İyiliğe iyilikle, kötülüğe iyilikle, haksızlığa hak ile karşılık vermek Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıydı..

2016. Hadis– Ebû İshâk’dan radıyallahu anh rivâyete göre şöyle demiştir: Ebû Abdullah el Cedelî’den işittim şöyle diyordu: Hz. Âişe’den radıyallâhu anhâ Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum şöyle dedi: “Kaba biri hiç değildi, çarşı ve pazarda insanlarla münakaşa etmez, kötülüğe kötülükle karşılık vermez affeder ve hoş görülü davranırdı.” (Buhârî, Edeb: 27) 2018. Hadis– Câbir’den…

“Meleklerin kanatlarını sererek vâzını dinlediklerini gördüm. Basmamak için içeriye girmedim.”

15. Yüzyılda Gelibolu’da yetişen mücahid velîlerden olan Ahmed-i Bîcân sırrı mukaddes kılınsın bir gün, Gelibolu’nun en büyük câmisinde vâz veriyordu. Herkes huşû içinde söylenenleri dinliyordu. “Kardeşlerim! İnsanı Rabbinden uzaklaştıran perdelerin en büyüğü, kalbi öldürmek, karartmaktır. Kalbin ölmesine kararmasına sebep de dünyayı sevmektir. Bir hadîs-i kutsîde buyruldu ki:“Ey Âdemoğlu! Kanâat et zengin ol. Hasedi terket, râhat…

Eğilim, kelime manası ile bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, herhangi bir görüş ve düşünceye yatkınlık anlamındadır.

Eğilimlerinizi izler misiniz? Yaşamımızın her yönündeki eğilimlerimiz, bizim nasıl bir insan olduğumuzu göstermektedir. Sürekli değişen dünyada, yaşanan sıkıntı ve üzüntülere verilen tepkilerimiz, Şiddete eğilimimizin olup olmadığı, varsa bunu kendimizden gidermemiz gerektiğine dair gayretlerimiz, İnsanlarla iletişimimizde tartışmaya programlı mıyız? kişiye göre değişiyor mu? daha da ileri gidip insanları yapmadıkları veya söylemedikleri bir hususta itham ediyor muyuz?…

“İki kişi, bir kişiyi yalnız bırakarak fısıltı ile konuşmasın çünkü bu hareket o mü’mini incitir. Allah’ta bir mü’minin incinmesinden hoşlanmaz” Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

2825.Hadis- Abdullah’den Allah ondan razı olsun rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Üç kişi olduğunuz vakit, iki kişi diğerinden ayrı olarak fısıltı ile konuşmasın. Allah ondan razı olsun Sûfyân rivâyetinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demektedir: İki kişi üçüncüden ayrı olarak fısıltı ile konuşmasın bu hareket onu üzer. (Buhârî, İstizan: 16; Müslim,…

Ey Allah’ın varlığına iman edenler! Birileriyle konuşurken kötü olan şeylerden, yalan, zulüm yapmaktan, günahlardan konuşmayın ﴾Mücadele suresi, 9.ayet﴿ Her şeyi işiten Allah Azze ve Celle

Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri O'(Allah) olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O’ olmasın. Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, O’ mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. ﴾Mücadele suresi, 7.ayet﴿ İçlerinden…

Bir “söz” üzerine..

Onlar ki verirler dünyaya nizamat(öneri-tavsiye), her türlü teseyyüb (kusur) bulunur hanelerinde(evlerinde ve kendilerinde) Ziya Paşa

İslam bazı insanların düşündüklerinin aksine iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar

İyilik ve kötülük, yaşamın her yönüyle/her konuda, içinde olan bir husustur. Her şey, ancak zıddı ile bilinir, ehemmiyeti anlaşılır ve kıymet bilinir. İnsanların bazı davranışlarına rağmen, çok merhametli ve çok bağışlayıcı olan Allah, belki günah ve hatalarından, yanlışlarından pişman olurlar ve bana yönelirler diye(ki bu pişmanlık kalpte başlarsa bile geçerlidir) hemen cezalandırmaz, bekler, kullarına yine…

Bir “söz” üzerine

Şu dünyadaki çatışma, ön yargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen sen ol, kelimelere fazla takılma Başkaları tarafından kınansan, ayıplansan, dedikodun yapılsa, hatta iftiraya uğrasan bile, o kimse hakkında tek kelime kötü laf etme Şu dünya bir dağ gibidir, ona nasıl seslenirsen o da sana sesleri öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa, hayırlı laf…