“..Kim böyle hainlik ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şey ile gelir.” ﴾Al-i İmran suresi, 161.ayet﴿

Güveni kötüye kullanmak ve aldatmak hayatın her alanında olan kötü bir davranış şeklidir. Başında bulunduğu milletinin güvenini ve görevini kötüye kullanan Cumhurbaşkanları’nın ve diğer başkanların, patronların ve diğer makam sahiplerinin vay haline.. Fakat bütün hakimlerin asıl ve doğru makamı olan Hak Teala buyurmuştur ki; Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir. ﴾Al-i İmran…

İyiliğe iyilikle, kötülüğe iyilikle, haksızlığa hak ile karşılık vermek Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıydı..

2016. Hadis– Ebû İshâk’dan radıyallahu anh rivâyete göre şöyle demiştir: Ebû Abdullah el Cedelî’den işittim şöyle diyordu: Hz. Âişe’den radıyallâhu anhâ Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum şöyle dedi: “Kaba biri hiç değildi, çarşı ve pazarda insanlarla münakaşa etmez, kötülüğe kötülükle karşılık vermez affeder ve hoş görülü davranırdı.” (Buhârî, Edeb: 27) 2018. Hadis– Câbir’den…

İnsan utanma duygusunu kaybettiği zaman dengesini de kaybeder..

Dengesini kaybeden insandan ise her kötülük beklenebilir. Şüphesiz ki insanlardan utandığını ve çekindiğini söyleyen ama Allah-ü Teala’dan utanıp çekinmeyen bu sözünde gerçekçi ve samimi değildir. Kişi, her durumda Allah’ın kendisini gördüğünü bilmelidir. İmâm-ı Câfer-i Sâdık hazretleri rahmetullahi aleyh buyurmuşlardır ki; “Günâh işlemekten utanmayan kimseden sakın! Çünkü, seni bir lokma ekmeğe satar” Sırrı mukaddes kılınsın Ebû…

“Kim hesapsız Cennet’e girmek isterse, vakitlerini Allahü teâlânın beğendiği şeylerle geçirsin.” Ahmed Gazali rahmetullahi aleyh

İran’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi olan Ahmed Gazali rahmetullahi aleyh, büyük âlim İmâm-ı Gazâlî’nin rahmetullahi aleyh kardeşidir. Ahmed Gazâlî hazretleri insanlara sık sık vakitlerini boş geçirmemeleri ile ilgili olarak şöyle nasîhat ederdi. Buyururdu ki; “Şunu iyi bilin ki, insanlar bu âlemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusu ise kabirdir. Hakîkî vatan, ya Cennet veya…

Dilin en şiddetli yarası, kötü sözdür.

Türkçe’de “ağır ve kötü söz söyleme, ırza ve namusa dokunan ayıp ve çirkin ifadeler kullanma” anlamına gelen sövme’ye ek olarak la‘net, hakāret gibi kelimeler de dahil olmaktadır. Sövme, sözlü saldırı ve kötüleme, iftira, aşağılama ve kusur isnat etme, küçültücü ve aşağılayıcı sözler ahlâken kınanan bir davranıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların onurlarını başkalarına…

“Şayet, yere ve semalara konuşma izni verilecek olsa, ilk olarak ramazan ayında oruç tutanlara cennet müjdesi verirlerdi. “Allah’ın hidayetinin güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adına(Bismillahirrahmanirrahim) Bütün güzel övgüler, şükürler, senalar, takdisler Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus’tur.(Elhamdülillahi Rabbil Alemin) Allah’tan başka yaratıcı ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. (La ilahe illallah, Muhammedun resulullah) “Ey iman edenler ! (bana itaat edenler ve gönderdiğim kitaplarıma ve peygamberlerime inananlar),Sizden öncekilere farz (yapılması…

Mutlak mülk sahibi olan Allah Azze ve Celle, bir zamanlar Peygamberine “Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife(idare eden-yöneten) yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis(kendi isteklerinin) arzusuna uyma, yoksa seni(bu isteklerin) Allah’ın yolundan saptırır. Allah’ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.” ﴾Sad suresi, 26.ayet﴿ buyurmuşken…

Şimdiki idarecilere ne oluyor? Onlar ki ayetlerden ve bir zamanlar hilafet makamında olan Peygamberlerinin yani Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem yönetim şeklinden habersiz değildirler.  

Sen kabire konulduğunda ve herkes orayı terkettiğinde, korkunu ve yalnızlığını giderecek, kıyamet günü ise yanında olacak biri gelecek, işte o’ senin recep ayında kılacağın namazın sevabı olacak ve sana şöyle diyecek ; “Seni müjdelerim, Yüce Mevla’dan sana gelecek hayır hiç eksik olamayacak..” 

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, recep ayına girdiğinde şöyle dua ederdi; -Allah’ım, bize recep ve şaban ayında bereket ihsan eyle, uğurlu kıl. Bizi ramazan ayına kavuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Recep ayının faziletine dair şöyle buyurmuştur; -Allahü Teala, Nuh’u aleyhisselam bu ayda gemiye bindirdi. Nuh aleyhisselam, gemide iken oruç tuttu. Gemide kendisi…

Her kim müslüman kardeşine herhangi bir iyilik ve hayırda bulunursa, Allah’ta o kişiye aynı muamelede bulunur, hem dünyada hem de ahirette.

1425.Hadis – Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her kim bir mü’minin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah’ta onun ahiretteki sıkıntılarından bir sıkıntısını giderecektir. Her kim de Müslümanın bir ayıp ve kusurunu örterse, Allah’ta dünyada ve ahirette o kulunun ayıbını örter, o kişi müslüman kardeşinin yardımında…

Her kim Kevser havuzunda Allah Rasulüne sallallahu aleyhi ve sellem eşlik etmek isterse, zulüm eden idarecinin yanında yer almasın

2259. Hadis- Ka’b b. Ucre’den radıyallahu anh rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Dinleyin! Benden sonra bir kısım idareciler gelecek. Her kim onların yanına girer, onları destekler ve yalanlarını doğru kabul eder, onların haksızlıklarında onlara yardım ederse benden değildir. Bende ondan değilim, bu tip kimseler (Kevser)havuz başında bana yaklaşamayacaklardır. Her kim de…