağımı bilmiyordum” deme hakkı da öldükten sonra kendisine…

Ayetlerle birlikte, kıyamet gününün geleceğine, o gün dirilişe inanmayan ve inkar edenlere kıyamet günü şöyle denilecek..

İnkâr edenler ateşe sunuldukları gün, onlara şöyle denir “Dünyadaki hayatınızda (yaşadınız) güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde(Allah’ı yok sayıp, her şeyin tesadüfen ve kendiliğinden oluşmasına inanarak) haksız yere büyüklük taslamanızdan ve (doğru yolda olmayıp) yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.” ﴾Ahkaf suresi, 20.ayet﴿

Bir insanın beynindeki hücreleri ve kan damarları, sinyalleri ve nöronları sadece bakılarak ve kopya edilerek animasyonunun oluşturulması sanat eseri ve başarı olarak tanımlanıyor ama..

Beyindeki bu muazzam sistemi yaratan yüceler yücesi ve kudreti her şeyin üzerinde olan Allahü Teala’nın adı anılmıyor. Her hangi bir yaratıcı olmadan mı oluştu? Allah’ın, yegane ve benzersiz olmasının mühürleri, yarattığı sanatlı eserlerinden her birinin üzerinde açıkça görünmektedir. İnananlar, bunun Rab’lerinden bir gerçek olduğunu bilirler. Kainattaki her şey, Allah’ın ilimlerinin, eserlerinin, hârika sanatlarının teşhiridir. Akıl…

Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik. ﴾Hicr suresi, 19.ayet﴿ Her şeyi matematiksel bir hesaba ve amaca uygun yaratan Allah Azze ve Celle

(National Geographic) 1900’lerin başlarında bilim adamları, Dünya’nın bir soğan gibi birçok katmandan oluştuğundan oldukça emindiler ancak katmanların tam olarak nerede başladığını ve bittiğini bilmiyorlardı. 1909 yılında bir Hırvat sismolog olan Andrija Mohorovicic, bu tabakaların en sığ, kabuk ve altta yatan tabakanın, Dünya’nın mantosunun varlığını ortaya koydu. 1936’da ise Danimarkalı sismolog olan Inge Lehmann sismik dalga verilerini kullanarak, dünya’nın iç çekirdeğini keşfetti….

Göklerde ve yeryüzünde nice deliller(Allah’ın yarattığına dair) vardır. ﴾Yusuf suresi, 105.ayet﴿ Varlığı zorunlu olan, her an ve her yerde yaratma tasarrufunda olan Allah Azze ve Celle

Onların(insanların) çoğu, Allah’a ancak ortak koşarak (Allah vardır ama uzayda, dünyada ve doğada bulunan her şeyin kendi kudreti, fikri ve bilgisi vardır düşüncesinde olanlar) inanırlar.﴾Yusuf suresi, 106.ayet﴿ Onlar ki bazı düşüncelere ve benzerlerine sahiptirler. Cansızlara anlam, kudret, fikir, bilim yüklerler, canlıların sistematik yaratılışlarını ve davranışlarını ise kendilerinden zan’nederler. -Doğa çok cömert -Deniz(toprak) bereketli -Evren dediğimiz bütün…

“Bu dünya hayatından başka hayat yok, yeniden dirilişe de inanmıyorum” diye düşünerek Kur’an ayetlerini inkar edenlere, kıyamet günü cehennem ateşine yaklaştırıldıklarında, Allahü Teala şöyle buyuracak ; “Nasıl, gerçek değil miymiş?”

“Kur’an-ı Kerim, öncekilerin hikayelerinden başka bir şey değil” derler. ﴾En’am suresi, 25.ayet﴿ Onlar, başkalarını ondan (neden bu dünyaya geldiklerini düşünüp, Kur’an’ı araştırmaktan, anlamaya çalışmaktan, yaşama geçirmekten) alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın, ancak kendilerini helak ediyorlar(kendilerini cehenneme hazırlıyorlar). ﴾En’am suresi, 26.ayet﴿  Onları, kıyamet günü ateşin karşısında durdurulup da, “Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek…

“Ya Muhammed! İnsanların yaşlıları da olsa, tarafımdan azab’a düçar edilecektir, acıma yoktur” Cehennem’e vekil tayin edilen melek Malik

Cenab-ı Allah, yerin 7 kat altında 7 tabaka Cehennem yaratmıştır ki her birinin 7 binden fazla basamakları olup, her tabakasının arası 500 yıllık mesafededir. Cehennemin 7 kapısı vardır, her birinin içinde ateşten 70 bin dağ, her dağda ateşten 70 bin dere, ateşten 70 bin kale, her kalede ateşten 70 bin ev, her evin içinde kızgın…

“Yeryüzünde kuraklık olunca, kendilerine Allah tarafından yetki verilen hayvanlar, insanların günahkar olanlarına lanet ederler” Mukaddes alemlerin sırlarının bilgini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Kime bir bilgi sorulur da o kimse bildiğini gizlerse, kıyamet gününde ateşten bir gemle (ağıza geçen,tasma) gemlenir. Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti, Kitap’ta açıklamamızdan sonra(Kur’an- Kerim’de yazan ayetler ) onları gizleyenler var ya (bilip de söylemeyenler, hakkı tavsiye etmeyenler), işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme…