“Şayet, yere ve semalara konuşma izni verilecek olsa, ilk olarak ramazan ayında oruç tutanlara cennet müjdesi verirlerdi. “Allah’ın hidayetinin güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adına(Bismillahirrahmanirrahim) Bütün güzel övgüler, şükürler, senalar, takdisler Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus’tur.(Elhamdülillahi Rabbil Alemin) Allah’tan başka yaratıcı ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. (La ilahe illallah, Muhammedun resulullah) “Ey iman edenler ! (bana itaat edenler ve gönderdiğim kitaplarıma ve peygamberlerime inananlar),Sizden öncekilere farz (yapılması…

Hayat ve şifa veren(kurtardığım hayat sayısı diyerek övünen) sağlık çalışanları değil, kendilerini de az bir sudan(meniden) yaratan(şekillendiren) ve öldükten sonra da diriltecek olan Allah Azze ve Celle’dir. O’, her yaratılanı hakkıyla bilendir.

Ancak tarafımızdan bir rahmet(İncelik, iyilik, ihsan, bağışlama, acıyıp esirgeme, merhamet,şefkat) olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. ﴾Yasin suresi, 44.ayet﴿ Sağlık çalışanları sadece görünen sebeplerdir yani Allah’ın, şifa vermeleri için yetenek ihsan ettiği ve onları alanlarında yetiştirdiği ki başarı, güç ve kuvvet ancak Allah’ındır ve onun yardımıyladır. Aksini düşünen insanın Hz. İbrahim’in aleyhisselam zamanındaki…

“Cehennemde bir zindana girerler ki ona ‘Bûles’ denir ” Cennet ve cehennem’in şahidi Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

«Bana(emir ve yasaklarıma itaat ederek) kulluk edin ki, size karşılığını(cennet ve diğer mükafatlarla) vereyim. Bana(emir ve yasaklarıma itaatte) kulluk etmeyi, büyüklüklerine(yaşamlarına uymadığından) yediremiyenler(kibirlenenler) alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir.» (Mü’min suresi, 60.ayet) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mütekebbirler(emir ve yasaklara itaat etmeyen, büyüklenen ve kibirlenenler) kıyamet günü, insan şeklinde tozlar gibi haşr (diriltilirler) olunurlar. Küçüklerden…

Ey ölümü unutan insan!

Zaman ilerliyor, Yine gündüz ve sonrasında gece gelecek, Bu saatin ardından sonraki saat dilimi gelecek, Sonbaharın ardından kış gelecek, Hilal’in ardından dolunay tamamlanacak, Gündüz’ün ardından gecenin, saatlerin ardından saatlerin, mevsimlerin ardından mevsimlerin gelmesinin tek bir açıklaması vardır; Hepsi birer saat’tir Bütün bunlar bir vakite gelmek için olmakta, O vakit ise, dünyada gelmiş geçmiş insan ve…

Kainat’ın en tesirli ve metod ile konuşan Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son veda hutbesinde sahabe-i kiram’a şöyle sorar “Bu gün hangi gündür ?”

Amr b. Ahvas’den radıyallahu anh rivâyete göre, şöyle demiştir; “Rasûlullah’dan sallallahu aleyhi ve sellem işittim, veda haccında insanlara şöyle diyordu; “Bu gün hangi gündür ?” Sahabe-i Kiram: “Haccı Ekber’dir” dediler. Bundan sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; “Her suçlu kendi hesabına suç işler, Dikkat edin! Hiçbir çocuk, babasının yaptığından, hiçbir baba da çocuğunun yaptığından…

“Beni yaratan ve kıyâmete kadar bana hayat veren Allah’a yemîn ederim ki, ben kıyamete kadar hayatta kaldıkça, insanların damarlarında ve onların etlerindeyim, karışırım, onlarla tek vücut olurum” Şeytan

Yaratıcımız Allah Azze ve Celle, hem Asr-ı saadette hem sonraki gelecek olan insanlara nesilden nesile aktarılması adına, şeytan’ın insanları nasıl doğru yoldan alıkoyduğunu ve kandırdığını anlatması için Resulü Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yanına göndermişti, bu konuşmalardan bir bölümü ise şöyledir ; İblis şöyle dedi; “Yâ Muhammed! Allah’tan, 10 şey talep ettim…