Hani İbrahim,”Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster”demişti. ﴾Bakara suresi, 260.ayet﴿ Kesin delil sahibi Allah Azze ve Celle

(Allah Hz. İbrahim’e aleyhisselam) “İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için” demişti. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Bakara suresi, 260.ayet) «Onları kendine…

Ayetlerle birlikte, kıyamet gününün geleceğine, o gün dirilişe inanmayan ve inkar edenlere kıyamet günü şöyle denilecek..

İnkâr edenler ateşe sunuldukları gün, onlara şöyle denir “Dünyadaki hayatınızda (yaşadınız) güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde(Allah’ı yok sayıp, her şeyin tesadüfen ve kendiliğinden oluşmasına inanarak) haksız yere büyüklük taslamanızdan ve (doğru yolda olmayıp) yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.” ﴾Ahkaf suresi, 20.ayet﴿

Bir sözü ile her şeyin mümkün hale geldiği Cenab-ı Hakk, Hz. Hazkıyel’e aleyhisselam «Ey çürümüş kemikler, Allah toplanmanızı emrediyor.» demesini emretti.

Binlerce kişi oldukları halde, ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara “ölün” dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. ﴾Bakara suresi, 243.ayet﴿ Muhaddis(terim olarak “rivayet ettiği hadisleri senediyle birlikte nakleden ve bu hadislerin metinlerini ezbere bilen, senetlerindeki râvilerin güvenilirliği konusunda görüşleri bulunan kimse”…

Kıyamet günü(ki her insanın ölümü aynı zamanda kendi kıyametidir), Allah’ın huzurunda, ölümden sonra diriltileceklerine inanmayanların ve peygamberlerin tebliğ ettiklerine itaat etmeyenlerin, başlarını eğerek ” Ey Rabbimiz, ölümden sonra dirilmenin gerçek olduğunu gördük, şimdi inandık..” diyenlere şöyle denilecek (Secde suresi, 12.ayet) Ezeli ilmi ile her şeyi bilen Allah Azze ve Celle

“İnanmayıp, itaat (emir ve yasaklara-haram ve helal olana) etmemenize karşılık yeriniz, ebedi cehennemdir”

Kıyamet günü, Kudreti her şeyin üzerinde ve yaratmanın her türlüsünü bilen Aziz ve Celil olan Allah, bütün kemikleri bir araya getirecek, ardından kemik etine bürünecek, bütün canlılar hesap görülmeye hazır hale gelecek ve insanlar hesaplarının görülmesi için, binlerce yıl bekleyecekler.

Bir şeyi dilediği zaman, O’nun(Allah’ın) emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.﴾Yasin suresi, 82.ayet ﴿ Onların(insanlar) hepsi mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır. ﴾Yasin suresi, 32.ayet﴿ Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitapta(Levh-i mahfuz) hiçbir şeyi eksik bırakmadık….

“Kainatı yaratan, kudreti her şeyin üzerinde olan Allah, ruhlar alemini yarattıktan 2 bin yıl sonra, maddenin biçim almış durumunu yani cisimler alemini, yani maddenin şekil bulmuş halini yarattı” Erzurumlu İbrahim Hakkı rahmetullahi aleyh

Dünya, ilk yaratıldığından bu yana ne kadar düzenden geçti ve hala da devam ediyor.İyi düşünün. Kainatın her tarafını meleklerle dolduran Cenab-ı Allah, yeryüzünü de çeşitli mahlukatlarla doldurdu. Cenab-ı Allah yeryüzünde renksiz, dumansız ve harareti olmayan ateş’ten olan, asıl sureti insanların suretine benzeyen fakat bedenleri meleklerin bedenleri gibi latif olduğu için diledikleri şekle girebilen Cin’leri yaratmıştır…

“Cehennemde bir zindana girerler ki ona ‘Bûles’ denir ” Cennet ve cehennem’in şahidi Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

«Bana(emir ve yasaklarıma itaat ederek) kulluk edin ki, size karşılığını(cennet ve diğer mükafatlarla) vereyim. Bana(emir ve yasaklarıma itaatte) kulluk etmeyi, büyüklüklerine(yaşamlarına uymadığından) yediremiyenler(kibirlenenler) alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir.» (Mü’min suresi, 60.ayet) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mütekebbirler(emir ve yasaklara itaat etmeyen, büyüklenen ve kibirlenenler) kıyamet günü, insan şeklinde tozlar gibi haşr (diriltilirler) olunurlar. Küçüklerden…