“Yeryüzünde kuraklık olunca, kendilerine Allah tarafından yetki verilen hayvanlar, insanların günahkar olanlarına lanet ederler” Mukaddes alemlerin sırlarının bilgini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Kime bir bilgi sorulur da o kimse bildiğini gizlerse, kıyamet gününde ateşten bir gemle (ağıza geçen,tasma) gemlenir. Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti, Kitap’ta açıklamamızdan sonra(Kur’an- Kerim’de yazan ayetler ) onları gizleyenler var ya (bilip de söylemeyenler, hakkı tavsiye etmeyenler), işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme…

Bizi yaratan, hayat veren ve hayatta tutan yüce kudretinin şan’ı büyük olan Allah’ın adıyla

“ki onlara bir musibet, bela, kötü bir şey geldiği zaman şöyle derler ; Biz Allah’a aidiz çünkü O’ndan geldik ve geldiğimiz gibi O’na döneceğiz” Bakara suresi, 156.ayet mealen Hayat, Allahü Teala’nın dileği ve izni ile gerçekleşir. O’nun izni ve dileği olmadan hiçbir varlık nefes bile alamaz. Dilediği ve izin verdiği varlıklar nefes alır, dilediği ve…

verilene odaklanmak..

Bazen bizi kötü hissettiren ve bizim irademiz dışında gelişen durumlarda oluruz, Ancak şikayet ve isyan edilmelidir, unutma ki şer’ sandığımız bir şeyin arkasında bir hikmet/ bir hayır vardır, Allah-ü Teala bilir, biz bilmeyiz. Çok kötü bir şey mi oldu, o vakit hemen Kehf suresi, 64.ayetinden itibaren mealini oku, Hz. Hızır aleyhisselam ve Hz. Musa aleyhisselam…

“Kim Cebrail’e düşman ise..”Rahmeti gazabını geçen ve kainatta dilediğini yapmaya muktedir olan Allah Azze ve Celle

De ki; Kim Cebrail’e düşmansa bilsin ki, evvelki kitapları tasdik eden, mü’minler için hidâyet ve müjde olan Kur’an’ı senin kalbine Allah’ın izniyle indiren O’dur. (Bakara suresi, 97.ayet) Allah, kullarının yanlış yola sapmalarını ve  günahkar olmalarını istemez, bunun içindir ki onları yanlışlarından doğru yola iletilmeleri için Kur’an-ı Kerim’i Cebrail aleyhisselam ile göndermiştir. Allah’ın melekleri, daima insanlar…

“Cehennemde bir zindana girerler ki ona ‘Bûles’ denir ” Cennet ve cehennem’in şahidi Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

«Bana(emir ve yasaklarıma itaat ederek) kulluk edin ki, size karşılığını(cennet ve diğer mükafatlarla) vereyim. Bana(emir ve yasaklarıma itaatte) kulluk etmeyi, büyüklüklerine(yaşamlarına uymadığından) yediremiyenler(kibirlenenler) alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir.» (Mü’min suresi, 60.ayet) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mütekebbirler(emir ve yasaklara itaat etmeyen, büyüklenen ve kibirlenenler) kıyamet günü, insan şeklinde tozlar gibi haşr (diriltilirler) olunurlar. Küçüklerden…

“ve ona(sarhoşluk vereni içene) Cehennem’de Tînetü’l hıbâl içirilir.” Allah’ın ezel sırlarının şahidi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

«içki, malı (kazanılanları) heba eder, aklı yok eder(örter-kapatır)» Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; “Sarhoşluk veren (zihni bir süre donduran ve kendinden geçirici bir zevke ulaştıran, aklı karıştıran) her şey haramdır, bir içimi de, bir yudumu da haramdır” Abdullah b. Ömer’den radıyallahu anh rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “İçki (sarhoşluk…

«Sen “Âmîn” demedin» Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Bir duaya âmîn diyen kimse o duayı okumuş gibidir. Bunun içindir ki imâm’a uyan duâ okumaz, çünkü onun Fâtiha’dan sonra âmîn demesi, okuması demektir. Bunun için Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hadîste şöyle buyurulmuştur; «Kimin imâm’ı varsa, imâm’ın okuyuşu onun için de bir okumadır.» İmâm “Ğayri’l-mağdubi aleyhim vela’d-dâllin” deyince cemâat «âmîn» dediklerinde…

“Ey Rabbimiz! bir kulun öyle bir söz söyledi ki onu nasıl yazacağımızı bilmiyoruz”

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş; Allah’ın kullarından bir kul demiş ki; -Ey Rabbim hamd sanadır, vechinin celâline, saltanatının azametine lâyık olduğu şekilde hamd sanadır. Kirâmen kâtibin adı verilen melekler bunu nasıl yazacaklarını bilememişler, Allah’ın huzuruna çıkarak ; -Ey Rabbimiz bir kulun öyle bir söz söyledi ki onu nasıl yazacağımızı bilmiyoruz demişler. Allah Azze…

“Çünkü ben nefsimi(kendimi) herkesten ziyade nasihat’e muhtaç görüyorum.” Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh

«Bana öyle bir âyet indirildi ki Dâvûd oğlu Süleyman ile benden başka kimseye indirilmemiştir. Bu «Bismillâhirrahmânirrahîm’dir.» Allah Teâlâ İzzet ve Celâline yemin etti ki kendisinin adı neyin üzerine anılırsa muhakkak onu kutlu kılar. Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem Kaynak : Ebu İsa İbn-i Kesir/ Fatiha suresi tefsir Rahmân: Dünya hayatında, mü’min-kâfir(Allah inancı olmayan- Allah’a ortaklar addeden) gözetmeksizin,…

Tıpkı madendeki cevher ile cürufu birbirinden ayırmak için yüksek ateşe maruz bırakıp ayıklamak gibi

Bizleri yaratan, hayat veren ve hayatta bulunabilmemiz için her türlü ihtiyacımızı her an karşılayan ve her yönüyle bütün imkanları yaratan Allahü Teala, Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bilgilendirdiği hadislerde, çok sayıda geçen ve genel manada ” sıkıntı ” anlamına gelen Fitne, her konuda ve zamanda olabilir. Fitne; sıkıntı olmakla birlikte, aynı…