“Kötü yılan bile kötü arkadaştan iyidir. Çünkü kötü yılan insanın yalnızca canını alır. Kötü arkadaş ise insanı cehenneme sürükler..” demiştir Mevlana Celaleddin Rumi sırrı mukaddes kılınsın

Ve şöyle devam etmiştir sözüne Mevlana Celaleddin-i Rumi rahmetullahi aleyh; “İnsan, görüştüklerinin huyu ile huylanır ve benimser” Dikkat edelim. 1944. Hadis– Abdullah b. Amr’den radıyallahu anh rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah katında arkadaşın en iyisi arkadaşına iyi olandır. Allah katında komşunun en iyisi ise komşusuna karşı iyi…

“Bilimin, dünyada ilk defa olarak, milletlerarası bir nitelik kazanması, Orta Çağ’daki İslâm Üniversitelerinde gerçekleşmiştir” Prof Dr. Maurice Bucaille

Bu sözlerinin ardından Tevrat İnciller Kur’an-ı Kerim ve Bilim kitabında şöyle devam etmektedir Maurice Bucaille; Matematik (Cebir, Arapça bir kelimedir), astronomi, fizik (optik), jeoloji, botanik, tıp (İbn Sina) vs. bilim dallarında Arap kültürüne olan borcumuz o kadar fazladır ki! O dönemde insanlar, zamanımızda olduğundan çok daha fazla dinî bir zihniyete sahip idiler ve bu da,…

Bir zamanlar yani henüz yaşadığı sıralarda “Kendi yarattıklarını cezalandıran ya da ödüllendiren, biz insanlarınkine benzer istekleri olan bir Tanrı’yı benim aklım almaz” demişti Albert Einstein ve şöyle devam etmişti..

Bedeni ile öldükten sonra yaşayabilecek(öldükten sonra dirilmeye) bir insan da düşünemem. Zayıf yürekliler, korku ya da gülünç bir bencillikle bu çeşit düşünceleri beslesinler istedikleri kadar. “Tanrı” sözcüğü benim için insan zaaflarının bir ifadesi ve ürünü olmanın ötesinde bir anlam ifade etmiyor. “Kutsal Kitap” saygı duyduğum, ancak yine de ilkel ve bir hayli çocuksu bulduğum bir söylenceler…

Hani İbrahim,”Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster”demişti. ﴾Bakara suresi, 260.ayet﴿ Kesin delil sahibi Allah Azze ve Celle

(Allah Hz. İbrahim’e aleyhisselam) “İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için” demişti. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Bakara suresi, 260.ayet) «Onları kendine…

Ayetlerle birlikte, kıyamet gününün geleceğine, o gün dirilişe inanmayan ve inkar edenlere kıyamet günü şöyle denilecek..

İnkâr edenler ateşe sunuldukları gün, onlara şöyle denir “Dünyadaki hayatınızda (yaşadınız) güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde(Allah’ı yok sayıp, her şeyin tesadüfen ve kendiliğinden oluşmasına inanarak) haksız yere büyüklük taslamanızdan ve (doğru yolda olmayıp) yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.” ﴾Ahkaf suresi, 20.ayet﴿

Bir sözü ile her şeyin mümkün hale geldiği Cenab-ı Hakk, Hz. Hazkıyel’e aleyhisselam «Ey çürümüş kemikler, Allah toplanmanızı emrediyor.» demesini emretti.

Binlerce kişi oldukları halde, ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara “ölün” dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. ﴾Bakara suresi, 243.ayet﴿ Muhaddis(terim olarak “rivayet ettiği hadisleri senediyle birlikte nakleden ve bu hadislerin metinlerini ezbere bilen, senetlerindeki râvilerin güvenilirliği konusunda görüşleri bulunan kimse”…

İslam bazı insanların düşündüklerinin aksine iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar

İyilik ve kötülük, yaşamın her yönüyle/her konuda, içinde olan bir husustur. Her şey, ancak zıddı ile bilinir, ehemmiyeti anlaşılır ve kıymet bilinir. İnsanların bazı davranışlarına rağmen, çok merhametli ve çok bağışlayıcı olan Allah, belki günah ve hatalarından, yanlışlarından pişman olurlar ve bana yönelirler diye(ki bu pişmanlık kalpte başlarsa bile geçerlidir) hemen cezalandırmaz, bekler, kullarına yine…

Kıyamet günü(ki her insanın ölümü aynı zamanda kendi kıyametidir), Allah’ın huzurunda, ölümden sonra diriltileceklerine inanmayanların ve peygamberlerin tebliğ ettiklerine itaat etmeyenlerin, başlarını eğerek ” Ey Rabbimiz, ölümden sonra dirilmenin gerçek olduğunu gördük, şimdi inandık..” diyenlere şöyle denilecek (Secde suresi, 12.ayet) Ezeli ilmi ile her şeyi bilen Allah Azze ve Celle

“İnanmayıp, itaat (emir ve yasaklara-haram ve helal olana) etmemenize karşılık yeriniz, ebedi cehennemdir”

Kıyamet günü, Kudreti her şeyin üzerinde ve yaratmanın her türlüsünü bilen Aziz ve Celil olan Allah, bütün kemikleri bir araya getirecek, ardından kemik etine bürünecek, bütün canlılar hesap görülmeye hazır hale gelecek ve insanlar hesaplarının görülmesi için, binlerce yıl bekleyecekler.

Bir şeyi dilediği zaman, O’nun(Allah’ın) emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir. ﴾Yasin suresi, 82.ayet ﴿ Onların(insanlar) hepsi mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır. ﴾Yasin suresi, 32.ayet﴿ Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitapta(Levh-i mahfuz) hiçbir şeyi eksik…