“Bir kimse muharrem ayında oruç tutar ise onun için her güne otuz günlük oruç sevabı vardır ” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Muharrem ayı, Allah katında saygı gösterilmeye layık görülen bir aydır. Bu ay içinde aşura günü vardır ki, o gün sevap işleyenlerin ecri(mükafatı) Allah katında çok büyük olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır ; Bir kimse muharrem ayının ilk gününü(31 Ağustos) oruçlu geçirirse, geçmiş seneyi oruçla kapatmış ve gelecek seneye de oruçla başlamış olur….

Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar, yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır. ﴾En’am suresi, 120.ayet﴿ Yarattıklarını cezalandırmaktan ötürü uyaran, esirgeyen, çok merhametli ve halim olan Allah Azze ve Celle

Allahü teâlâ,(günahlarından ötürü) bir kimseye bir müddete kadar, devamlı olarak hakkında hayırlı olmayan nîmetler verip(o insan için bazı şeyler yolunda ve güzel gider), onun da bunu Allahü teâlâ’nın bir lütfu ve ihsânı(ikramı), tuttuğu yolun(yaşadığı hayatın) kendisi için iyi olduğunu zannederek aldandığı, gururlandığı, gaflette bulunduğu(Allah’ın kendisine yaptığı bu durumdan habersiz ve duyarsız olarak yaşaması), taşkınlık yaptığı…

“Kurtuluş için, hürriyet ve iffete dikkat edin.” Abdülhakîm Hüseynî rahmetullahi aleyh

Abdülhakîm Hüseynî, gittiği yerlerde hem talebe okutup ilim öğretti, hem de sohbetleriyle insanlara dünyâda ve âhirette mutlu olmanın yollarını gösterdi. Talebelerinden birisinin; “Canım Gavs’a kurbân olsun! Bize öyle bir nasîhatte bulununuz ki dünyâ ve âhirette bizim kurtuluşumuza vesîle olsun.” dedi. Abdülhakîm Hüseynî Efendi; “Kurtuluş için hürriyet ve iffete dikkat edin.” buyurdu. Talebesi; “Efendim hürriyet ve…

“Ya Aişe, bu ay(şaban ayı) öyle bir aydır ki, ölüm meleğine, gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda(Azrail’e aleyhisselam)yazılıp verilir.” Allah’ın, başı olmayan ezeliyet lisanının tercümanı Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Hayır kapıları, bu ayda (şaban ayında) açılır. Bu ayda, kullara bereketler, uğurlar iner. Bu ayda, hatalar bir yana atılır. Bu ayda, günahlar silinir. Bu ay (şaban ayı), Allah Rasulu’nün sallallahu aleyhi ve sellem ay’ıdır, bunun içindir ki diğer zamanlardan daha fazla salavat gönderilmesi gerekir. İnsanlar şaban ay’ını bir nimet olarak bilmeli, günahlardan temizlenmeli, tevbe etmelidir. Dua…

“Sizden birinizin tevbe etmesi, kaybettiği bir şeyi bulduğunda nasıl sevinirse, Allah ondan daha fazla sevindirir.” Allah’ın inayet ve yardımının kaynağı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

Enes b. Mâlik’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah’dan sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle buyurdu: “Allah: Ey Ademoğlu! Sen bana duâ ettiğin ve benden ümid ettiğin sürece senin hatalarını bağışlarım ve hiç aldırış etmem. Ey Ademoğlu! Senin günahların göğün bulutlarına ulaşsa bile sen de benden bağışlanma dilesen seni bağışlarım ve hiçbir şeye aldırış…

“Bu sözleri söylemek, kulun günahlarını şu ağacın yapraklarını döktüğü gibi mutlaka dökecektir” Allah’ın sırlarının madeni Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Allahü Teala Ashab-ı Kiram’dan razı olsun, Enes’den rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaprakları kurumuş bir ağacın yanından geçerken bastonuyla ağaca vurdu ve yaprakları döküldü. Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Tüm eksiksiz övgüler Allah’a mahsustur, Allah’ı tenzih ederim ve O’nu överim, O’ndan başka gerçek ilah yoktur. Ancak O’ vardır. Allah en büyüktür” sözlerini söylemek kulun…

“Allah’ım, günahlarımı bağışla, rızkımı genişlet, bana verdiğin rızıkları bereketli kıl.” Allah’ın nurlarının deryası Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Enes’den radıyallahü anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim sabah vakti, “Ey Allah’ım sana iman ettiğimize şâhid olarak, arşını taşıyan meleklerin varlığına iman edip, tüm meleklerin de varlığını kabul ederek, tüm varlıkları da senin yarattığını kabul ederek şâhidlik ederim ki, senden başka gerçek ilah yoktur. Ancak sen varsın,…

İnsan, Allah’ın kulu’dur

Peki, o zaman ; Ezan’ı işittiği vakit, vazîfeye davet’e icab etmesi gerekmez mi, Ne vakit son nefesini vereceğini bilmezken, bunca günahına tövbe etmesi ve Rabbin’den af dilemesi gerekmez mi Dertlere, sıkıntılara, meşakkatlere sabır göstermez ve isyan ederse, onları verenin de, sıkıntıları giderecek olanın da Allahü teâlâ olduğunu bilmez mi,  Dua etmesi lazım değil mi, İnsan…

“Bütün hareketlerinizde ölçülü olun” Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh

Mısır evliyasından olan Abdülazîz Dîrînî rahmetullahi aleyh, duâlarında Allahü teâlâya şöyle münâcâtta bulunurdu: “İlâhî! İhsân ve ikrâm ederek bize kendini tanıttın. Nîmetlerin deryâsına bizleri daldırıp garkettin(bolluk içinde yaşattın). Her an nîmetlerin deryâsında yüzmekte, onlardan istifâde etmekteyiz. Bizleri râzı olduğun, beğendiğin yer olan Cennetine dâvet ettin. Seni hatırlamak, emirlerini yapmak sebebiyle, bizlere sonsuz nîmetler hazırladın, ihsân…

“İki kelime vardır ki, dilde hafif, terazide ağır ve Rahman olan Allah’a da pek sevimlidir.” Allahü Teala’nın rahmet peygamberi Hz. Muhammed sallalhu aleyhi ve sellem

Allahü Teala hepsinden razı olsun, Ashab-ı Kiramdan Ebû Hüreyre’den rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; İki kelime vardır ki dilde hafif, fakat terazide ağır ve Rahman olan Allah’a da pek sevimlidir; Kendisine layık övgülerle Allah yücedir ve eksiksizdir en büyük Allah ne yücedir. (Buhârî, Deavat: 27; Müslim, Zikr: 17) Kim, günde 100 sefer…