Bir zamanlar yani henüz yaşadığı sıralarda “Kendi yarattıklarını cezalandıran ya da ödüllendiren, biz insanlarınkine benzer istekleri olan bir Tanrı’yı benim aklım almaz” demişti Albert Einstein ve şöyle devam etmişti..

Bedeni ile öldükten sonra yaşayabilecek(öldükten sonra dirilmeye) bir insan da düşünemem. Zayıf yürekliler, korku ya da gülünç bir bencillikle bu çeşit düşünceleri beslesinler istedikleri kadar. “Tanrı” sözcüğü benim için insan zaaflarının bir ifadesi ve ürünü olmanın ötesinde bir anlam ifade etmiyor. “Kutsal Kitap” saygı duyduğum, ancak yine de ilkel ve bir hayli çocuksu bulduğum bir söylenceler…

“İnsanlar zâlimi ve zulmünü görüp de onu zulümden el çektirmezlerse, Allah’ın onların hepsinin başına bir ceza indirmesi çok yakındır” Bütün peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

2168. Hadis – Ebû Bekir es Sıddik’den radıyallahu anh/Allah ondan razı olsun, rivâyete göre, şöyle demiştir; “Ey insanlar; Sizler sadece kendinizden sorumlusunuz, eğer siz doğru yolda iseniz sapıklığa(doğru yoldan ayrılanlar) düşenler size hiçbir zarar veremezler.” Maide 105. ayetini okuyorsunuz, halbuki ben Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: “İnsanlar zâlimi ve zulmünü görüp de…

Sanatı icra eden bir sanatçı olmak zorundadır. Yaratan Allah’tır, yarattığı sanatlı eserlerinden her birinde açıkca görünmektedir.

(Fotoğraf: Devin Brown) Bir su damlası kurutma sürecinde olduğunda, işte böyle görünür. Yukarıdaki görüntü, Georgia Tech’in araştırmacısı Devin Brown tarafından yanlışlıkla laboratuardaki bir silikon çipin üzerine düşen bir su damlasının aldığı bir mikrograftır (mikroskoptan alınan bir görüntü). Çip üzerinde mikroskobik desenler yapmak için elektron ışını kullanan Brown, fotoğrafı 10x büyütmede çekti. “Blue Sun Flower” başlıklı…

Teknoloji, insanlar tarafından yine insanlar için yaşamı kolaylaştırmak adına geliştirilen bir bilimdir.

Fakat insanların teknolojik olarak ilerlemelerinin ve geliştirmelerinin bir sınırı vardır. Hiçbir insan, dünyanın koruyucu kalkanı olan manyetosferi üretemez. Öyle bir teknoloji olması gerekir ki koruyucu kalkan, güneş rüzgârının Dünya’nın manyetik alanı ile doğru orantılı olsun ki kalkan bu şekilde etkileşimi ile oluşur. Bu şekil, Dünya’nın güneş rüzgârıyla tamponlandığı için sürekli değişen manyetik alanın şeklini ve…

Fakat insanlar Lâ ilâhe illallah kelimesinden uzaklaştılar. Onlarda sadece dilin kelime-i tevhîdi söylemesi kaldı.

İran’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi olan Ahmed Gazali rahmetullahi aleyh, büyük âlim İmâm-ı Gazâlî’nin rahmetullahi aleyh kardeşidir. Ahmed Gazâlî hazretleri vâzlarının birinde Lâ ilâhe illallah lafzının faziletini şöyle anlattı: Allahü teâlâ hadîs-i kutsî’de(Kutsal sözünde); “La ilâhe illallah benim kal’amdır(kale-sur). Kim benim kal’ama girerse, azâbımdan emîn olur.” buyuruyor. Lâ ilâhe illallah, Allahü teâlâyı bildiren…

Onun adı nasihat almaz insandır.

Bir şey dinlediği(okuduğu) zaman, ya kendi yaşadıklarını düşünerek asıl anlaması gerekeni anlamaz(farklı anlar)ki buna en iyi örnek sırrı mukaddes kılınsın Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ilahi aşk için yazdıklarını kendi haram olan ilişkisinde yada gereksiz hislerine binaen kullanır yada başkası adına düşünür ve kendine ders niteliğinde almaz. Sen bir de onun istediğini söyle bakalım, nasıl da alır…

“Namaz kılanları da biliyoruz, neler yapıyorlar. Ben namaz kılmıyorum, tesettürüm de yok ama ben onlar gibi değilim, iyi bir insanım” gibi düşünenlere ithaf olunur

Öncelikle genellemelerden kaçınılmasını tavsiye ederim, çünkü hem yanlıştır hem de tehlikelidir. Genelleme yaparak bir şey söylediğinizde o sözün nerelere gideceğini ve kimlere ucunun dokunacağını o an düşünemiyorsunuz. Allah muhafaza buyursun, “namaz kılanları da biliyoruz” derken bu söyleminize kadar namaz kılan Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere diğer Peygamberleri aleyhimusselam ve evliyaları sırları…

İslam, bazı insanların düşündüklerinin aksine, iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar

İyilik ve kötülük, yaşamın her yönüyle/her konuda, içinde olan bir husustur. Her şey, ancak zıddı ile bilinir, ehemmiyeti anlaşılır ve kıymet bilinir. İnsanların bazı davranışlarına rağmen, çok merhametli ve çok bağışlayıcı olan Allah, belki günah ve hatalarından, yanlışlarından pişman olurlar ve bana yönelirler diye(ki bu pişmanlık kalpte başlarsa bile geçerlidir) hemen cezalandırmaz, bekler, kullarına yine…

“İnsan’ı yanlışa götürecek olan düşünceyi ona güzel, makul gösteririm” şeytan

Yaratıcımız Allah Azze ve Celle, hem Asr-ı saadette hem sonraki gelecek olan insanlara nesilden nesile aktarılması adına, şeytan’ın insanları nasıl doğru yoldan alıkoyduğunu ve kandırdığını anlatması için, Resulü Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yanına göndermişti, bu konuşmalardan bir bölümü ise şöyledir ; “Yâ Muhammed! (Benim yaptırma gücüm yoktur )Bir kimseyi ben kendi…

“İnsana kabirden daha ibret verici ve daha çok nasîhat eden bir şey yoktur” Abdullah bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun; 9. yüzyıl hadîs âlimlerinin meşhûrlarından olan Abdullah bin Abdülaziz şöyle buyurmuşlardır ; “İnsanoğlu gaflete dalar ise, Allahü teâlâ’nın emirlerini yapmaz ve yasakladığı şeyleri yapmaya başlar. İnsanlardan korkarak, iyiliği emredip, kötülüklerden sakındırma farzını terk eder.” “Verâ yani şüphelilerden sakınmak çok kıymetli bir haslettir. İnsanın kalbinde verâ’nın bulunması, bütün dünyâya…