Onların(insanların) pek çoğu haktan(Kur’an’da bildirilenlerden) hoşlanmamaktadırlar. ﴾Mü’minun suresi, 70.ayet﴿

Onun için Allah’ın emirlerine ve yasaklarına riayet etmezler. Onları bilirsiniz ve belki onlardan birisiniz. Allah, her bayana büluğ çağı itibariyle tesettürü emretmiştir.(ama bir çoğu örtünmek istemez)  Allah, her bayan ve erkeğe, karşı cins ile münasebetini mesafeli tutmasını ve evlendiği kişi haricinde hiç bir erkeğe yada bayana(ki buna günümüzde erkek arkadaş, kız arkadaş, sevgili deniyor) yakın…

Hadsiz şeref sahibi ve pek yüce olan Rabbimizi, hangi durumlarımızda nasıl tesbih eder ve yardım isteriz?

Her türlü tehlike ve korku halimde ; La ilahe illallah / Allah’tan başka ilah yoktur. Her türlü bolluk, bereket ve hayır için ; Elhamdülillah / Bütün güzel övgüler ve en iyileri Allah’a mahsus’tur. Her genişlik ve rahatlık halimde ; Eşşükrü lillah / Şükür Allah’a mahsus’tur. Her ilginç ve hayret verici şeylere karşılık ; Sübhanallah / Allah…

“Bir kimse kendini kılıca vursa, kabahat kılıcın mıdır, yoksa kendini kılıca vuranın mı?” Abdülehad Nuri Efendi sırrı mukaddes kılınsın

Allahü Teala’nın selamı, rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun, Abdülehad Nûrî Efendi İstanbul’da yetişen büyük velilerdendir. Süleymâniye Câmiinde vâz ettiği bir gün, kürsüye bir kâğıt kondu. Vâzdan sonra bu şekilde konan kâğıtları okurlardı. Kâğıdı okuyunca; “Sizin gavs(kendisine sığınanlara yardım eden anlamında Gavs ya da “Gavsu’l-Azam” da denir.) olduğunuz söyleniyor. Gavs olan, Allahü teâlânın izni ile istediğini yaparmış….

“Bütün hareketlerinizde ölçülü olun” Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh

Mısır evliyasından olan Abdülazîz Dîrînî rahmetullahi aleyh, duâlarında Allahü teâlâya şöyle münâcâtta bulunurdu: “İlâhî! İhsân ve ikrâm ederek bize kendini tanıttın. Nîmetlerin deryâsına bizleri daldırıp garkettin(bolluk içinde yaşattın). Her an nîmetlerin deryâsında yüzmekte, onlardan istifâde etmekteyiz. Bizleri râzı olduğun, beğendiğin yer olan Cennetine dâvet ettin. Seni hatırlamak, emirlerini yapmak sebebiyle, bizlere sonsuz nîmetler hazırladın, ihsân…

“Yeryüzünde kuraklık olunca, kendilerine Allah tarafından yetki verilen hayvanlar, insanların günahkar olanlarına lanet ederler” Mukaddes alemlerin sırlarının bilgini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Kime bir bilgi sorulur da o kimse bildiğini gizlerse, kıyamet gününde ateşten bir gemle (ağıza geçen,tasma) gemlenir. Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti, Kitap’ta açıklamamızdan sonra(Kur’an- Kerim’de yazan ayetler ) onları gizleyenler var ya (bilip de söylemeyenler, hakkı tavsiye etmeyenler), işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme…

Risalet semasının güneşi olan Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü üzerine..

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur ; Allah, kulunun şöyle demesinden hoşlanır ; “Rabbim, günahlarımı bağışla, günahları senden başkası bağışlayamaz” (Ebû Dâvûd, Cihâd: 17)   Kaynak : Sünen-i Tirmizi Ebu İsa (Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun) 3446. Hadis   Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz’e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun mübarek…

“Âlimleri hafife alanların âhireti yıkılır” Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh

Tebe-i tâbiînin(Peygamberimizi sallallahü aleyhi ve sellem görenlerin sohbetinde yetişti) büyüklerinden, hadîs, fıkıh âlimi, mücâhid ve zâhid olan Abdullah bin Mübârek şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Müstehabları yapmakta gevşek davranan, sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da mârifete, Allahü teâlânın rızâsına kavuşamaz. İlmin evveli niyet, sonra anlamak, sonra yapmak, sonra muhâfaza, sonra…

“Allahü teâlâ, günâh işleyip de; ‘O bizi affeder’ diyen kullarını sevmez. ” Abdullah-ı Ensârî rahmetullahi aleyh

Günâhları küçük görmekten daha zararlı bir şey yoktur. Günâhların küçüklüğünü değil de, bizleri ve bizler için her ihtiyacımızı yaratan Rabbimiz’in koyduğu yasakları çiğnemekte olduğunu düşünüp, ona göre hareket etmelidir insan. O’nun rızasına aykırı hareket etmek, emir ve yasaklarını öğrenmek için çaba sarf etmemek yada bilip de bilmemezlikten gelir gibi yaşamaya devam etmenin neresi güvenlidir ki?…