Kendisini başkasından üstün gören ve ayrımcılık(ırkçılık) yapan şüphesiz şeytanın taraftarıdır çünkü ilk ırkçılık yapan odur.

(Şeytan dedi ki)“Ben ondan(insandan) hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın” dedi. ﴾A’raf suresi, 12.ayet﴿ Irk (العرق) kelimesi Arapça’da “kök, bitkinin gövdesi, yaprağın sapı, damar, asıl, irsî özellik, nesep, menşe, ata” gibi anlamlara gelir (Lisânü’l-ʿArab, “ʿarḳ” md.; Tâcü’l-ʿarûs, “ʿarḳ” md.) Kur’an-ı Kerim, mânevî ve ahlâkî değer ölçülerine vurgu yapan ifadelerle eşitliği temel prensip olarak…

İnsan için günahı küçük görmekten veya günahı küçük-büyük olarak nitelendirmekten daha ciddi bir musibet yoktur..

Sırrı mukaddes kılınsın Ahmed bin Âsım, Tebe-i tâbiîn neslinden olup evliyanın meşhurlarındandır. Buyurmuşlardır ki; “Âfiyet (sıhhat ve iyi durum) büyük bir nîmettir. Emeli, arzu ve istekleri kısa yapmak lâzımdır. Makam, mevkı kapmak için yarış etmek gibi hırs yoktur. İnsanın, hevâ ve arzularına uyması, kendisine büyük bir zulümdür. Farzları yapmak gibi tâat(Allah’ın beğendiği ameller) yoktur. Günahı…

En şiddetli günah nedir? diye soruldu, şöyle cevap verdi; “Bir günahın, günah olduğunu bilmemektir.”

Sırrı mukaddes kılınsın Ahmed bin Âsım, Tebe-i tâbiîn(Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem görenler, aynı zamanda iman edenler ile tanışanlardan) neslinden olup evliyanın meşhurlarındandır. Ahmed bin Âsım rahmetullahi aleyh sohbetlerinde sorulan sorulardan bazılarına şu şekilde cevap vermişlerdir; “Allahü teâlâya kendisiyle yakın olabileceğimiz en üstün şey nedir?” diye sordular: “Kibir, riyâ, haset (çekememezlik), gıybet, kin, kızma,…

İnsan utanma duygusunu kaybettiği zaman dengesini de kaybeder..

Dengesini kaybeden insandan ise her kötülük beklenebilir. Şüphesiz ki insanlardan utandığını ve çekindiğini söyleyen ama Allah-ü Teala’dan utanıp çekinmeyen bu sözünde gerçekçi ve samimi değildir. Kişi, her durumda Allah’ın kendisini gördüğünü bilmelidir. İmâm-ı Câfer-i Sâdık hazretleri rahmetullahi aleyh buyurmuşlardır ki; “Günâh işlemekten utanmayan kimseden sakın! Çünkü, seni bir lokma ekmeğe satar” Sırrı mukaddes kılınsın Ebû…

Tarafını sen seç..

1971. Hadis– Abdullah b. Mes’ûd’dan radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Doğruluktan ayrılmayınız! Doğruluk iyiliğe götürür, iyilikte  Cennete götürür. Kişi doğru olduğu ve doğruları araştırıp yine doğru yolda olduğu sürece Allah katında “Sıddîk” = Dosdoğru kimse, Allah’tan gelenleri tasdik eden kimse olarak yazılır. Yalandan sakınıp uzak durunuz. Yalan…

“Kur’ân’daki bir kelimenin bile taşıdığı anlam, bir nüans’dır(ince ayrıntı)” Profesör Dr. Maurice Bucaille

Bu muazzam araştırmasını kaleme alan Profesör Bucaille kitabında şöyle devam etmektedir; Güneş, kendi çevresinde takriben 25 günde döner. Ay ise kendi çevresinde yaptığı dönüş ile dünya etrafındaki dönüşünü aynı zaman zarfında, yani yaklaşık olarak 29,5 günde tamamlar. Kur’an’da özel bir hareketle yapılan bir dönüşe işaret eden Arapça kelime Sabaha fiilidir ki Yasin suresi 40. ayet…

“Kötü yılan bile kötü arkadaştan iyidir. Çünkü kötü yılan insanın yalnızca canını alır. Kötü arkadaş ise insanı cehenneme sürükler..” demiştir Mevlana Celaleddin Rumi sırrı mukaddes kılınsın

Ve şöyle devam etmiştir sözüne Mevlana Celaleddin-i Rumi rahmetullahi aleyh; “İnsan, görüştüklerinin huyu ile huylanır ve benimser” Dikkat edelim. 1944. Hadis– Abdullah b. Amr’den radıyallahu anh rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah katında arkadaşın en iyisi arkadaşına iyi olandır. Allah katında komşunun en iyisi ise komşusuna karşı iyi…

“Kur’ân’ın, yaratılış hakkında verdiği bilgilerle, kâinatın oluşumu konusundaki çağdaş bilgiler(bilim) arasında, hiçbir surette, en ufak bir aykırılık bulunmamaktadır” Profesör Dr. Maurice Bucaille

Bir zamanlar Kur’an’ın ışığında araştırmalarına devam eden ve onun hak kitap olduğuna iman eden Profesör Bucaille şöyle devam etmiştir ; “Kur’ân’ın bildirdiği(Fussilet suresi 9-12. ayetlerde bildirilen göklerin ve yerin yaratılışı) ile bilimin tespiti arasında mükemmel bir uyum görülmektedir” Eski imam ve müftü olan, bilmezliği, doğru yoldan sapmışlığı dolayısiyle bir çok insanı da saptıran ve akılsızlığı…

“Şayet Kur’ân’ın müellifi(yazarı) bir insan ise, 7. yüzyılda bugün çağdaş bilimsel sonuçlara uygunluğu ortaya çıkan hususları nasıl yazmıştı?” Prof.Dr.Maurice Bucaille

Geçmişte ve günümüzde bir çok insanın, yaşamın her zamanında ve mekanında Kur’an-ı Kerim’in rehber edinilmesine şiddetle karşı çıkılmasına bir çok kez tanık olduk. Fakat Prof. Dr. Maurice Bucaille Kur’an-ı Kerim’i derinlemesine araştırması sırasında aldığı notları kitabında bizlere şöyle aktarmaktadır; “Kitab-ı Mukaddes’te(İncil) çok büyük bilimsel hatalar bulunduğu halde, burada(Kur’an’da) bir tek yanlışa bile rastlamadım. Şimdi hiçbir…