İnsan, ihtiyaçları olan bir varlıktır. Evet kul, yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra duâ ederse, Allah Teâlâ kanunlarına uyan herkese lütfettiği hazînelerini ona da verir.

Allah Teâlâ zâtı bakımından her şeye yakındır. Çünkü her şey, O’nun tarafından varedilmiştir. Biz biliyoruz ki; amelî hükümler (amel, insana dair bütün eylemleri/fiilleri kapsar), îmânı kuvvetlendirmek ve nefsi islâh etmek için meşru kılınmıştır. Onlar bilmelidirler ki, Allah Tealâ kendilerine(kullarına) pek yakındır. O’nunla kendileri arasında duâ ve ibâdetlerini Allah’a iletecek bir aracı ve şefaatçi yoktur. Allah…

“Ey insanoğlu! Zamana bir bak! Benim rızam için her şeyden geçip de kendisini aziz etmediğim, bana güvendiği için kafi gelmediğim kimse var mı?” Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle

(Şanlıurfa/ Hz. İbrahim’in aleyhisselam mancınığa gerildiği yer) Allah, her sözü doğru olandır.  Hz. İbrahim aleyhisselam, Nemrud tarafından yakılmak üzere ateşe atıldığında “Ey ateş! İbrahim’e serin ol(yakma)” diye emir buyurarak kurtaran ve muhafaza eden Allah’tır. Çünkü Hz. İbrahim aleyhisselam Rabbine tevekkül(ona güvenip dayanmıştı) etmişti. Allah’ın kendisini aziz edip, kafi geldiği kullarından biri olan Hz. İbrahim’in aleyhisselam…

Hani İbrahim,”Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster”demişti. ﴾Bakara suresi, 260.ayet﴿ Kesin delil sahibi Allah Azze ve Celle

(Allah Hz. İbrahim’e aleyhisselam) “İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için” demişti. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Bakara suresi, 260.ayet) «Onları kendine…

Allah’ın kendisine dost eylediği Hz. İbrahim’in aleyhisselam duası ile niyaz..

“O'(Allah), beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.” ﴾Şuara suresi, 78.ayet﴿  “O'(Allah), bana yediren ve içirendir.” ﴾Şuara suresi, 79.ayet﴿  “Hastalandığımda da O'(Allah) bana şifa verir.” ﴾Şuara suresi, 80.ayet﴿  “O'(Allah), benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.” ﴾Şuara suresi, 81.ayet﴿  “O'(Allah), hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.” ﴾Şuara suresi, 82.ayet﴿  “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.” ﴾Şuara suresi, 83.ayet﴿ “Beni…

Hayat veren(kurtardığım hayat sayısı diyerek övünen) sağlık çalışanları değil, kendilerini de az bir sudan(meniden) yaratan(şekillendiren) ve öldükten sonra da diriltecek olan Allah Azze ve Celle’dir. O’, her yaratılanı hakkıyla bilendir.

Ancak tarafımızdan bir rahmet(İncelik, iyilik, ihsan, bağışlama, acıyıp esirgeme, merhamet,şefkat) olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. ﴾Yasin suresi, 44.ayet﴿ Sağlık çalışanları sadece görünen sebeplerdir yani Allah’ın, şifa vermeleri için yetenek ihsan ettiği ve onları alanlarında yetiştirdiği ki başarı, güç ve kuvvet ancak Allah’ındır ve onun yardımıyladır. Aksini düşünen insanın Hz. İbrahim’in aleyhisselam zamanındaki…

“İbrahim, Rabbinin emir ve yasaklarını en güzel şekilde eda etti” Kanunların yegane tabi olduğu, kendisinden başka ilah olmayan Allah Azze ve celle

Allahü Teala, kulunu emir ve yasaklarla imtihan eder. Allah’ın kulunu imtihan etmesi şöyledir ; Kuluna, biri Allah’ın istediği, diğeri kulun hoşuna giden iki işten birini seçmesi için imkan tanımasıdır. Buna göre kuluna, bir karşılık takdir buyursun. Hz. İbrahim aleyhisselam hakkında, Allahü Teala şöyle buyurmuştur ; “Rabbinin emir ve nehiylerini(yasaklarını) en güzel şekilde yerine getirdi ve…

“Ya Muhammed! Ümmetine benden selam söyle ve onlara bildir ki, Cennetin toprağı güzel, suyu tatlıdır.” Allah’ın dost dediği Peygamber Hz. İbrahim aleyhisselam

Allahü Teala’nın selamı rahmeti ve bereketi Hz. İbrahim’in üzerine olsun. Allah hepsinden razı olsun Ashab-ı Kiram’dan İbn Mes’ûd’ dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; Mîrâc’a çıkarıldığım gece İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım(şöyle buyurdu); –Ya Muhammed! Ümmetine benden selam söyle ve onlara bildir ki, Cennetin toprağı güzel suyu tatlıdır. Cennet’te ovalar vardır. Buraların dikili…

“Bir lokma ekmek için onun dinini, terk etmesini teklif ettin!” Her şeyi işitmekle noksanlıktan münezzeh olan Allah Azze ve Celle

Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur ; “Allah’a ve ahiret gününe iman(inanan) eden kişi misafirlerine ikramda bulunsun” Allah hepsinden razı olsun, Sahabe-i Kiram “Misafirin ikramı nedir? “ diye sordular. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuşlardır; “Bir gün ve bir gece güzelce ağırlamaktır. Misafirlik üç gün olup, üç günden sonrası için misafire ikram…