Namaz kılmayan birinin, Cehennemin derinliğini bilmesi, sonunu öğrenmesi ile doğru orantılıdır; bir kaya düşünün ki cehennemin kenarından aşağıya doğru yuvarlandığında 70 sene geçmesine rağmen yine de dibine ulaşamaz.

Ahiret, insan için bir hazine kadar değerli(olmalı). “Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi vardır” denir. Dünyadaki yaşam geçici ve tükenici, öldükten sonraki yaşam olan ahiret ise sonsuzdur. İnsan aklı, ölüm kendisine gelmeyecek gibi sonsuza daha yatkındır. İnsanın emelleri(hedefleri-amaçları) ve idealleri, onun aklındaki dünya sonsuzuna yöneliktir. Fakat gerçek olan sonsuzluk ahirettedir ve ahireti düşünmeyen, ona…

Kıyamet günü geldiğinde Allahü Teala şöyle buyuracaktır

Hepsi(insanlar) saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara, “Andolsun, sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, (hesap gününe inanmamış veya size uzakta olduğunu düşünmüş)sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız” denir. ﴾Kehf suresi, 48.ayet﴿

Biraz tefekkür, biraz lezzet ve şükür..

Lâkin bu gün kötülük yapan insanlar çoğalıyor, Helâl haram demeden yaşıyor, İnsanlar arasında ne sevgi, ne de muhabbet samimi değil, sahte.. Arkasından başka, yüzüne bambaşka, Çirkin olan haramlar ise moda ve âdet yerine geçti, Belâlar karşısında, tevekkül ve sabır yok, kimi intihar ediyor, kimileri ise isyan.. Allah’ın takdirine, ne tevekkül ne de rızâ var, İslam…

“Kıyamet günü Allah Teâlâ’ya kullarından birisi getirilir” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

Allah Teâlâ «Dünyada benim için ne yaptın?» diye sorar. O kul «Ey Rabbım, dünyada iken senin rızânı umabileceğim zerre ağırlığınca bir şey yapmadım.» der ve bunu üç kere tekrarlar. Sonunda da şöyle der «Ey Rabbım, sen bana fazla mal vermiştin ve ben insanlarla alışveriş ederdim. Müsamahalı olmak benim huylarımdandı. Eli bol olana kolaylık gösterir, darda…

“O kıyamet günü ne zaman?” diye sorar. Ezeli ilim sahibi Allah Azze ve Celle ﴾Kıyamet suresi, 6.ayet﴿

Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün(kıyamet) insan “kaçış nereye?(ama kaçacak yer yok)” diyecektir. ﴾Kıyamet suresi, 7-10.ayet﴿ O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. ﴾Kıyamet suresi, 12.ayet﴿  O gün insana, (dünyada iken yaptıkları ve) önden gönderdiği ve (dünyada iken yapmayıp) geri bıraktığı şeyler haber verilir. ﴾Kıyamet suresi, 13.ayet﴿ Hatta,…

“Bir tatlı dil, bir de af, peşinden eziyet gelecek sadakadan daha hayırlıdır” Her yönden ve her şeyin üzerinde eksiksiz olarak zengin ve kudreti olduğu halde hemen cezalandırmayan Allah Azze ve Celle (Bakara suresi, 263.ayet)

Allah Teâlâ kendi yolunda bulunan ve sonra da hayır ve sadaka verdiği kimselerin başına kakmayan, yaptığından dolayı hiç kimseye ne sözle, ne de işiyle başa kakmayan kimseleri överek buyuruyor ki : «Mallarını Allah yolunda infâk(harcayıp, verip) edip de sonra infâk ettikleri şeyin ardından başa kakmayan ve (iyilik yaptıkları kimseye daha önceki iyiliğin ecrini düşüren) eziyette…

Kendisi için korkunç bir gündür ki, o kimsenin amel defteri kıyamet günü sol tarafından verilecek. Sen, onlardan olabilirsin

Kitabı(amel defteri) kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: “Keşke kitabım bana verilmeseydi.” ﴾Hakka suresi, 25.ayet﴿  “Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim.” ﴾Hakka suresi, 26.ayet﴿  “Keşke (toprak olsaydım)ölüm her şeyi bitirseydi.” ﴾Hakka suresi, 27.ayet﴿  “Malım(dünyada iken kazandıklarım) bana hiçbir yarar sağlamadı.” ﴾Hakka suresi, 28.ayet﴿  “Saltanatım da(zenginliğim) yok olup gitti.” ﴾Hakka suresi, 29.ayet﴿  (Allah şöyle der) “Onu yakalayıp bağlayın.” ﴾Hakka suresi, 30.ayet﴿  “Sonra…

Ayetlerle birlikte, kıyamet gününün geleceğine, o gün dirilişe inanmayan ve inkar edenlere kıyamet günü şöyle denilecek..

İnkâr edenler ateşe sunuldukları gün, onlara şöyle denir “Dünyadaki hayatınızda (yaşadınız) güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde(Allah’ı yok sayıp, her şeyin tesadüfen ve kendiliğinden oluşmasına inanarak) haksız yere büyüklük taslamanızdan ve (doğru yolda olmayıp) yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.” ﴾Ahkaf suresi, 20.ayet﴿

“Namaz kılanları da biliyoruz, neler yapıyorlar. Ben namaz kılmıyorum, tesettürüm de yok ama ben onlar gibi değilim, iyi bir insanım” gibi düşünenlere ithaf olunur

Öncelikle genellemelerden kaçınılmasını tavsiye ederim, çünkü hem yanlıştır hem de tehlikelidir. Genelleme yaparak bir şey söylediğinizde o sözün nerelere gideceğini ve kimlere ucunun dokunacağını o an düşünemiyorsunuz. Allah muhafaza buyursun, “namaz kılanları da biliyoruz” derken bu söyleminize kadar namaz kılan Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere diğer Peygamberleri aleyhimusselam ve evliyaları sırları…