Bir tartışma sırasında, kızdığımız anda gerçek için uğraşmayı bırakır, kendimiz yani nefsimiz için uğraşmaya başlarız. Nefsin için değil, hakikat için tartışmadan kaçınarak yumuşak üslup ile sözünü söyle..

Mirac gecesinde Cennetin de kendisine gösterildiği Alemlere Rahmet olarak gönderilen, insanlardan her birinin Allahü Teala’nın kendileri için hazırlattığı cennete nail olmaları için güzel ahlaka yönlendiren Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki; “Geçersiz ve boş olan yalan söylemeyi kim terk ederse Cennetin etrafında bir köşk yaptırılır. Kim de haklı olduğu halde münakaşayı…

İnsan için günahı küçük görmekten veya günahı küçük-büyük olarak nitelendirmekten daha ciddi bir musibet yoktur..

Sırrı mukaddes kılınsın Ahmed bin Âsım, Tebe-i tâbiîn neslinden olup evliyanın meşhurlarındandır. Buyurmuşlardır ki; “Âfiyet (sıhhat ve iyi durum) büyük bir nîmettir. Emeli, arzu ve istekleri kısa yapmak lâzımdır. Makam, mevkı kapmak için yarış etmek gibi hırs yoktur. İnsanın, hevâ ve arzularına uyması, kendisine büyük bir zulümdür. Farzları yapmak gibi tâat(Allah’ın beğendiği ameller) yoktur. Günahı…

“Cennet’te içeriden dışarısı, dışarıdan içerisi gözüken köşkler vardır..” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

1984. Hadis– Hz. Ali’den radıyallahu anh rivâyete göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Cennet’te içeriden dışarısı, dışarıdan içerisi gözüken köşkler vardır.” Bir bedevi kalkarak şöyle dedi: O köşkler kim içindir? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Güzel ve tatlı sözler söyleyen, yemek yediren, nafile oruçlara devam eden, insanlar uykuda iken geceleri…

En şiddetli günah nedir? diye soruldu, şöyle cevap verdi; “Bir günahın, günah olduğunu bilmemektir.”

Sırrı mukaddes kılınsın Ahmed bin Âsım, Tebe-i tâbiîn(Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem görenler, aynı zamanda iman edenler ile tanışanlardan) neslinden olup evliyanın meşhurlarındandır. Ahmed bin Âsım rahmetullahi aleyh sohbetlerinde sorulan sorulardan bazılarına şu şekilde cevap vermişlerdir; “Allahü teâlâya kendisiyle yakın olabileceğimiz en üstün şey nedir?” diye sordular: “Kibir, riyâ, haset (çekememezlik), gıybet, kin, kızma,…

“Dünyâyı (hakiki manasıyla)öğrenen ondan soğur(uzaklaşır), âhireti öğrenen ona ısınır(ona hazırlık yapar). Hak teâlâyı tanıyan, O’nun rızâsını tercih eder.” Ahmed bin Ebü’l-Havârî sırrı mukaddes kılınsın

“Çok günah ve dünyâ sevgisiyle hastalanan kalplerinizi, dünyâdan soğuyarak(aşırılıktan ve bağlılıktan uzak durarak) ve günahları terk ederek tedâvî ediniz.” “Kalbinde bir katılaşma gördüğünde, sâlihlerle(Allah’ı ve İslamı anlatan) sohbet et(onların sohbetlerini-hayatlarını dinle/oku), onlarla bulun, yemeği azalt, nefsinin isteklerini yapma ve onu sıkıntılara alıştır.”(sıkıntılar nefsi terbiye edicidir) “Bir konuda tereddütte kalıp doğrusunu kestiremediğiniz vakit, nefsin(kendi isteğinize-arzunuza-duygularınıza) arzusuna…

İnsan utanma duygusunu kaybettiği zaman dengesini de kaybeder..

Dengesini kaybeden insandan ise her kötülük beklenebilir. Şüphesiz ki insanlardan utandığını ve çekindiğini söyleyen ama Allah-ü Teala’dan utanıp çekinmeyen bu sözünde gerçekçi ve samimi değildir. Kişi, her durumda Allah’ın kendisini gördüğünü bilmelidir. İmâm-ı Câfer-i Sâdık hazretleri rahmetullahi aleyh buyurmuşlardır ki; “Günâh işlemekten utanmayan kimseden sakın! Çünkü, seni bir lokma ekmeğe satar” Sırrı mukaddes kılınsın Ebû…

Mübârek Ramazan Bayramı ve Erzurum mes’ûd ve bahtiyar günlerinden birini yaşamaktadır.

Nakşibendi büyüklerinden olan Muhammed Lütfi Efendi(Alvarlı Efe) rahmetullahi aleyh, sırrı mukaddes kılınsın duası makbul ve yüzyılın alimlerinden biriydi. Bir bayram günü, herkes birbirinin bayramını tebrik etmekte, hastalar ziyâret edilmekte, çocuklar sevindirilmektedir. Efe hazretlerinin dergâhının önü de sanki ana baba günü. Elini öpüp, hayır duâsını almak isteyenler yarış hâlindeler. Bu sırada Efe hazretlerinin, bayramını tebrik edenlere…

Günlerin efendisi, Cuma günüdür. Gecelerin efendisi, Kadir gecesidir.

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾Kadir suresi, 1.ayet﴿  Allahü Teala, Kur’an-ı Kerim’i kadir gecesinde Levh-i Mahfuzdan dünya semasındaki yazıcı meleklere indirmiştir. Daha sonra Cebrail aleyhisselam, duruma göre ve lüzum görüldükçe, parça parça 23 senede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize diğer aylarda, gecelerde, vakitlerde indirmiştir. Kadir gecesinin ne olduğunu(nasıl idrak edeceksin) sana nasıl…

Talebesi Abdül’âl’ın, tövbe-i nasûhun ne olduğunu sorması üzerine Ahmed-i Bedevi sırrı mukaddes kılınsın şöyle buyurdu..

“Tövbenin hakikati, geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağa istigfâr(Allah’tan affını istemek) etmek, affını istemektir. İşlenen günâha tamamen(samimi ve içten) pişman ve bîzâr(o günahtan rahatsız) olmak, bir daha o günahı işlememeye cân-ı gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tövbe ile kalbi temizlemekten ibârettir.”

İnsan her haliyle kendi lehine yada aleyhine yaşar…

2674. Hadis- Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh/Allah ondan razı olsun rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim bir hidayete çağırıp(hayırda-iyilikte bir çığır-yol açıp) o yolda çığır-yöntem açarsa kendisine uyanların sevâbı kadar sevap ona verilecektir ve onların sevaplarından da hiçbir şey eksiltilmeyecektir. Her kim de bir sapıklığa çağırır(Kimde kötü-çirkin bir çığır-yöntem açar) ve o…