“O insandır ki kıyamet günü onun sancağı arkasına saplanıp dikilecektir, O zalim ve zulüm eden devlet başkanıdır.” Allah’ın son elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Zalimler ve zulmedenler için yaşasın Cehennem!!! 2191.Hadis– Ebû Saîd el Hudrî’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün ikindi namazını ilk vaktinde kıldırıp sonra kalkıp konuşmaya başladı. Kıyamete kadar olacak şeylerden bildirmedik hiçbir şey bırakmadı. Bu haber verdiği şeyleri ezberleyen ezberledi unutan unuttu. Söyledikleri arasında şunlar vardı: “Dünya yemyeşil…

Namaz kılmayan birinin, Cehennemin derinliğini bilmesi, sonunu öğrenmesi ile doğru orantılıdır; bir kaya düşünün ki cehennemin kenarından aşağıya doğru yuvarlandığında 70 sene geçmesine rağmen yine de dibine ulaşamaz.

Ahiret, insan için bir hazine kadar değerli(olmalı). “Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi vardır” denir. Dünyadaki yaşam geçici ve tükenici, öldükten sonraki yaşam olan ahiret ise sonsuzdur. İnsan aklı, ölüm kendisine gelmeyecek gibi sonsuza daha yatkındır. İnsanın emelleri(hedefleri-amaçları) ve idealleri, onun aklındaki dünya sonsuzuna yöneliktir. Fakat gerçek olan sonsuzluk ahirettedir ve ahireti düşünmeyen, ona…

En güzel işiten, nasihatleri(öğüdü) dinleyip ondan yararlanandır.

Öğüdün size ulaşmasını engelleyen, gurur perdesidir.Gurur ve bencillik kalkmadıkça öğüt etkili olmaz. Çünkü insan yine istek ve arzularına göre hareket eder. Zira insan, cahil olduğu müddetçe mazeret gösterebilir. O mazeretler bazen çok şaşırtıcı ve gereksiz saçmalıklardan ibarettir. Vakit değerlidir ama insan mazeret sunmak isterse, ertelemekle ancak kendisini oyalar. Nasihat edeni değil. Dünya, nimetlerinin devamı bulunmayan,…

Teknoloji, insanlar tarafından yine insanlar için yaşamı kolaylaştırmak adına geliştirilen bir bilimdir.

Fakat insanların teknolojik olarak ilerlemelerinin ve geliştirmelerinin bir sınırı vardır. Hiçbir insan, dünyanın koruyucu kalkanı olan manyetosferi üretemez. Öyle bir teknoloji olması gerekir ki koruyucu kalkan, güneş rüzgârının Dünya’nın manyetik alanı ile doğru orantılı olsun ki kalkan bu şekilde etkileşimi ile oluşur. Bu şekil, Dünya’nın güneş rüzgârıyla tamponlandığı için sürekli değişen manyetik alanın şeklini ve…

“Kıyamet günü Allah Teâlâ’ya kullarından birisi getirilir” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

Allah Teâlâ «Dünyada benim için ne yaptın?» diye sorar. O kul «Ey Rabbım, dünyada iken senin rızânı umabileceğim zerre ağırlığınca bir şey yapmadım.» der ve bunu üç kere tekrarlar. Sonunda da şöyle der «Ey Rabbım, sen bana fazla mal vermiştin ve ben insanlarla alışveriş ederdim. Müsamahalı olmak benim huylarımdandı. Eli bol olana kolaylık gösterir, darda…

Fakat insanlar Lâ ilâhe illallah kelimesinden uzaklaştılar. Onlarda sadece dilin kelime-i tevhîdi söylemesi kaldı.

İran’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi olan Ahmed Gazali rahmetullahi aleyh, büyük âlim İmâm-ı Gazâlî’nin rahmetullahi aleyh kardeşidir. Ahmed Gazâlî hazretleri vâzlarının birinde Lâ ilâhe illallah lafzının faziletini şöyle anlattı: Allahü teâlâ hadîs-i kutsî’de(Kutsal sözünde); “La ilâhe illallah benim kal’amdır(kale-sur). Kim benim kal’ama girerse, azâbımdan emîn olur.” buyuruyor. Lâ ilâhe illallah, Allahü teâlâyı bildiren…

Onun adı nasihat almaz insandır.

Bir şey dinlediği(okuduğu) zaman, ya kendi yaşadıklarını düşünerek asıl anlaması gerekeni anlamaz(farklı anlar)ki buna en iyi örnek sırrı mukaddes kılınsın Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ilahi aşk için yazdıklarını kendi haram olan ilişkisinde yada gereksiz hislerine binaen kullanır yada başkası adına düşünür ve kendine ders niteliğinde almaz. Sen bir de onun istediğini söyle bakalım, nasıl da alır…

Kendime bir not

Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünyâ ve âhirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünyâ düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında(öldüğünde) dünyâdan alınacak, âhirete götürüleceksin. Dünyâda rahat ve hoş bir hayat arama. Resûl-i ekrem sallallahu aleyhi ve sellem; “(Asıl)Hayat, âhiret hayâtıdır” buyurdu.

Bazı insanlar dünyadaki yaşamı hansel ve gretel’in şeker evini gördükleri gibi görürler.

Kendilerine ikramda ve ihsanda bulunulduğunu düşünürler, bazıları ileri gidip bunların kendi yeteneğinden olduğunu iddia eder.(halbu ki görünen ve görünmeyen her şey Allah’ın mülküdür, biz sadece O’nun verdiklerini kullanırız, o kadar) Dünyadakilerden olabildiğince faydalanırlar hatta biriktirirler. Onları bilirsiniz, hiç ölmeyecekmiş yada bu dünyaya bir daha mı geleceğiz şeklinde yaşarlar. Fakat bu bir tuzaktır. Hansel ve gretel…