Türkçe’de daha çok dilenenlere yapılan küçük para yardımı için kullanılan ‘Sadaka’ terimi, bunun yanı sıra aslında Allah’ın hoşnutluğunu(rızasını) kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yapılan gönüllü ve İslam’da yine Allah’ın emrettiği zorunlu maddî yardımları, bu çerçevede verilen para ve eşyayı ifade eder.

Sadaka(zekat), İslâm’ın 5 şartından ve farz ibadetlerden birini oluşturmaktadır. Allah Azze ve Celle, kişinin edindiği malı kendi başarısının ürünü diye görmemesi gerektiğini, bunun gerçek sahibinin Allah olduğunu ve kendisine imtihan amacıyla bir lütuf ve emanet olarak verildiğini hatırlatır, şöyle buyurur Alemlerin Rabbi olan Allah; De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin….

Günlerin efendisi, Cuma günüdür. Gecelerin efendisi, Kadir gecesidir.

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾Kadir suresi, 1.ayet﴿  Allahü Teala, Kur’an-ı Kerim’i kadir gecesinde Levh-i Mahfuzdan dünya semasındaki yazıcı meleklere indirmiştir. Daha sonra Cebrail aleyhisselam, duruma göre ve lüzum görüldükçe, parça parça 23 senede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize diğer aylarda, gecelerde, vakitlerde indirmiştir. Kadir gecesinin ne olduğunu(nasıl idrak edeceksin) sana nasıl…

İnsan her haliyle kendi lehine yada aleyhine yaşar…

2674. Hadis- Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh/Allah ondan razı olsun rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim bir hidayete çağırıp(hayırda-iyilikte bir çığır-yol açıp) o yolda çığır-yöntem açarsa kendisine uyanların sevâbı kadar sevap ona verilecektir ve onların sevaplarından da hiçbir şey eksiltilmeyecektir. Her kim de bir sapıklığa çağırır(Kimde kötü-çirkin bir çığır-yöntem açar) ve o…

Allahü teala’yı bil, Allahü teala’yı tanı.

Allahü teâlâ’yı bildikten sonra, O’nun kazâsına, kaderine, hayrına, şerrine, azına, çoğuna, acısına, tatlısına, (mahbûbuna) sevgili gelene ve (mekrûhuna) kötü gelene rızâ gösterip, hepsinin Allahü teâlâ’dan olduğuna inanmak ve teslîm olmak büyük nîmettir.

Hayırda ve şer’de sebep olan yapan gibidir.

Allahü Teala bizleri güzel durumlara aracılık edenlerden eylesin, kötü durumlara aracılık etmekten bizleri muhafaza eylesin. Şüphesiz ki Rabbimiz çok esirgeyen, çok muhafaza eden ve çok merhamet edendir.

Bazen olur ki bir şey hoşunuza gitmez ama o’ sizin için hayırlıdır. Siz bilmezsiniz, her şeyi bir hikmete göre takdir eden Allah bilir.

48 Yaşında olduğu 1702 senesi Şâban ayının ilk Cumâ gecesiydi. Akşam namazından sonra komşularından birine tâziyeye gitmişti. Yatsı olmadan câmiye gitmek için ayrılan İsmâil Fakîrullah hazretleri karanlıkta evin avlusuna çıktı. Avluda, içinde su olmayan 15 metre derinliğinde içi boş ve ağzı açık bir kuyu vardı. İsmâil Fakîrullah, karanlıkta bu kuyuyu takdîr-i ilâhî fark edemeyerek içine…

“Allahü teâlâya dön(ibadet,dua ve zikir ile) ve netîceyi sabırla bekle. Ümidin kırılmasın, îtimâdın sarsılmasın. Çünkü gelen belânın altında ne gibi hayırların yattığını o anda idrak edemezsin.” demişti bir zamanlar velîlerin beşincisi olan Bâyezîd-i Bistâmî sırrı mukaddes kılınsın

Evliyânın büyüklerinden olan Bündâr bin Hüseyin Şirazi sırrı mukaddes kılınsın buyurmuştur ki ; “Zamânın belâ ve musîbetleri, beni terbiye etmiştir. Nasîhat, ancak akıllı olan içindir. Ben acıyı, tatlıyı, hepsini tattım. Yiğidin hayâtı çilelidir. Bütün çile ve nîmetlerden, olmuştur benim mutlaka nasîbim.” Tasavvuf büyüklerinden velî ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlim olan Ebû Abdullah Merrakûş rahmetullahi aleyh,…

Hak, şerleri hayır eyler..

Sen hakka tevekkül(güven-dayan) kıl Tefviz et(işlerini Allah’a havale et-bırak) ve rahat bul Sabır eyle ve razı ol(kazaya yani sonuca) Mevla görelim ne eyler Ne eylerse güzel eyler   Kaynak : Marifetname /Tefvizname/ Erzurumlu İbrahim Hakkı (Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun)    

Her kim müslüman kardeşine herhangi bir iyilik ve hayırda bulunursa, Allah’ta o kişiye aynı muamelede bulunur, hem dünyada hem de ahirette.

1425.Hadis – Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her kim bir mü’minin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah’ta onun ahiretteki sıkıntılarından bir sıkıntısını giderecektir. Her kim de Müslümanın bir ayıp ve kusurunu örterse, Allah’ta dünyada ve ahirette o kulunun ayıbını örter, o kişi müslüman kardeşinin yardımında…

“Tartışırken sakin olun; şiddetiniz hatayı kusura, gerçeği kabalığa çevirir” demiştir George Herbert

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki; Salih müslümanlar, öfkelerini tutanlardır. Hangi yaşta olursa olsun, bir insanın ne şekilde yetiştiğini veya kendisini nasıl yetiştirdiğini bir münakaşa veya münazara ortamındaki davranışlarından anlayabilirsiniz. George Bernard Shaw, “İnsanın yetişme düzeyi, kavga ederken gösterdiği davranışla ölçülür.” demiştir. İnsan, kendisine karşı yapılan hatâ ve kusurlara tahammül edip, öfkelenince sabretmeli,…