Mübârek Ramazan Bayramı ve Erzurum mes’ûd ve bahtiyar günlerinden birini yaşamaktadır.

Nakşibendi büyüklerinden olan Muhammed Lütfi Efendi(Alvarlı Efe) rahmetullahi aleyh, sırrı mukaddes kılınsın duası makbul ve yüzyılın alimlerinden biriydi. Bir bayram günü, herkes birbirinin bayramını tebrik etmekte, hastalar ziyâret edilmekte, çocuklar sevindirilmektedir. Efe hazretlerinin dergâhının önü de sanki ana baba günü. Elini öpüp, hayır duâsını almak isteyenler yarış hâlindeler. Bu sırada Efe hazretlerinin, bayramını tebrik edenlere…

“Kur’ân’ın, yaratılış hakkında verdiği bilgilerle, kâinatın oluşumu konusundaki çağdaş bilgiler(bilim) arasında, hiçbir surette, en ufak bir aykırılık bulunmamaktadır” Profesör Dr. Maurice Bucaille

Bir zamanlar Kur’an’ın ışığında araştırmalarına devam eden ve onun hak kitap olduğuna iman eden Profesör Bucaille şöyle devam etmiştir ; “Kur’ân’ın bildirdiği(Fussilet suresi 9-12. ayetlerde bildirilen göklerin ve yerin yaratılışı) ile bilimin tespiti arasında mükemmel bir uyum görülmektedir” Eski imam ve müftü olan, bilmezliği, doğru yoldan sapmışlığı dolayısiyle bir çok insanı da saptıran ve akılsızlığı…

“Kaptanı usta olmayan gemiye, her rüzgar kötüdür.” demiştir George Herbert

Tecrübe, kelime manası itibariyle; bir olaya ya da konuya maruz kalmak veya müdahil(karışmak-içinde bulunmak) olmak yoluyla, o olay veya konuya hakim veya hazırlıklı olmak demektir. Yani daha önce o konuyu deneyimlemiş veya olayı yaşamış, görmüş olmaktır. Deneyim ve tecrübe edinmeyene göre ise bilmediği her şey çekindiren, korkutan, olumsuz veya yanlıştır. Kainatta ve dünyadaki her şeyin…

“Şaban ayında Allah-ü Teala kullarına bereketler indirir, hataları bir yana atılır, günahları silinir” Abdülkadir-i Geylani sırrı mukaddes kılınsın

Bu ay Allah-ü Teala’nın Resulü Ekrem’e sallallahu aleyhi ve sellem, özel kıldığı bir aydır ki, diğer zamanlarda olduğu gibi aslında bu ay içerisinde salavat-ı şerifeleri daha fazla okumak ve bağışlamak gerekir. Okuduğumuz salavat-ı şerifeler, rahmet, övgü, istiğfar, şefaat ve dua ile eşdeğerdir, bundan ötürüdür ki mükafatı da güzeldir. Sahabe’nin ileri gelenlerinden ders alan Mücahid şöyle…

Her kim müslüman kardeşine herhangi bir iyilik ve hayırda bulunursa, Allah’ta o kişiye aynı muamelede bulunur, hem dünyada hem de ahirette.

1425.Hadis – Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her kim bir mü’minin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah’ta onun ahiretteki sıkıntılarından bir sıkıntısını giderecektir. Her kim de Müslümanın bir ayıp ve kusurunu örterse, Allah’ta dünyada ve ahirette o kulunun ayıbını örter, o kişi müslüman kardeşinin yardımında…

5 vakit namazın örneklemesini şöyle yapmıştır Allah’ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; “Söyleyiniz sizden birinizin kapısının önünden her gün beş sefer yıkandığı bir nehir aksaydı o kimsede kir adına bir şey kalır mıydı? Ashab “onun üzerinde kirden bir şey kalmaz” dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem; “işte beş vakit namaz aynen böyledir. Allah o namazla kulunun hatalarını siler süpürür.” (Nuhari,…

“İnsan yalnızca farkına vardığı şeylerden sorumlu olsaydı, akılsız aptallar her türlü hatadan peşin peşin arınmış olurlardı” demiştir Milan Kundera

Ancak azizim, insan bilmekle yükümlüdür. İnsan bilgisizliğinden sorumludur. Bilgisizlik bir hatadır. Nasıl ki günümüzde insan bir suç işleyip, “ben bunun suç olduğunu ve bana nelere sebep olacağını bilmiyordum” diyemez ve buna hakkı yoksa, “Allah’ın emir ve yasaklarından haberim yoktu, bunları yapmadığım takdirde cehennem ve kabir azabı ile cezalandırılacağımı bilmiyordum” deme hakkı da öldükten sonra kendisine…

Allah’ın yarattığı ay’ın hilalden dolunay olabilmesi için bile bir zaman gerekir

Bu zaman içinde diğer evrelerini görürüz. Biz insanlar da aynı durumdayız, bir şey için zaman gerekir bazen, zaman gerektiğinde ise sabır gerekir, “Sabretmek öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir.” demiştir Şems-i Tebrizi rahmetullahi aleyh ve eklemiştir  “Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül/(aklında canlandırmak) edebilmektir “ ” Geçmiş, zihinlerimizi kaplayan bir sis bulutundan…