Hak, şerleri hayır eyler..

Sen hakka tevekkül(güven-dayan) kıl Tefviz et(işlerini Allah’a havale et-bırak) ve rahat bul Sabır eyle ve razı ol(kazaya yani sonuca) Mevla görelim ne eyler Ne eylerse güzel eyler   Kaynak : Marifetname /Tefvizname/ Erzurumlu İbrahim Hakkı (Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun)    

Kıyamet günü, Kudreti her şeyin üzerinde ve yaratmanın her türlüsünü bilen Aziz ve Celil olan Allah, bütün kemikleri bir araya getirecek, ardından kemik etine bürünecek, bütün canlılar hesap görülmeye hazır hale gelecek ve insanlar hesaplarının görülmesi için, binlerce yıl bekleyecekler.

Bir şeyi dilediği zaman, O’nun(Allah’ın) emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir. ﴾Yasin suresi, 82.ayet ﴿ Onların(insanlar) hepsi mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır. ﴾Yasin suresi, 32.ayet﴿ Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitapta(Levh-i mahfuz) hiçbir şeyi eksik…

“100 yıl sonra beklenen emir gelecek. İsrafil aleyhisselam, sur’a ilk üfürdüğünde, sesin şiddetinden melekler yüzüstü düşüp bayılacaklar” Erzurumlu İbrahim Hakkı rahmetullahi aleyh

Kıyamet alametleri ve zamanı; biri gizli, biri açık olmak üzere ikidir. Kıyametin gizli alametleri; -İnsanda izzeti nefis(İnsanın insanlık, şeref ve haysiyetini koruması), saygı, sevgi ve merhamet, haya ve edep, cömertlik, sözünde durma, vefalı olma, doğruluk, dürüstlük, koruyuculuk, dostluk, dine bağlılık kalmayacak(gerçekleşen alametlerden) -Camiler çok fakat cemaatler az olacak(gerçekleşen alametlerden) -Binalar yükselecek(yüksek katlı binaların inşaatı- gerçekleşen…

“Kainatı yaratan, kudreti her şeyin üzerinde olan Allah, ruhlar alemini yarattıktan 2 bin yıl sonra, maddenin biçim almış durumunu yani cisimler alemini, yani maddenin şekil bulmuş halini yarattı” Erzurumlu İbrahim Hakkı rahmetullahi aleyh

Dünya, ilk yaratıldığından bu yana ne kadar düzenden geçti ve hala da devam ediyor.İyi düşünün. Kainatın her tarafını meleklerle dolduran Cenab-ı Allah, yeryüzünü de çeşitli mahlukatlarla doldurdu. Cenab-ı Allah yeryüzünde renksiz, dumansız ve harareti olmayan ateşten olan, asıl sureti insanların suretine benzeyen fakat bedenleri meleklerin bedenleri gibi latif olduğu için diledikleri şekle girebilen Cinleri yaratmıştır…

“Ya Muhammed! İnsanların yaşlıları da olsa, tarafımdan azab’a düçar edilecektir, acıma yoktur” Cehennem’e vekil tayin edilen melek Malik

Cenab-ı Allah, yerin 7 kat altında 7 tabaka Cehennem yaratmıştır ki her birinin 7 binden fazla basamakları olup, her tabakasının arası 500 yıllık mesafededir. Cehennemin 7 kapısı vardır, her birinin içinde ateşten 70 bin dağ, her dağda ateşten 70 bin dere, ateşten 70 bin kale, her kalede ateşten 70 bin ev, her evin içinde kızgın…

Kıyamet günü hamd sancağı, Allahü Teala’nın habibi Hz. Muhammed’e sallallahu aleyhi ve sellem verilecektir.

Cenab-ı Allah, Kıyamet günü habibi Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, Hamd sancağını verecektir. Mahşer gününde Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti(Allah’ın emir ve yasaklarına itaat edenler) bu sancağın altında toplanacak, Peygamber efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Makam-ı Mahmud’a(erişilen en yüksek makam) geçip ümmetine şefaatte bulunacaktır. İşte bundan ötürüdür ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi…

“Ben, La ilahe illallah diyene azap vermem” Kendisinden başka ilah olmayan Allah Azze ve Celle

Her şeyi yaratmaya mutlak gücü ve kudreti olan Hak Teala, Arş’ın nuruyla 8 cennet yaratmıştır; Darül Celal, Darüs Selam, Cennet’ül Me’va, Cennet’ül Huld, Cennet’ün Naim, Cennet’ül Firdevs, Cennet’ül Karar ve Adn Cennet’idir. Adn cenneti, büyük bir şehrin ortasında ve yüksek bir dağ üzerinde bulunan, bütün cennetlerin içerisinde ve ortalarında bulunmaktadır. Allahü Teala’nın göründüğü yer bu…

“Ya kuş! Ben de, dünyada beş vakit namazını kılan kullarıma rahmet edip, onları cehennem ateşinden korur, Naim cennetleriyle sevindiririm” Yaratmada, her noksanlıktan münezzeh olan Allah Azze ve Celle

Cenab-ı Hak, sidret’ül münteha’da yeşil zümrütten minare biçiminde büyük bir direk yaratmıştır. Bu direğin sidre’den yüksekliği 70 bin fersah( 3.979.50 km) mesafededir. O direğin başında beyaz inciden, büyük bir kubbe ve kubbenin üzerinde bir melek yaratmıştır ki şekli Tavus kuşu gibi olup, çeşitli renkteki cevherlerdendir. Bu meleğin 1500 kanadı ve her kanadında 100 bin püskül…

“Bu boşluk, İsrafil meleğinin sur’udur” Erzurumlu İbrahim Hakkı rahmetullahi aleyh

Cenab-ı Allah, Arş-ı Azam’ının altında ve onun nurundan, Arş’ın direğine bitişik kırmızı mercan renginde ve boynuz biçiminde, büyük ve muazzam uzun (mesafesini Allahü Teala bilir) içi boş bir şey yaratmıştır ki bu boşluklarda 1. berzah ve 2. berzah alemi vardır. berzah aleminde, insan bedenine girecek olan ruhlar beklemektedir. berzah aleminde ise ölen bedenlerin ruhları beklemektedir ki…

Cenab-ı Allah, yer’de ve gök’te, bütün yarattıklarının kaderlerinin yazıya göre olması için, kullarının başından geçecek her şeyi Levh-i mahfuz’a yazdırmıştır.

Cenab-ı Allah, arş-ı azam’ın altında ve onun nurundan yeşil zeberced renkte büyük bir levh yaratmıştır. Çevresi kırmızı yakuttandır. Zümrüd renginde de yeşil bir kalem yaratmıştır ki uzunluğu 100 yıllık mesafedir. Onun mürekkebi beyaz nurdandır. Cenab-ı hak, kaleme “yaz!” diye emrettiğinde kalem sarsılmış, üzüntü duyarak yıldırım sesi gibi bir sesle tesbihe başlamış ve ilahi emirleri, kıyamete…